oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 78 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: SHaTS

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Zapisnica zo schôdze SHaTS SLS 12.5.2023
Poslal: ornst v 13.01.2024 09:54 (573 krát čítané)
Téma SHaTS
Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť (SHaTS)
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
______________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS

dňa 12. mája 2023, Vysoké Tatry

SHaTS

(Čítať ďalej... | 823 bajtov | Skóre: 0)


Zapisnica zo zasadnutia vyboru a dozornej rady SHaTS SLS
Poslal: ornst v 04.06.2023 17:32 (970 krát čítané)
Téma SHaTS
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť (SHaTS)
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
__________________________________

Zápisnica zo zasadnutia dosluhujúceho a novozvoleného výboru
a dozornej rady SHaTS SLS
dňa 16.februára 2023 o 10,00 hod.

Program:
1. Otvorenie schôdze výboru SHaTS SLS A. Wild
Hlasovanie o zápisnici zo zasadnutia výboru SHaTS SLS zo dňa 20.5.2022 v Martine a o programe schôdze
2. Činnosť výboru od poslednej schôdze 20.5.2022 A. Wild
3. Správa hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu A. Bátorová
4. Správa hlavného odborníka MZ SR pre transfúziológiu v. z. J. Le?ko-Andra?číková
5. Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb ;voľby do funkcií nového výboru a dozornej rady SHaTS SLS M. Skraková
6. Rôzne
7. Ukončenie schôdze

SHaTS

(Čítať ďalej... | 1513 bajtov | Skóre: 0)


Centrum vedecko-technickych informacii SR podporuje zdravotnictvo
Poslal: ornst v 01.05.2023 17:00 (753 krát čítané)
Téma SHaTS
Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo

poskytuje ?iroké mo?ností prístupu k ­e-zdrojom ?pecializovaným pre medicínuCVTISR poskytuje bezplatný prístup k e-zdrojom, ktorý je mo?né získať na nvk.cvtisr.sk po jednoduchej digitálnej registrácii

klikni na banner (vid dole) alebo naskenuj QR kód cez mobilný telefónSHaTS

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


vysledky volieb do funkcii nového véboru Spolocnosti a DR
Poslal: ornst v 28.02.2023 20:50 (959 krát čítané)
Téma SHaTS
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť ( SHaTS),
organizačná zlo?ka Slovenskej lekárskej spoločnosti

Výbor SHaTS SLS na funkčné obdobie r. 2023 - 2026

prezident SHaTS SLS

1. MUDr. Alexander Wild,PhD.

Dozorná rada SHaTS SLS na funkčné obdobie r. 2023 - 2026

predseda dozornej rady SHaTS SLS

1. MUDr. Alexander Varga
SHaTS

(Čítať ďalej... | 1601 bajtov | Skóre: 0)


Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS 20.5.2022
Poslal: ornst v 28.02.2023 20:22 (800 krát čítané)
Téma SHaTS
Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť (SHaTS)
organizačná zlo?ka Slovenskej lekárskej spoločnosti
______________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS
dňa 20. mája 2022, Martin
Prítomní - podľa prilo?enej prezenčnej listiny : prof. MUDr. A. Bátorová, PhD, doc. MUDr. M. Dobrotová, PhD., MUDr. E. Flochová, PhD., prof. MUDr. M. Hrubi?ko, CSc., MUDr. J. Hudeček, PhD., MUDr. J. Chudej, PhD., MUDr. M. Kučeráková, MUDr. J. Lazúr, MUDr. M. Peprný, MUDr. I. Plameňová, PhD.,MBA., MUDr. M. Skraková, MUDr. A. Wild
SHaTS

(Čítať ďalej... | 1149 bajtov | Skóre: 0)


Vysledok hlasovania vo volbach do vyboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na
Poslal: ornst v 22.12.2022 15:29 (1082 krát čítané)
Téma SHaTS
Výsledok hlasovania členov Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti organizačnej zlo?ky Slovenskej lekárskej spoločnosti vo voľbách do výboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na funkčné obdobie 2023-2026.

