oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 898 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Aktuálne aktívne témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa články k danej téme.Anémia

Anémia

· Tma: Anémia
· lnkov v tme: 29
· tan: 100495
Málokrvnost (Anémia) - bro?urka pre pacientov
Aplastická anémie: novinky z ASH 2018
Prevzaté: Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion Dependent
Abstrakt: Biologická dostupnosť a resorbčné mechanizmy hémového a nehémového ?eleza
Abstrakt: Starostlivosť o hemoglobinopatie v Slovenskej republike
Abstrakt: Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie
Abstrakt: Anémie, malária a utečenecká kríza
Abstrakt: Prečítajte si...
Prevzaté: Laboratórne vy?etrenia pri podozrení na céliakiu
Abstrakt: Prečítajte si...


Antikoagulacná liecba

Antikoagulacná liecba

· Tma: Antikoagulacná liecba
· lnkov v tme: 19
· tan: 81040
Obsah časopisu Vaskulárna medicína 1/2019
Abstrakt: Praktické skúsenosti s pou?itím idarucizumabu
Abstrakt: Idarucizumab - podanie ?pecifického antidota z vitálnej indikácie
Abstrakt: Trojitá (tripletná) antitrombotická liečba
Abstrakt: Edoxaban - ďal?í hráč na poli modernej antikoagulačnej liečby
Abstrakt: Perioperačný mana?ment nových perorálnych antikoagulancií
Abstrakt: prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: JE PROTIDO?TIČKOVÁ LIEČBA V?DY ÚČINNÁ?


Chronická lymfatická leuk.

Chronická lymfatická leuk.

· Tma: Chronická lymfatická leuk.
· lnkov v tme: 23
· tan: 89620
Výskyt chronickej lymfocytovej leukémie na Slovensku v roku 2021
CLL-IPI predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza
Medzinárodný prognostický index CLL
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
Chronická lymfocytová leukémia
Abstrakt: Léčba star?ích a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií
Lymfomové fórum 2015 - abstrakty
Prezentácia: SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CLL
Abstrakt: prečítajte si...
Abstrakt: prečítajte si...


Co nové vychádza

Co nové vychádza

· Tma: Co nové vychádza
· lnkov v tme: 26
· tan: 111701
Hematologie a transfúzní lékařství
Prevzaté: LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU I
Prevzaté: LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU III
Prevzaté: LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU II
Prevzaté: Hematologie a transfuzní lékařství II
Prevzaté: Hematologie a transfuzní lékařství I
Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax
Knihy: Klinická hematológia
Lekársky obzor 3/2011 - venovaný hematológii
Anémie - diagnostika a liečba v praxi


Guidelines

Guidelines

· Tma: Guidelines
· lnkov v tme: 12
· tan: 43131
GUIDELINES: Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myelocytovou leukémio
Prevzaté: Trombofílie
Prevzaté: Splenomegalie
Prevzaté: Chronická lymfatická leukémie
Prevzaté: Anémie u chronických nemocí
Prevzaté: Autoimunní hemolytická anémie
GUIDELINES: Myelodysplastický syndrom
GUIDELINES: Racionálna liečba chronických ne?pecifických zápalov čreva
GUIDELINES: Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii
GUIDELINES: Racionálna diagnostika a liečba celiakie


Guidelines

Guidelines

· Tma: Guidelines
· lnkov v tme: 2
· tan: 3081
GUIDELINES: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu 2023
obsah: Odporúčania na diagnostiku a liečbu


Hematologická literatúra

Hematologická literatúra

· Tma: Hematologická literatúra
· lnkov v tme: 5
· tan: 17848
Knizka o krvi pre darcov a pacientov
Viera Fábryová a kolektív: ANÉMIE
Abstrakt: Transfuziologie a hematologie dnes 2/2015
Knihy: Hemoglobín a jeho choroby
obsah: Knihy a časopisy s hematologickou témou


