oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 51 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Co nové vychádza

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Hematologie a transfúzní lékařství
Poslal: ornst v 05.07.2014 14:47 (3590 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematologie a transfúzní lékařství
Lékařské repetitorium

prof.MUDr. Karel Indrák, DrSc.
ISBN 978-80-7387-722-4

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1484 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU I
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:41 (3361 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU
Buňka a krvetvorba

Doc . RNDr. Miroslav Pecka , CSc., ©2006
II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Katedra interních oborů Lékařské fakulty University Karlovy, Hradec Králové
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 413 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU III
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:34 (3365 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU
Fyziologie a patofyziologie hemostázy

Doc . RNDr. Miroslav Pecka , CSc., ©2006
II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Katedra interních oborů Lékařské fakulty University Karlovy, Hradec Králové
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 962 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU II
Poslal: ornst v 26.01.2013 11:09 (3436 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU
Fyziologie a patofyziologie krevní buňky

Doc . RNDr. Miroslav Pecka , CSc., ©2006
II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Katedra interních oborů Lékařské fakulty University Karlovy, Hradec Králové
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1135 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Hematologie a transfuzní lékařství II
Poslal: ornst v 26.01.2013 07:51 (3287 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematologie a transfuzní lékařství II, Transfuzní lékařství

Penka Miroslav, Tesařová Eva a kolektiv

EAN: 9788024734606
ISBN: 978-80-247-3460-6
Nakladatel: Grada
Rok vydání: 2012
Počet stran: 208

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1508 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Hematologie a transfuzní lékařství I
Poslal: ornst v 26.01.2013 07:46 (3240 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematologie a transfuzní lékařství I, Hematologie

Penka Miroslav, Tesařová Eva a kolektiv

EAN: 9788024734590
ISBN: 978-80-247-3459-0
Nakladatel: Grada
Rok vydání: 2011
Počet stran: 488

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1361 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax
Poslal: ornst v 23.10.2012 21:21 (3910 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

Viera Fábryová a kolektív autorov
vydavateľstvo Grada Publishing, a.s.

rok 2012, 224 strán
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1618 bajtov | Skóre: 5)


Knihy: Klinická hematológia
Poslal: ornst v 10.05.2011 08:12 (5858 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Klinická hematológia
A. Sakalová, A. Bátorová, M. Mistrík, M. Hrubi?ko a kol.

Vydavateľstvo Osveta s.r.o., Martin
2011

ISBN: 9788080633240

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 782 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Lekársky obzor 3/2011 - venovaný hematológii
Poslal: ornst v 31.03.2011 18:13 (4002 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Lekársky obzor 3/2011 - monotématické číslo Lekárskeho obzoru venované hematologii a transfuziologii

Viera Fábryová

Práve vychádza marcové číslo Lekárskeho obzoru, ktoré je venované problematike hematológie a transfúziológie.

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1181 bajtov | Skóre: 0)


Anémie - diagnostika a liečba v praxi
Poslal: ornst v 04.12.2010 14:53 (4468 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Edícia Malá lekárska kni?nica z vydavateľstva HERBA

V novembri 2010 vychádza nová kni?ná publikácia autorov

Viera Fábryová, Adriena Sakalová
s názvom
ANÉMIE - diagnostika a liečba v praxi


Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1231 bajtov | Skóre: 5)


Knihy: Informovaný souhlas. Proč a jak?
Poslal: ornst v 09.04.2010 20:49 (2699 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Informovaný souhlas, Proč a jak?

Prof. RNDr. PhDr. Helena Ha?kovcová, CSc.

Vydavateľstvo: Galén, 2007


Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | Knihy | Skóre: 0)


Nová publikácia
Poslal: ornst v 08.08.2009 20:26 (2256 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Mo?né neskoré následky protinádorovej liečby v detstve

Pre v?etkých, ktorý sa zaujímajú o najnov?ie ?túdie a informácie o následkoch protinádorovej liečby, (či sú u? pozitívne alebo negatívne), mô?eme odporučiť novú publikáciu kolektívu autorov MUDr. Beaty Mladosievičovej, MUDr. Emílie Kaiserovej a MUDr. Anny Foltinovej s názvom Mo?né neskoré následky protinádorovej liečby v detstve.

Obsah knihy sa zaoberá následkami cytostatickej, radioterapeutickej a chirurgickej liečby, transplantáciu kostnej drene, prevenciou toxicity cytostatickej liečby a tie? psychosociálnymi dôsledkami u vyliečených detí.

