Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek

Dátum: 28.04.2020 14:08
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Eva Bojtárová
Interná med. 2020; 20 (3): 105-109

Prvá transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB), náhrada krvotvorby krvotvornými kmeňovými bunkami (KB) od pacienta (autológna TKB) alebo od iného človeka (alogénna TKB), bola vykonaná pred viac ako 60 rokmi.

V súčasnosti je TKB potenciálne ?ivot zachraňujúci výkon a často jediná kuratívna mo?nosť rôznych ochorení. Autológna TKB sa pou?íva na preklenutie zlyhania krvotvorby po vysokodávkovanej chemoterapii na liečbu vybraných malígnych chorôb. Podstatný pokrok sa dosiahol pri alogénnych TKB: hlavne pri výbere pacientov a darcu, zdrojov kmeňových buniek a prípravné re?imy s redukovanou intenzitou, umo?nili signifikantnú expanziu indikácií TKB. Moderné prístupy k výberu darcov mô?u zabezpečiť darcu takmer pre ka?dého, kto potrebuje transplant.

Kľúčové slová: transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, indikácie, zdroje kmeňových buniek, výber darcu a pacientov, prípravné re?imy


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=883