Hematologický atlas

Hematologický atlas

· Tma: Hematologický atlas
· lnkov v tme: 5
· tan: 44995
WEB: TELEHEMATOLOGIE
WEB: Atlas cytogentických nálezov v hematoonkologii
WEB: Atlas hematologie
WEB: Atlas hematologie
WEB: Atlas hematologie


Hematoonkológia

Hematoonkológia

· Tma: Hematoonkológia
· lnkov v tme: 37
· tan: 126306
Vyskyt akutnej myeloblastovej leukemie (AML) na Slovensku v roku 2023
XXVII. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
XXVI. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
Epidemiologia DLBCL 2022
Epidemiologia B-ALL dospeli
Epidemiologia B-ALL deti
XXV. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
XXIV. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na S
Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku


Hemochromatoza

Hemochromatoza

· Tma: Hemochromatoza
· lnkov v tme: 4
· tan: 15947
Abstrakt: Prečítajte si...
Prezentácia: ANÉMIE, HEMOCHROMATÓZA
Prevzaté: Laboratórna diagnostika hereditárnej hemochromatózy
Prevzaté: Molekulovo−genetická diagnostika a skríning hereditárnej hemochromatózy


Hemostáza

Hemostáza

· Tma: Hemostáza
· lnkov v tme: 12
· tan: 30609
XV. hemofilicke dni
XXIX. Slovensko-Ceská konferencia o hemostaze a tromboze
Pozyvame Vas
Pozyvame Vas
Abstrakt: Hormonálna substitucná liecba a trombofilné stavy
Abstrakt: Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm
Abstrakt: XXIV. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze
Abstrakt: Cirhóza pečene - reverzibilný a trombofilný stav
Hemostáza a trombóza 2015 - abstrakta
CHRONICKÁ REKURENTNÍ FAMILIÁRNÍ TROMBOTICKÁ TROMBOPENICKÁ PURPURA


Hl.odborník pre det.hematologiu

Hl.odborník pre det.hematologiu

· Tma: Hl.odborník pre det.hematologiu
· lnkov v tme: 3
· tan: 15285
Prevzaté: Hodnotenie XIV. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológov
Vyhodnotenie XIII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológov
Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov


Hl.odborník pre hematol.

Hl.odborník pre hematol.

· Tma: Hl.odborník pre hematol.
· lnkov v tme: 7
· tan: 23052
Nedostupnosť lieku Venofer
Vakcinácia pred splenektomiou
NALIEHAVÉ OBLASTI, KTORÉ JE POTREBNÉ V HEMATOLÓGII RIE?IŤ
Činnosť hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu v roku 2010
Národný transplantačný program krvotvorných kmeňových buniek
Stav TKB v SR v roku 2010
Príspevky: Pracovná porada hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu


Hl.odborník pre transfuziologiu

Hl.odborník pre transfuziologiu

· Tma: Hl.odborník pre transfuziologiu
· lnkov v tme: 2
· tan: 7867
Transfuziológia: Kritériá výberu darcov po príchode z rizikových krajín
Transfuziológia: Algoritmus vy?etrenia pozitivity anti-HBc


Imunohematológia

Imunohematológia

· Tma: Imunohematológia
· lnkov v tme: 21
· tan: 103422
Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných ?ien
Skupinový systém Cartwright
Genotypizácia RhD dostupná na pracovisku v ?iline
XG krvná skupina
RhD variant DVII
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Prezentácia: Interní kontrola kvality v imunohematologii
Prevzaté: Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny
Čo znamená M1+ fenotyp erytrocytov?


