Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS 20.5.2022

Dátum: 28.02.2023 21:22
Vec: SHaTS


Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť (SHaTS)
organizačná zlo?ka Slovenskej lekárskej spoločnosti
______________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS
dňa 20. mája 2022, Martin
Prítomní - podľa prilo?enej prezenčnej listiny : prof. MUDr. A. Bátorová, PhD, doc. MUDr. M. Dobrotová, PhD., MUDr. E. Flochová, PhD., prof. MUDr. M. Hrubi?ko, CSc., MUDr. J. Hudeček, PhD., MUDr. J. Chudej, PhD., MUDr. M. Kučeráková, MUDr. J. Lazúr, MUDr. M. Peprný, MUDr. I. Plameňová, PhD.,MBA., MUDr. M. Skraková, MUDr. A. Wild

Schôdzu výboru SHaTS SLS otvoril prezident SHaTS SLS A. Wild, ktorý dal hlasovať o zápisnici zo zasadania Výboru SHaTS SLS dňa 22.11.2019 a o programe súčasnej schôdze.
Záver hlasovania o zápisnici: zápisnica bola schválená počtom 12/12 hlasov prítomných členov výboru
Záver hlasovania o programe: program schôdze bol schválený počtom 12/12 hlasov prítomných členov výboru

pozri zapisnicu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=918