V prípade záujmu je mo?né túto knihu si objednať na adrese SAP s.r.o, Bazová 2, Bratislava alebo elektronicky na adrese sap@sappress.sk

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Hematologie
Poslal: ornst v 16.11.2008 21:48 (2838 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematologie
Přehled maligních hematologických nemocí

Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček a kolektív
Vydavateľstvo Grada

Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspě?né publikace nakladatelství Grada Publishing Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle platné WHO klasifikace maligních krevních chorob. Uvádí jejich časné příznaky a diagnostické postupy, proto?e od rychlého stanovení diagnózy závisí úspě?nost léčby.

obsah knihy
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.66)


Dětská hematologie
Poslal: ornst v 16.11.2008 21:29 (2938 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Dětská hematologie
Trendy soudobé pediatrie, Svazek 4

Jan Starý
Vydavateľstvo Galén

Rychle narůstající poznatky ve v?ech oblastech lékařské vědy, rozvoj technologií a dostupnost nových metod zasahují hluboko do pochopení genetických základů a podstaty fyziologických a patologických jevů od prenatálního období přes novorozenecký věk a? do dospělosti. Týká se to předev?ím pediatrie, která se stala ?irokým oborem, zahrnujícím stále více mezioborové spolupráce. Rozhodování o nejvhodněj?ím postupu, uplatnění optimálních algoritmů v rámci diagnostiky a diferenciální diagnostiky i volba racionálního, moderního přístupu k léčbě vy?adují neustálé prohlubování znalostí oboru.
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1293 bajtov | Skóre: 1)


Lekársky obzor c.7-8
Poslal: ornst v 28.08.2008 19:48 (3277 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
fabr napísal: "Slávnostné dvojčíslo Lekárskeho obzoru je venované 60. výročiu zalo?enia Národnej transfúznej slu?by a 55. výročiu zalo?enia Slovenskej zdravotníckej univerzity. Obsahuje práce popredných slovenských hematológov a transfuziológov, pričom päť prác je pôvodných, ostatné sú prehľady alebo ?tandardné postupy. Práce majú vyvá?ené zastúpenie, sú v ňom články z jednotlivých oblastí odboru, z bratislavských aj mimobratislavských pracovísk, od mladých ale aj skúsených autorov. Číslo je doplnené historickým vývojom odboru a v galérií osobností je venovaná aj spomienka jeho zakladateľovi Prof.MUDr.M.Hrubi?kovi,DrSc.

pozrieť abstrakty, objednať"
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Viera Fábryová: Beta-talasémie
Poslal: ornst v 23.08.2008 09:54 (4114 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
fabr napísal: "
Beta-talasémie
Viera Fábryová

Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r.o., Bratislava
51 publikácia, 2007

ISBN: 80-89171-51-4
"
Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 904 bajtov | Skóre: 0)


Knihy: Contemporary hematology
Poslal: ornst v 29.12.2007 07:47 (8755 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Contemporary Hematology
Series Ed.: Karp, Judith


Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 873 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Modern Hematology
Poslal: ornst v 29.12.2007 07:07 (5504 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Modern Hematology
Biology and Clinical Management
Series: Contemporary Hematology
Munker, R.; Hiller, E.; Glass, J.; Paquette, R. (Eds.)
2nd ed., 2007, 498 p. 62 illus., 18 in color., Hardcover
ISBN: 978-1-58829-557-6

Online orders shipping within 2-3 days.
99,46 EUR


Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1802 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Hemolyticko - uremický syndrom
Poslal: ornst v 09.04.2007 23:21 (3549 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hemolyticko - uremický syndrom

Květa Bláhová, Martina Bielaszewská, Josef Stejskal, Eva Matějková
Vydavateľstvo: Triton, 2000

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 352 bajtov | Knihy | Skóre: 3)


Knihy: Hematologie
Poslal: ornst v 09.04.2007 23:14 (5848 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematologie
Tomá? Kozák, pořadatel
Vydavateľstvo: Galén, Karolinum, 2001

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 290 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Hematologie pro praktické lékaře
Poslal: ornst v 09.04.2007 23:09 (5357 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematologie pro praktické lékaře
Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček a kolektív
Vydavateľstvo: Galén, 2007

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1996 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Myelodysplastický syndrom
Poslal: ornst v 09.04.2007 23:04 (6452 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Myelodysplastický syndrom
Diagnostický atlas
Ivana Hochová, Radana Neuwirtová, Elena Vodičková a kolektív
Vydavateľstvo: Maxdorf, 2006


Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 879 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Podpůrná léčba v onkologii
Poslal: ornst v 09.04.2007 22:35 (5285 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Podpůrná léčba v onkologii
Pavel Klener, Jiří Vorlíček
Vydavateľstvo: Galén 2001

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 2049 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Protinádorová chemoterapie
Poslal: ornst v 09.04.2007 22:29 (5023 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Protinádorová chemoterapie
Pavel Klener
Vydavateľstvo: Galén

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1302 bajtov | Knihy | Skóre: 1)


Knihy: Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
Poslal: ornst v 09.04.2007 22:23 (2670 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
M. Penka, M. Matý?ková, A. Buliková, J. Zavřelová
Vydavateľstvo: Grada, 2003


Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 538 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Knihy: Hematológia a transfuziológia
Poslal: ornst v 09.04.2007 10:54 (6098 krát čítané)
Téma Co nové vychádza
Hematológia a transfuziológia
Učebnica
Peter Kubisz a kolektív
Vydavateľstvo: Grada, 2006


Učebnice ,,Hematologie a transfuziologie" je určena předev?ím studentům lékařských fakult, mů?e v?ak slou?it té? jako doplněk pro postgraduální studium v oboru hematologie a transfuziologie, vnitřní nemoci a v?eobecné lékařství.

Co nové vychádza

(Čítať ďalej... | 1584 bajtov | Knihy | Skóre: 4.87)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.28 sekund