Iné blízke témy

Iné blízke témy

· Tma: Iné blízke témy
· lnkov v tme: 6
· tan: 20669
Etický kódex MedTech Europe pre obchodnú prax
Abstrakt: Porovnani letality COVID-19 a infekci vyvolanych beznymi koronaviry
Prezentácia: Stopové prvky
Prevzaté: PRIMÁRNE IMUNODEFICIENCIE
Prevzaté: Malária
Prevzaté: Porfýrie


KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

· Tma: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava
· lnkov v tme: 4
· tan: 20521
Atestácia HaT - záznamník (index) výkonov
Fakultné pracoviská: Telefónny zoznam KHaT
Fakultné pracoviská: Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA
Príspevky: Katedra hematológie a transfuziológie


KHaT JLF UK FNsP Martin

KHaT JLF UK FNsP Martin

· Tma: KHaT JLF UK FNsP Martin
· lnkov v tme: 11
· tan: 82203
SPRÁVA Z XV. SLOVENSKO-ČESKEJ KONFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE
profesorka Ulla Hedner, PhD, MD v Martine
?pecializačné ?túdium na JLF UK
Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu III.?tvrťrok 2007
Príspevky: Prehlad o aktivitách hlavného odborníka I.Q 2007
Fakultné pracoviská: KHaT JLF UK FNsP Martin
Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
?pecializačné ?túdium v medicíne
Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu


Klinická hematológia

Klinická hematológia

· Tma: Klinická hematológia
· lnkov v tme: 26
· tan: 80768
VII. Aktuality v hematologii a transfuziologii
Mladi hematologovia - 15. rocnik
Aktuality v hematologii 2023
Mladi hematologovia - 14. rocnik
Kosické Hematologické a Transfuziologické dni
Abstrakt: Vrodené hemolytické anémie - perspektívy liecby
Abstrakt: Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Abstrakt: Hypersplenizmus a hyposplenizmus
USMERNENIE Hlavný odborník pre hematológiu a Hlavný odborník pre TKB
Aktuality v hematologii 2019


Krvácavé choroby

Krvácavé choroby

· Tma: Krvácavé choroby
· lnkov v tme: 18
· tan: 73745
XII. Hemofilicke dni s medzinarodnou ucastou
Abstrakt: Imunotolerančná liečba pacientov s vrodenou hemofíliou A a inhibítorom
Abstrakt: Pou?itie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou
CO JE EBOLA
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: prečítajte si...
Prevzaté: Treatment of patients with von Willebrand disease
Abstrakt: Fenotypová a genotypová analýza vrodenej hypofibrinogenémie a dysfibrinogenémie
Prevzaté: ZÍSKANÉ INHIBITORY KREVNÍHO SRÁ?ENÍ
Pomôcky: Výpočet dávky fVIII na po?adovanú hladinu


lab.hematologia

lab.hematologia

· Tma: lab.hematologia
· lnkov v tme: 10
· tan: 91460
Prevzaté: Význam průtokové cytometrie v hematoonkologické diagnostice
Prevzaté: Vyu?itie prietokovej cytometrie pri ?túdiu primárnych imunodeficitov
Ponuka laboratória
Prevzaté: Komunikační propojení analytických systémů v klinických laboratořích
Abstrakt: Neutrofil-lymfocytový stresový faktor
Slavnostní otevření edukačního centra
Príspevky: KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERU
Príspevky: Kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech
Príspevky: Kontrola kvality barvení krevních nátěrů metodou May-Grünwald-Giemsa
Príspevky: Analýza venóznej krvi v hemostazeologických laboratóriach


Laboratórna medicína

Laboratórna medicína

· Tma: Laboratórna medicína
· lnkov v tme: 4
· tan: 18115
WEB: Encyklopedie laboratorní medicíny
Prevzaté: NEOPTERÍN A JEHO KLINICKÝ VÝZNAM
Príspevky: analytická a biologická variabilita
Príspevky: Faktory ovplyvňujúce výsledky vy?etrenia


Laborat. medicína

Laborat. medicína

· Tma: Laborat. medicína
· lnkov v tme: 1
· tan: 2600
obsah: Laboratórna medicína


Legislativa

Legislativa

· Tma: Legislativa
· lnkov v tme: 2
· tan: 9983
Zákon 160/2013 Z.z.
PO?IADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO -TECHNICKÉ VYBAVENIE


