Zomrel prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

Dátum: 05.03.2021 16:15
Vec: Odbor Hematológia a Transfuziol&a


Zemřel profesor Jan Evangelista Dyr

V pátek 22.1.2021, ve věku 74 let, nečekaně zemřel profesor Jan Evangelista Dyr, vědecký pracovník, učitel, mezinárodní kapacita v oboru studia fibrinogenu, celo?ivotní zaměstnanec ÚHKT Praha, zakládající člen Společnosti pro trombózu a hemostázu ČSL JEP a od roku 2019 její předseda
Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. vystudoval makromolekulární chemii na V?CHT v Praze. V roce 1970 nastoupil do ÚHKT, kde působil a? do své smrti. Ve své vědecké práci se zaměřoval předev?ím, ale nikoli výlučně, na studium hemostázy. Byl autorem více ne? 170 publikací a 9 patentů. Během své kariéry působil v USA a ve ?védsku. Stal se mezinárodní kapacitou v oboru studia fibrinogenu. Byl vynikajícím pedagogem. Vyučoval na V?CHT v Praze a na 1. LF UK. Mnoho z jeho ?áků jej následuje na poli vědeckém i pedagogickém. Prof. Dyr se podílel na uspořádání ÚHKT, kde byl v letech 2007-2009 místoředitelem a poté Náměstkem pro vědu a výzkum a od roku 2014 předsedou Vědecké rady. Působil v redakčních radách presti?ních časopisů (Thrombosis Research atd.). Za svou vědeckou práci byl mnohokrát oceněn.

Prof. Dyr byl zakládajícím členem Společnosti pro trombózu a hemostázu ČSL JEP a od roku 2019 a? do své smrti byl jejím předsedou.

Odchodem prof. Dyra ztrácí ČSTH, a předev?ím vědecká komunita, výraznou osobnost, výjimečného kolegu, slu?ného člověka a přítele.

Pane profesore, budete nám chybět.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=896