vysledky volieb do funkcii nového véboru Spolocnosti a DR

Dátum: 28.02.2023 21:50
Vec: SHaTS


Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť ( SHaTS),
organizačná zlo?ka Slovenskej lekárskej spoločnosti

Výbor SHaTS SLS na funkčné obdobie r. 2023 - 2026

prezident SHaTS SLS

1. MUDr. Alexander Wild,PhD.

Dozorná rada SHaTS SLS na funkčné obdobie r. 2023 - 2026

predseda dozornej rady SHaTS SLS

1. MUDr. Alexander Varga

Výbor SHaTS SLS na funkčné obdobie r. 2023 - 2026

1. prezident SHaTS SLS: MUDr. Alexander Wild,PhD.

2. 1. podpredseda SHaTS SLS: MUDr. Eva Miku?ková, PhD.
3. 2. podpredseda SHaTS SLS: MUDr. Marta Kučeráková
4. vedecký sekretár SHaTS SLS: doc. MUDr. Ľubica Harvánová, PhD.
5. hospodár SHaTS SLS: MUDr. Ivana Tresová
6. zapisovateľ SHaTS SLS : MUDr. Marcela Skraková
členovia výboru SHaTS SLS:
7. prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
8. MUDr. Emília Flochová, PhD
9. MUDr. Antónia Hatalová, PhD
10. MUDr. Denisa Jankovičová, PhD
11. MUDr. Eva Králiková 12. MUDr. Jozef Luká?, PhD
13. doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.
14. doc. MUDr.Juraj Sokol , PhD.,
15. MUDr. Ladislav Sopko, PhD., MPH

Dozorná rada SHaTS SLS na funkčné obdobie r. 2023 - 2026

predseda dozornej rady SHaTS SLS
1. MUDr. Alexander Varga

členovia dozornej rady SHaTS SLS:
2. MUDr. Jana Le?ko-Andra?číková, PhD.
3. MUDr. Daniela Večeřová

pozri zápisnicu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=919