Volebná komisia:
1. MUDr. Marcela Skraková predseda
2. MUDr. Marta Kučeráková členka
3. MUDr. Ján Hudeček. PhD. člen
4. MUDr. Alexander Varga. PhD. člen
5. Ing. Tatina Hammerová členka
Pozorovatelia za SLS: JUDr. Mária Mistríková. Mgr. Gabriela Krupčíková

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené:do výboru Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti boli zvolení nasledovní kandidáti
SHaTS

(Čítať ďalej... | 1811 bajtov | Skóre: 1)


Zapisnica zo zasadnutia vyboru SHaTS SLS 22.11.2019
Poslal: ornst v 18.05.2022 17:56 (1316 krát čítané)
Téma SHaTS
Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS
dňa 22. novembra 2019, Banská Bystrica

Prítomní - podľa prilo?enej prezenčnej listiny : prof. MUDr. A. Bátorová, PhD, doc. MUDr. M. Dobrotová, PhD., MUDr. E. Flochová, PhD., MUDr. Guman, PhD., prof. MUDr. M. Hrubi?ko, CSc., , MUDr. J. Hudeček, PhD., MUDr. J. Chudej, PhD., MUDr. M. Kučeráková, MUDr. J. Lazúr, MUDr. E Miku?ková, PhD., doc. MUDr. M. Mistrík, PhD., MUDr. I. Plameňová, PhD.,MBA., MUDr. M. Skraková, MUDr. A. Wild,
Dozorná rada: MUDr. Janka Le?ko-Andra?číková, PhD.
Sekretárka: Ing. T. Hammerová
Ospravedlnila sa : MUDr. M. Peprný
SHaTS

(Čítať ďalej... | 1210 bajtov | Skóre: 0)


Zomrel Doc. MUDr. Tomá? Lip?ic PhD
Poslal: ornst v 20.04.2022 15:01 (1645 krát čítané)
Téma SHaTS

Zomrel docent MUDr. Tomá? Lip?ic


V utorok 19.4.2022, vo veku nedo?itých 84 rokov, zomrel MUDr. Tomá? Lip?ic, veľmi múdry a rozumný lekár hematológ a transfuziológ, pedagog, dlhodobo prezident Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti. Oblasťou jeho odborného záujmu boli najmä trombocyty a ich patológia, anémie, postupy nukleárnej medicíny v hematológii, metabolizmus ?eleza, vitamínu B12 a kyseliny listovej, diagnostika infekcií prenosných transfúziou krvi a transplantáciami, neskôr systémy kvality v laboratóriu.Daniel Lip?ic na sociálnej sieti napísal
Včera podvečer odi?iel k ná?mu Pánovi moj otec.
Výnimočný lekár a spravodlivý mu?.
Bude? nám veľmi chýbať.
Nech Ti ná? Pán dá večné odpočinutie.

SHaTS

(Čítať ďalej... | 1278 bajtov | Skóre: 0)


Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS dňa 24. mája 2019, Martin
Poslal: ornst v 17.12.2019 21:44 (3160 krát čítané)
Téma SHaTS
Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS
dňa 24. mája 2019, Martin

čítaj zápisnicu
SHaTS

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prezident a predsedníctvo výboru a dozornej rady SHaTS
Poslal: ornst v 01.02.2019 20:49 (3788 krát čítané)
Téma SHaTS
25.1.2019 v hoteli Kaskády v Sielnici bola ustanovujúca schôdza nového výboru SHaTS SLS kde prebehla voľba prezidenta, dvoch podpredsedov, vedeckého sekretára, pokladníka a zapisovateľa a predsedu dozornej rady pre nasledujúce obdobie rokov 2019-2022

SHaTS

(Čítať ďalej... | 584 bajtov | Skóre: 1)