Lekárska genetika

Lekárska genetika

· Tma: Lekárska genetika
· lnkov v tme: 4
· tan: 17037
Prevzaté: Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov
Prevzaté: Epigenetika - ako vý?iva ovplyvňuje na?e gény
Prevzaté: EPIGENETIKA
Príspevky: Gén p53


Lek. genetika

Lek. genetika

· Tma: Lek. genetika
· lnkov v tme: 2
· tan: 22039
Príspevky: Molekulovo genetické vy?etrenia
Príspevky: CYTOGENETIKA HEMATOLOGICKÝCH MALIGNÍT


lieky v hematologii

lieky v hematologii

· Tma: lieky v hematologii
· lnkov v tme: 1
· tan: 2616
obsah: Lieky v hematologii


lymfoproliferacie

lymfoproliferacie

· Tma: lymfoproliferacie
· lnkov v tme: 6
· tan: 20984
LYMFOMOVE FORUM 2024
Castlemanova choroba
Prevzaté: Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy
Abstrakt: Klasifikácia a diagnostika indolentných B-bunkových neoplázií
Prevzaté: Brentuximab s bendamustinem v liečbe Hodgkinovho lymfomu
obsah: Lymfoproliferatívne ochorenia


Malígny lymfóm

Malígny lymfóm

· Tma: Malígny lymfóm
· lnkov v tme: 15
· tan: 50089
Výskyt lymfómu z plá?ťových buniek na Slovensku v roku 2021
Obsah časopisu Onkológia 3/2019
Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
Abstrakt: Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Abstrakt: Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek
Abstrakt: Prečítajte si...
Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE
Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA
Abstrakt: Klinické a biologické prognostické 
faktory u maligních lymfomů
Prezentácia: Transformácia indolentných NHL


Mnohopocetný myelóm

Mnohopocetný myelóm

· Tma: Mnohopocetný myelóm
· lnkov v tme: 53
· tan: 199110
MYELOMOVA AKADEMIA 2023
24th EMMA-Post IMW 2021 Virtual Meeting
Abstrakt: Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Abstrakt: Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu
Abstrakt: Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií
Deň mnohopočetného myelomu
Abstrakt: Novinky v léčbě mnohočetného myelomu
Daratumumabom spôsobená interferencia s testovaním kompatibility krvi
Abstrakt: História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
Abstrakt: prečítajte si...


Myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom

· Tma: Myelodysplastický syndrom
· lnkov v tme: 11
· tan: 38243
Prevzaté: Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si..
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Myelodysplastický syndróm - klasifikácia a patofyziológia
Maják MDS - informačný portál
Pomôcky: IPSS - klasifikácia a prognóza MDS
WEB: Myelodysplastic syndromes
Prevzaté: NETYPICKÉ NÁLEZY CHROMOZÓMOVÝCH ABERÁCIÍ U PACIENTOV S MDS


myeloproliferacie

myeloproliferacie

· Tma: myeloproliferacie
· lnkov v tme: 20
· tan: 84250
Abstrakt: Chronicka myeloidna leukemia a jej liecba na pripade pacientky s opakovanou into
Abstrakt: Liecba myelofibrozy v ere ruxolitinibu
Abstrakt: Mana?ment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
Abstrakt: prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: Prečítajte si...
Prevzaté: Myelofibróza - posúdenie nových liečebných mo?ností
Prevzaté: Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie


Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

· Tma: Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· lnkov v tme: 16
· tan: 97605
Zomrel prof.MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Zomrel prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
Slovenská hematologická a transfuziologická konferencia 2019
Minister zdravotníctva u prezidenta
WEB akadémia
Harmonizácia vzdelávania v hematológi
Vedenie zdravotnej dokumentácie v odbornej ambulancii
Ročný výkaz o činnosti HaT
Príspevky: ?pecializačný ?túdijný program pre sub?pecializáciu - Pediatrická hematológia a
Príspevky: Hematológia a transfuziológia


