oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 44 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  

Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN LP
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura
Trieda SNP 1
041 66 Košice
tel. ústredňa: +421 55 640 2111

Sekretariát kliniky
Zlatica Kúchová
tel: +421 55 640 4423
Fax: +421 55 640 4426
e-mail:onkohemat.snp@fnlp.sk

Prednosta kliniky
prof . MUDr. Elena Tóthová, CSc.
tel: +421 55 640 3434
e-mail:etothova@post.sk

Zástupca prednostu kliniky
MUDr. Marta Fričová
tel: +421 55 640 4410

Vedúca sestra kliniky
Mária Visokaiová
tel: +421 55 640 3432

WWW stránka kliniky


Klinika hematológie a onkohematológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (ďalej KHaOH) vznikla v septembri 1989 ako samostatné oddelenie spolu s hematologickým laboratóriom. Od roku 1996 je klinickou – výučbovou bázou LF UPJŠ.

Klinika hematológie a onkohematológie zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu primárnych ochorení krvotvorby – v 80% ide o hematologické malignity – t. j. lymfómy, akútne a chronické leukémie a myelodysplázie a 20% tvoria útlmy krvotvorby a autoimúnitné ochorenia. V súčasnosti je Klinika hematológie a onkohematológie tvorená lôžkovou časťou (22 postelí), 7 lôžok patrí JIHS, z toho 4 lôžka sú transplantačné. Klinika hematológie a onkohematológie zabezpečuje kompletnú diagnostiku (morfologické a cytochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizácia, histológia, cytogenetika, stanovenie GM-CFU BFU-E in vitro) na lôžku a zároveň ambulantnú chemoterapiu a hemoterapiu u onkohematologických pacientov a starostlivosť o chorých s poruchami zrážanlivosti krvi (trombofilné stavy, hemofilici).

Od roku 1997 je Klinika hematológie a onkohematológie Centrom pre autológne transplantácie krvotvorných buniek – od roku 2005 sme zrealizovali 166 separácii a 112 autológnych transplantácii krvotvorných buniek u hematologických malignít a autoimúnneho ochorenia sclerosis multiplex ako prví na Slovensku. Ako prví na Slovensku sme u malígnych lymfómov zaviedli čistenie autológneho štepu in vivo pomocou monoklonovej protilátky anti CD20 a v súčasnosti so Združenou tkanivovou bankou čistíme autológne štepy aj in vitro technikou pozitívnej selekcie.

Klinika je zapojená do viacerých medzinárodných štúdií pre liečbu hematologických malignít. V roku 2006 Transplantačné centrum Kliniky hematológie a onkohematológie bolo prijaté do Európskeho transplantačného registra pod evidenčným číslom CIC 984.

Pracovníci Kliniky hematológoie a onkohematológie okrem liečebno - preventívnej činnosti na lôžku a v ambulancii zabezpečujú aj pregraduálnu výchovu poslucháčov LF UPJŠ a postgraduálnu výchovu lekárov z celého Slovenska.


Lôžková časť

lôžkové oddelenie (22 postelí)
denná sestra
Mgr. Mária Lévyová
tel: +421 55 640 3427
tel: +421 55 640 3428

JIHS 7 postelí, z toho 4 transplantačné lôžka
denná sestra
Bc. Jana Bocková
tel: +421 55 640 4418

Ambulantná časť

Konziliárna ambulancia 8.posch
tel: +421 55 640 3435

Konziliárna ambulancia poliklinika
tel: +421 55 640 2666
tel: +421 55 640 2667
[ Späť ]
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.51 sekund