Výsledky hlasovania - volby 2019-2022
Poslal: ornst v 21.12.2018 12:53 (4482 krát čítané)
Téma SHaTS
Výsledok hlasovania členov Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti organizačnej zlo?ky Slovenskej lekárskej spoločnosti vo voľbách do výboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na funkčné obdobie 2019-2022
___________________________________________________________________________
Volebná komisia :
1. MUDr. Marcela Skraková predseda
2. MUDr. Marta Kučeráková členka
3. MUDr. Ján Hudeček, PhD. člen
4. MUDr. Alexander Varga, PhD. člen
5. Ing. Tatina Hammerová členka
Pozorovateľ za SLS: JUDr. Mária Mistríková

pozri výsledky hlasovania
SHaTS

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Výsledok volieb do výboru SHaTS a dozornej rady
Poslal: ornst v 03.02.2015 09:00 (3935 krát čítané)
Téma SHaTS
Zlo?enie výboru a dozornej rady SHaTS na funkčné obdobie r. 2015 - 2018
výsledky tajných volieb zo dňa 23. januára 2015

prezident
Doc. MUDr. Angelika Bátorová PhD.

.
.
SHaTS

(Čítať ďalej... | 476 bajtov | Skóre: 0)


zákon 333/2014 o dani z príjmov
Poslal: ornst v 24.01.2015 20:22 (4453 krát čítané)
Téma SHaTS
DÔLE?ITÉ UPOZORNENIE

pre výbory organizačných zlo?iek a organizátorov odborných vzdelávacích podujatí sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Slovenskej lekárskej spoločnosti
SHaTS

(Čítať ďalej... | 833 bajtov | Skóre: 1)


Výsledky volieb SHaTS 2015-2018
Poslal: ornst v 20.12.2014 14:10 (4507 krát čítané)
Téma SHaTS
Voľby do SHaTS SLS
funkčné obdobie 2015 - 2018

Volebná komisia :
1. MUDr. Marcela Skraková predseda
2. MUDr. Daniela Cupaníková členka
3. MUDr. Ján Hudeček, PhD člen
4. MUDr. Alexander Varga, PhD člen
5. Ing. Tatina Hammerová členka

Pozorovateľ za SLS: JUDr. Mária Mistríková

Spôsob volieb: jednokolové kore?pondenčné

SHaTS

(Čítať ďalej... | 850 bajtov | Skóre: 0)


Program odborných podujatí SHaTS v roku 2012
Poslal: ornst v 23.02.2012 08:50 (3181 krát čítané)
Téma SHaTS
Odborné podujatia 2012

Na základe uznesenia výboru HaTS SLS o redukcii počtu odborných sponzorovaných podujatí v roku 2012, ich unifikácie a "kumulácie" bola zvolaná schôdza zástupcov sponzorujúcich firiem, dňa 16.11.2011, (na OÚSA Bratislava) za účasti zástupcov firiem: Amgen, AOP-Orphan, Celgen, Janssen, Mundipharma, Novartis a prezidenta HaTS SLS

SHaTS

(Čítať ďalej... | 732 bajtov | Skóre: 0)


Výsledok volieb do orgánov SHaTS
Poslal: ornst v 09.03.2011 19:03 (4542 krát čítané)
Téma SHaTS

Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS

Zlo?enie Výboru SHaTS a Dozornej rady

na funkčné obdobie r. 2011-2014


výsledok volieb zo dňa 10.decembra 2010SHaTS

(Čítať ďalej... | 8182 bajtov | Skóre: 1)


Výsledok volieb SHaTS 2011-2014
Poslal: ornst v 15.12.2010 18:58 (3662 krát čítané)
Téma SHaTS
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť
( SHaTS)
organizačná zlo?ka Slovenskej lekárskej spoločnosti

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SHaTS SLS
na funkčné obdobie 2011-2014

pozri výsledok volieb
SHaTS

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Koncepcia odboru
Poslal: ornst v 25.03.2007 19:15 (5439 krát čítané)
Téma SHaTS
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia


Číslo: 13100/2006-OZS
Dňa: 26.júna 2006


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.350/2005Z.z. vydáva túto koncepciu.


SHaTS

(Čítať ďalej... | 60867 bajtov | Skóre: 1.5)


Výsledok volieb do orgánov SHaTS
Poslal: ornst v 12.01.2007 18:05 (7108 krát čítané)
Téma SHaTS

Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS

Zlo?enie výboru a revíznej komisie

na funkčné obdobie r. 2007-2010

výsledok volieb zo dňa 19.decembra 2006


SHaTS

(Čítať ďalej... | 13406 bajtov | Skóre: 1.1)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.16 sekund