ODPORUCANIA SHaTS

ODPORUCANIA SHaTS

· Tma: ODPORUCANIA SHaTS
· lnkov v tme: 9
· tan: 46560
GUIDELINES: Diagnostický postup pri podozrení na hemoglobinopatiu
GUIDELINES: Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu
GUIDELINES: Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie
GUIDELINES: STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV
GUIDELINES: MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM
GUIDELINES: AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými
GUIDELINES: ?TANDARDNÉ POSTUPY PRE LIEČBU HEMOFÍLIE
GUIDELINES: RACIONÁLNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA HEMOCHROMATÓZY


Pacienti - krvácavé stavy

Pacienti - krvácavé stavy

· Tma: Pacienti - krvácavé stavy
· lnkov v tme: 7
· tan: 44242
Prevzaté: Proč hemofilici krvácejí?
Prevzaté: Hemofilik sa nevylieči, ale mô?e mať chorobu pod kontrolou
Prevzaté: HENOCHOVA - SCHÖNLEINOVA PURPURA
Edukačný proces u pacienta s hemofíliou
Prevzaté: Poruchy srá?livosti krve, koagulopatie
Prevzaté: Hemofílie
Prevzaté: Čo je hemofília


Pacienti - leukémie

Pacienti - leukémie

· Tma: Pacienti - leukémie
· lnkov v tme: 11
· tan: 43081
Prevzaté: S CML sa bojuje a? do konca
WEB: Chronciká myeloická leukémia
Akútne leukémie
Prevzaté: Leukémia
Prevzaté: Leukémia-diagnoza Nezáujem
WEB: Hematologické malignity
Brožúra: Leukémie
Brožúra: CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE
Brožúra: CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE
Brožúra: AKUTNÍ LEUKEMIE


Pacienti - lymfóm

Pacienti - lymfóm

· Tma: Pacienti - lymfóm
· lnkov v tme: 7
· tan: 66730
Nový liek proti rakovine
Brožúra: DIAGNÓZA NE-HODGKINOV LYMFOM
Brožúra: DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA
Prevzaté: Hodgkinova choroba a non Hodgkinský lymfom
Brožúra: Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem
Príspevky: Lymfóm - príznaky ochorenia
Príspevky: Medzinárodná charta práv pacientov s lymfómom


Pacienti - myelóm

Pacienti - myelóm

· Tma: Pacienti - myelóm
· lnkov v tme: 8
· tan: 52866
Mnohopočetný myelom
Brožúra: Mnohočetný myelom
Brožúra: Kortikosteroidy
Prevzaté: Mnohopočetný myelóm
Prevzaté: Mnohočetný myelom
Brožúra: Jak ?ít s myelomem
Brožúra: Mnohopočetný myelóm
Brožúra: Mnohočetný myelom


Pacienti - transplantácia kostnej

Pacienti - transplantácia kostnej

· Tma: Pacienti - transplantácia kostnej
· lnkov v tme: 6
· tan: 28503
Brožúra: Transplantácia krvotvorných buniek
Transplantácia kostnej drene
Brožúra: Transplantácia kostnej drene
Prevzaté: Ochorenia liečené transplantáciou
Príspevky: Chystáte sa na transplantáciu?
Príspevky: NEPŘÍBUZENSKÉ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ A PUPEČNÍKOVÉ KRVE


Pacienti - trombózy a trombofilia

Pacienti - trombózy a trombofilia

· Tma: Pacienti - trombózy a trombofilia
· lnkov v tme: 17
· tan: 106912
plúcna embólia
Cesta lietadlom
WEB: HOMOCYSTEIN
WEB: Tichý zabijak - homocysteín
Prevzaté: Hlboká ?ilová trombóza a jej diagnostika
Prevzaté: ?ilní bércové vredy
Prevzaté: Zánet ?íl - tromboflebitída
WEB: Dedičná trombofília podrobne
Príspevky: Nohy ako z olova
Prevzaté: Nástrahy dlhých ciest


pacienti anemia

pacienti anemia

· Tma: pacienti anemia
· lnkov v tme: 11
· tan: 220499
WEB: Zjistěte si o PNH více
WEB: Vý?ivové aspekty vegetariánství
Prevzaté: Sideropenie a neostrá logika
Prevzaté: Čo je anémia?
Prevzaté: Atransferinemia
Prevzaté: Predpôrodná profylaxia s anti-D
Prevzaté: Men?truačný cyklus
Príspevky: Kravské mlieko a poruchy trávenia
Prevzaté: Anémia (málokrvnosť)
Príspevky: ?elezo


