Obsah časopisu Onkológia 3/2019

Dátum: 27.07.2019 16:47
Vec: Malígny lymfóm


ONKOLÓGIA
Ročník 14, 2019, číslo 3, Dátum vydania: júl 2019
Obsah čisla venovaného malígnym lymfómom

Úvodné slovo
Doc. MUDr. Ľubo? Drgoňa, CSc.
Malígne lymfómy


Hlavná téma
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Malígne lymfómy v adolescentnom veku - pohľad pediatra
Malignant lymphomas in adolescents - view of pediatrics

MUDr. Alexander Wild, MUDr. Júlia Holasová
Profylaxia a liečba lymfómovej infiltrácie centrálneho nervového systému
Prophylaxis and treatment of lymphomatous centrál nervous systém infiltration

MUDr. Barbora Ka?perová
Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov
Checkpoint inhibitors in treatment of malignant lymphoma

MUDr. Natália ?tecová, MUDr. Erika Szabóová, MBA
Malígne lymfómy a fertilita
Malignant lymphomas and fertility

MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Pseudolymfomy
Pseudolymphomas


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=879