Knizka o krvi pre darcov a pacientov

Dátum: 24.12.2020 07:20
Vec: Hematologická literatúra


Knižka o krvi pre darcov a pacientov
2. vydanie
Viera Fábryová, Nataša Chovancová, Klára Sviteková
V roku 2012 vyšla knižka Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax, ktorá bola určená študentom a začínajúcim lekárom. Ku knižke sa dostali aj darcovia krvi a pacienti, ktorí sa viac zaujímajú o celý proces spracovania krvi a jej využívania v liečbe. Keďže publikácia bola písaná pre odbornú verejnosť s použitím medicínskej terminológie, mnoho informácií bolo pre laikov nezrozumiteľných. Aby sme vyšli darcom krvi a pacientom v ústrety, rozhodli sme sa napísať podobnú knižku prístupným štýlom. Čitateľ dostal obraz o celom procese - od darovania krvi, jej spracovania, vyšetrenia na rôzne parametre, skladovania až po prevoz krvných prípravkov do krvných bánk v nemocniciach, odkiaľ putujú k pacientovi. Knižka bola obohatená o kapitolu o darovaní kostnej drene a periférnych kmeňových buniek, o vývoji umelej krvi, tiež o príhody z praxe, aktualizovaný dotazník darcov krvi, bohatú obrázkovú dokumentáciu a o odpovede na najčastejšie otázky darcov. Vzhľadom na úspech publikácie predkladáme dnes druhé prepracované vydanie knižky o krvi pre darcov a pacientov.

Autorský kolektív:
doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof., Nemocnica sv. Michala Satinského 1,813 75 Bratislava
MUDr. Nataša Chovancová Medicínsky riaditeľ NTS SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
MUDr. Klára Sviteková NTS SR Bratislava-Ružinov Ružinovská 6, 821 02 Bratislava

Recenzia:
prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.,Katedra hematológie a tranfúziológie, SZV Limbová 12, 833 03, Bratislava

Vydanie knihy podporili:
Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o., Novartis Slovakia, s. r. o., Walmark, a.s., UNOTECH s.r.o., BIOHEM, s.r.o..
Za spoluprácu ďakujeme:
Slovenskému Červenému krížu,Národnej transfúznej službe SR, Slovenskému hemofilickému združeniu, Združeniu pacientov s hematologickými malignitami


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=895