Pacienti-chemoterapie

Pacienti-chemoterapie

· Tma: Pacienti-chemoterapie
· lnkov v tme: 3
· tan: 11809
Brožúra: Kortikosteroidy - informačná bro?úra pre pacientov
Prevzaté: Pacienti s febrilní neutropenií
Brožúra: CHEMOTERAPIE A VY


Patofyziologia hemostázy

Patofyziologia hemostázy

· Tma: Patofyziologia hemostázy
· lnkov v tme: 6
· tan: 25884
Prevzaté: Hemostáza - jak ji mo?ná neznáme
Prevzaté: Koagulačné a fibrinolytické zmeny v gravidite
Prevzaté: Fibrin Stabilization (Factor XIII)
Prezentácia: Poruchy hemokoagulácie a fibrinolýzy pri inzulínovej rezistencii
PORUCHY ZRÁ?ANIA KRVI
Prevzaté: TROMBÍN A HEMOSTÁZA


patofyziologia krvotvorby

patofyziologia krvotvorby

· Tma: patofyziologia krvotvorby
· lnkov v tme: 4
· tan: 11398
Patofyziológia červených a bielych krviniek a koagulácie
Prevzaté: ÚČAST TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ NA ŘÍZENÍ DIFERENCIACE KREVNÍCH BUNĚK
Prezentácia: Fyziologie erytropoezy a metabolismus ?eleza
Prezentácia: Patofyziológia červených a bielych krviniek Patofyziológia koagulácie


Pharminfo

Pharminfo

· Tma: Pharminfo
· lnkov v tme: 43
· tan: 182225
ATRA - vyradenie z kategorizacneho zoznamu
Onkologické portfolio Novartis
Hydrocortison inj. - výpadok
Abstrakt: Prečítajte si...
Protokoly V?ZP na schvaľovaniu úhrady liekov
Prevzaté: Manuál ku generickej preskripcii
WEB: Sanofi- Aventis převzala společnost Genzyme
WEB: pomer prínosu a rizika lieku Revlimid
Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelomu
Postup ako je mo?né dostať sa k Revlimidu v off-label indikácii


Príspevky pacientov

Príspevky pacientov

· Tma: Príspevky pacientov
· lnkov v tme: 15
· tan: 60827
WEB: celgene
opakované reprodukèné straty
Príspevky: stopnutý darca
Príspevky: D68.3 je dedicna?
RH Negativ
Trombofilia
Mikroembolia
Týka sa to nás v?etkých
Plánovanie rodicovstva
Trombocyty


SHaTS

SHaTS

· Tma: SHaTS
· lnkov v tme: 19
· tan: 54556
Zapisnica zo schôdze SHaTS SLS 12.5.2023
Zapisnica zo zasadnutia vyboru a dozornej rady SHaTS SLS
Centrum vedecko-technickych informacii SR podporuje zdravotnictvo
vysledky volieb do funkcii nového véboru Spolocnosti a DR
Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS 20.5.2022
Vysledok hlasovania vo volbach do vyboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na
Zapisnica zo zasadnutia vyboru SHaTS SLS 22.11.2019
Zomrel Doc. MUDr. Tomá? Lip?ic PhD
Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS dňa 24. mája 2019, Martin
Prezident a predsedníctvo výboru a dozornej rady SHaTS


