Mnohočetný myelom

Dátum: 15.03.2007 22:11
Vec: Pacienti - myelóm


Mnohočetný myelom
Informace pro pacienty a jejich blízké

Zdeněk Adam a kolektiv
Masarykova univerzita v Brně
pro Českou myelomovou skupinu, nadační fond
Brno 2002


Předmluva

První vydání této publikace pro pacienty vy?lo v roce 1996. Nyní se vám dostává do rukou druhé, přepracované a doplněné vydání. Autoři se sna?ili zachovat jednoduchou a dobře pochopitelnou formu podání důle?itých informací. V některých částech textu v?ak lze pozorovat, ?e jednotlivé informace nepatrně přesahují rámec informace pro pacienty. Proč je tomu tak? V průběhu minulých let jsme zjistili, ?e tuto bro?uru čtou nejen pacienti, ale také jejich lékaři. Proto jsme v několika větách záměrně překročili
rámec informací pro pacienta a přidali několik slov navíc. Podobně jako při prvním vydání prosíme čtenáře o případné připomínky, které pak zohledníme při dal?ím vydání.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=88