XXIV. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov

Dátum: 13.03.2021 14:53
Vec: Hematoonkológia


Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti o.z. SLS
Hematologické a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Vás pozývajú na virtuálne podujatie

XXIV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov
22-23. apríla 2021Miesto konania: link na pripojenie, Meeting number a Password

Účastnícky poplatok: bez účastníckeho poplatku

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

DÔLE?ITÉ DÁTUMY
registrácia v?etkých účastníkov od 15.3.2021 do 16.4.2021 na stránke: www.detskyhematoonkolog.sk
prihlásenie predná?ok na aktívnu účasť do 9.4.2021 na mail: fabri.oksana@gmail.com

Registrácia účastníkov:
- v?etci aktívni aj pasívni účastníci musia byť zaregistrovaní
- prihlasovanie prostredníctvom registračného formulára na mailovej adrese www.detskyhematoonkolog.sk

Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych pracovníkov na sústavnom vzdelávaní, v súlade s Vyhl. MZ SR č. 366/2005 Z.z. Registrovaným účastníkom budú vydané ,,Potvrdenia o účasti"

stiahni si pozvánku

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=897