Skupinové povolenia

Skupinové povolenia

· Tma: Skupinové povolenia
· lnkov v tme: 136
· tan: 410831
Novo Seven pre ?OK
Octaplas
desmopresin
rituximab pre MCL
Hydroxyurea
bendamustin
Haemocompletan
INTERFERON V LIECBE MPO
Exacyl
Fortecortin


Transfuziológia

Transfuziológia

· Tma: Transfuziológia
· lnkov v tme: 27
· tan: 149710
Abstrakt: Infekcie prenosné krvou
HLA antigeny I.triedy a erytrocyty
Abstrakt: prečítajte si...
po?iadavky na správnu prax prípravy transfúznych liekov
Prevzaté: REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE
Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Transfusion Evidence Library - volný prístup
Prevzaté: O bezkrevní medicíně
Prevzaté: Dějiny hematologie a krevní transfuze
Abstrakt: Prečítajte si...


Transplantácia krvotvornýc

Transplantácia krvotvornýc

· Tma: Transplantácia krvotvornýc
· lnkov v tme: 26
· tan: 96141
Abstrakt: Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Narodny register darcov kostnej drene
Abstrakt: prečítajte si...
Národný register darcov kostnej drene
Abstrakt: Prečítajte si...
Abstrakt: prečítajte si...
Prevzaté: Neinfekční plicní komplikace u pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvo
Prevzaté: Transplantace kmenových buněk krvetvorby v léčbě primárních imunodeficiencí u dě
Transplantácia pupočníkovej krvi u pacientov s MDS
Prevzaté: Pupočníková krv pre moje dieťa, ano?...nie...


Trombocytopenia

Trombocytopenia

· Tma: Trombocytopenia
· lnkov v tme: 21
· tan: 76559
Prevzaté: Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury
Abstrakt: prečítajte si...
Prevzaté: Liečba ITP
Dexamethason v léčbě imunitní trombocytopenie
Low-dose rituximab v terapii ITP
Prevzaté: Splenektomie v terapii ITP
Prevzaté: Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství
Prevzaté: Imunitní trombocytopenická purpura a moderní léčebné přístupy u dospělých
Prevzaté: Inherited platelet disorders: thrombocytopenias and thrombocytopathies
Prevzaté: Efficacy and Safety of Rituximab for Adults with Idiopathic Thrombocytopenic Pur


tromboembolia

tromboembolia

· Tma: tromboembolia
· lnkov v tme: 83
· tan: 341168
HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI
Abstrakt: Atypický hemolyticko-uremický syndróm
Abstrakt: Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých do?tičiek
Abstrakt: Apixaban ji? více ne? dva roky dostupný v léčbě ?ilní trombembolické nemoci
Abstrakt: Pagetův-Schrötterův syndrom
Abstrakt: Studie SURVET - nový pohled na prevenci recidivy ?ilního tromboembolismu
Abstrakt: Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia - ktorí pacienti sú rizikoví?
Abstrakt: Nádorové ochorenie a trombóza
Prevzaté: ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
Abstrakt: Prečítajte si...


Uzliny a slezina

Uzliny a slezina

· Tma: Uzliny a slezina
· lnkov v tme: 6
· tan: 26696
Prevzaté: DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ
Prevzaté: Whippleova choroba
Prezentácia: Uzlinový syndróm
Prevzaté: Choroby sleziny
Prevzaté: UZLINOVÝ SYNDROM, diferenciálna diagnsotika
Abstrakt: Morfológia mikrocirkulácie ľudskej sleziny


Vyšetrenia v hematologii

Vyšetrenia v hematologii

· Tma: Vyšetrenia v hematologii
· lnkov v tme: 6
· tan: 34060
Prevzaté: Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene
Prevzaté: IMUNOLOGICKÁ VY?ETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII
Abstrakt: IMUNOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA CELIAKIE
Prevzaté: Postup pri prevedení trepanobiopsie
Prevzaté: Postup pri prevedení sternálnej punkcie
Prevzaté: Klinickobiochemické vy?etrenia a gravidita


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.20 sekund