Vysledok hlasovania vo volbach do vyboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na

Dátum: 22.12.2022 15:29
Vec: SHaTS


Výsledok hlasovania členov Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti organizačnej zlo?ky Slovenskej lekárskej spoločnosti vo voľbách do výboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na funkčné obdobie 2023-2026.

Volebná komisia:
1. MUDr. Marcela Skraková predseda
2. MUDr. Marta Kučeráková členka
3. MUDr. Ján Hudeček. PhD. člen
4. MUDr. Alexander Varga. PhD. člen
5. Ing. Tatina Hammerová členka
Pozorovatelia za SLS: JUDr. Mária Mistríková. Mgr. Gabriela Krupčíková

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené:do výboru Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti boli zvolení nasledovní kandidáti

1 Bátorová Angelika Prof., MUDr., PhD. Bratislava
2 Flochová Emília MUDr., PhD. Martin
3 Guman Tomá? MUDr., PhD. Ko?ice
4 Harvanová Ľubica Doc., MUDr., PhD. Bratislava
5 Hatalová Antónia MUDr., PhD. Bratislava
6 Chudej Juraj MUDr., PhD. ?ilina
7 Jankovičová Denisa MUDr., PhD. Bratislava
8 Králíková Eva MUDr. Vlkanová
9 Kučeráková Marta MUDr. ?ilina
10 Luká? Jozef MUDr., PhD. Bratislava
11 Rohoň Peter Doc., MUDr., PhD. Bratislava
12 Skraková Marcela MUDr. Bratislava
13 Sopko Ladislav MUDr., PhD., MPH Bernolákovo
14 Tresová Ivana MUDr. Ko?ice
15 Wild Alexander MUDr., PhD. Banská Bystrica

do dozornej rady Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti boli zvolení následovní kandidáti

1 Le?ko Andra?číková Jana MUDr., PhD. Pre?ov
2 Varga Alexander MUDr. Nové Zámky
3 Večeřová Daniela MUDr. Trenčín

pozri volebné výsledky

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=914