Hormonálna substitucná liecba a trombofilné stavy

Dátum: 15.08.2020 11:22
Vec: Hemostáza


Hormonálna substitučná liečba a trombofilné stavy
Lenka Lisá, Ján Sta?ko, Juraj Sokol

Interná med. 2020; 20 (6): 251-254

Hormonálna substitučná liečba (HRT - hormone replacement therapy) slú?i ako exogénna náhrada ?enských pohlavných hormónov (estrogénov, prípadne aj v kombinácii s gestagénmi) u ?ien v postmenopauzálnom období.

Je indikovaná v liečbe príznakov klimakterického syndrómu, vulvovaginálnej atrofie a ako prevencia osteoporózy. HRT je spojená so zmenami v hemostáze, ktoré mô?u prispievať k zvý?enému riziku tromboembolickej choroby u týchto pacientok, predov?etkým v prítomnosti preexistujúcej vrodenej alebo získanej trombofílie.
Napriek tomu, dôslednou osobnou a rodinnou anamnézou, zvá?ením prítomných získaných rizikových faktorov trombózy a v prípade splnenia indikačných kritérií aj následným trombofilným skríningom je mo?né identifikovať ?eny, ktoré budú môcť u?ívať HRT bez výraznej?ieho zvý?enia rizika VTE a v zmysle úľavy od symptómov klimakterického syndrómu a prevencie straty kostnej hmoty budú z tejto liečby profitovať. Kľúčovým ostáva správny výber typu a cesty aplikácie HRT.

Kľúčové slová: hormonálna substitučná liečba, estrogény, gestagény, trombofília

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=891