?elezo

Dátum: 16.03.2007 23:00
Vec: pacienti anemia


Ačkoli organismus dospělého člověka obsahuje pouze 3 a? 4 gramy ?eleza, toto nepatrné mno?ství plní ?ivotně důle?ité funkce. Nejvíce ?eleza se nachází v krvi, kde tvoří součást hemoglobinu. Hemoglobin dává červeným krvinkám (je jejich součástí) typickou červenou barvu a umo?ňuje transport kyslíku z plic ke v?em buňkám organismu.

Pokud by se ?elezo uvnitř na?eho těla vyskytovalo jako samostatný prvek, chovalo by se jako jedovatá látka. V organismu se v?ak nachází ve spojení s bílkovinami, zvlá?tě s bílkovinou zvanou ferritin.
Proto?e se převá?ná část ?eleza v na?em organismu neustále obnovuje, je ztráta tohoto minerálu za normálních podmínek velmi malá. ?eleto se ztrácí pouze s odlupujícími se buňkami poko?ky a sliznice, která pokrývá vnitřek trávicího ústrojí a močových cest. To u dospělého člověka předpokládá 0,91 miligramů denně.
Potřeba ?eleza se v určitých ?ivotních situacích zvy?uje:

U ?en v období menstruace.
?ena ztrácí s mentruační krví 2 miligramy ?eleza denně; v podstatě ho v tomto období ztrácí třikrát více ne? normálně.
Během těhotenství a kojení.
Zvý?ená potřeba ?eleza v tomto období je kompenzována tím, ?e v tomto období nedochází k menstruačním cyklům. Potřeba ?eleza je jak u menstruující, tak u těhotné a kojící ?eny stejně vysoká.
V období dospívání.
Potřeba ?eleza je intenzivněj?í v důsledku růstu a začátku menstruace u děvčat.

Při jakémkoli abnormálním krvácení dochází k vá?né ztrátě ?eleza, která mů?e snadno vyvolat chudokrevnost. Zatímco v rostlinách se ?elezo nachází ve formě ?elezitých solí, v potravinách ?ivoči?ného původu (tzv. hemo?elezo) ve formě ?eleznatých solí. Proto?e v trávicím ústrojí se oba druhy ?eleza vstřebávají velmi ťě?ko, je na?e tělo schopno absorbovat pouze 10 a? 20% rostlinného ?eleza a 30% ?eleza, obsa?eného v mase a ?ivoči?ných potravínách. Při určování denního příjmu ?eleza potravou bychom tedy pro jistotu měli počítat s desetkrát vět?í dávkou, ne? jakou skutečně potřebujeme.

?elezo - denní potřeba:
Děti: 10-12 mg
Dospívající: 20-25 mg
?eny v období menstruace nebo těhotenství: 20-25 mg

?elezo ve vegetariánské stravě
Proto?e ?elezo se v hojmé míře vyskytuje ve v?ech potravinách ?ivoči?ného i rostlinného původu, zaji?ťuje nám ho rozmanitá strava pro ka?dý den v dostatečném mno?ství ( to se týká i ?en v období menstruace nebo těhotenství). Men?í vstřebávání ?eleza z rostlin (oproti ?elezu z ?ivoči?ných produktů) je bohatě kompenzováno následujícími fakty:
Koncentrace ?eleza ve vět?ině potravin rostlinného původu je vy??í ne? v mase (vyjímkou jsou pouze játra), mléko téměř ?ádné ?elezo neobsahuje.
Je prokázáno, ?e vitamin C, který se ve velké míře vyskytuje v rostlinné stravě, zvy?uje vstřebávání ?eleza a? na dvojnásobek. To je významný důvod pro to, abychom s ka?dým jídlem konzumovali čerstvou zeleninu nebo ovoce bohaté na vitamin C. Není důvod se domnívat, ?e rostlinná strava je chudá na ?elezo, právě naopak.
Chudokrevnost (anémie), která je zapříčiněna nedostatky ve vý?ivě, se vyskytuje poměrně často a postihuje jak ty, kteří jedí maso, tak i vegetariány. Po nějakou dobu panoval názor, ?e konzumace masa je nezbytná pro jeho obsah ?eleza. Dokonce se tvrdilo, ?e lidé, kteří maso nejedí, se vystavují riziku chudokrevnosti. Dnes v?ak víme, ?e rostlinná strava co do obsahu ?eleza převy?uje stravu masitou, a pokud konzumujeme dostatek čerstvých potravin bohatých na vitamin C , nepředstavuje vstřebávání ?eleza naprosto ?ádný problém.
Ořechy, lu?těniny a obiloviny mají více ?eleza ne? maso (vyjímkou jsou játra); sójová mouka (ze které se vyrábí sójové maso) má dokonce třikrát více ?eleza ne? hovězí maso (které má mezi v?emi druhy masa nejvíce ?eleza). WHO doporučuje hojnou konzumaci broskví, meruněk, ?vestek, hroznového vína a hrozinek - nejen jako vynikajícího zdroje ?eleza, ale také pro svou schopnost trávení a vstřebávání. Potravinami rostlinného původu, které jsou nejbohat?í na ?elezo, jsou spolu se sójou je?tě mořeské řasy, pivní kvasnice a pyl.
Osoby s hor?ím vstřebáváním ?eleza nebo s jeho vět?í denní potřebou by měly brát doplňkové preparáty tohoto minerálu. Kromě klasických farmaceutických přípravků existují na trhu také přípravky na bázi rostlinných výta?ků.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=97