oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 57 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Aká je budúcnosť aspirínovej rezistence
Posted on 25.11.2007 23:12
Topic: Pharminfo

Aká je budúcnosť aspirínovej rezistence
Aspirín je z hľadiska histórie jeho uplatnenia výnimočné liečivo. Napriek tomu, ?e jeho gastrotoxický potenciál predstavuje pomerne významné riziko, patrí k najpou?ívanej?ím farmakám v indikácii analgetika, antipyretika a antiflogistika. Objav antiagregačných vlastností aspirínu daných inhibíciou tvorby tromboxánu otvoril nové mo?nosti uplatnenia tejto vy?e sto rokov pou?ívanej látky. Okrem priaznivých výsledkov ?túdií hodnotiacich jeho význam v prevencii kardiovaskulárnych ochorení podporuje ?iroké pou?ívanie aj nízka cena. Preventívny význam aspirínu sa neustále prehodnocuje. V ďal?om texte sú uvedené výsledky ?túdie zameranej na aspirínovú prevenciu cievnych mozgových príhod a epidemiologickej modelovej analýzy pou?ívania aspirínu u pacientov vo veku 70 a viac rokov.


Aterosklerotická stenóza intrakraniálnych artérií (a. carotis interna, a. cerebri media, aa. vertebrales, a. basilaris) patrí k výzanmným príčinám cievnych mozgových príhod. V terapii sa pou?íva antikoagulačná liečba warfarínom od roku 1955. Podľa star?ích retrospektívnych ?túdií sa warfarín zdal byť účinnej?í ako aspirín v tejto indikácii.
Chimowitz a kol. (2005) porovnali v randomizovanej dvojito zaslepenej ?túdii účinnosť a bezpečnosť warfarínu a aspirínu na súbore 569 pacientov s cievnou mozgovou príhodou spôsobenou angiograficky potvrdenou 50 a? 99% stenózou veľkých intrakraniálnych tepien. Liečba warfarínom bola spojená s významne vy??ím rizikom ne?iaducich účinkov a zároveň nepriná?ala väč?í benefit v porovnaní s aspirínom. Preto by mal byť aspirín uprednostnený u chorých so stenózou intrakraniálnych artérií.
Autori Nelson a kol. (2005) previedli epidemiologickú modelovú analýzu rutínneho podávania nízkych dávok aspirínu v primárnej prevencii koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod u pacientov vo veku 70 a viac rokov. Hodnotili súbor 10 000 mu?ov a 10 000 ?ien vo veku 70-74 rokov, ktorí nemali kardiovaskulárne ochorenie. Podľa pou?itého Markovovho modelu riziká spojené s podávaním aspirínu (gastropatia, krvácanie do GITu) prevy?ujú jeho prínosy reprezentované prevenciou infarktu myokardu a ischemických cievnych mozgových príhod.

Chimowitz MI, Lynn MJ, Howlett-Smith H et al. Comparison of warfarin and aspirin for symptomatic intracranial arterial stenosis. N Engl J Med 2005; 352 (13): 1305-1316.

Nelson MR, Liew D, Bertram M, Vos T. Epidemiological modelling of routine use of low dose aspirin for the primary prevention of coronary heart disease and stroke in those aged 70. BMJ 2005; 330 (7503): 1306.

Zdroj:MUDr.M.Wawruch,PhD
Farmakologický ústav LF UK Bratislava

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Pharminfo
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pharminfo:
Aprotinin - pozastavenie registrácie


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1
hlasov: 2


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: ProxyTest308 (Skóre: 1)
kým: TrykIvona v 22.12.2008 04:29
(O užívateľovi )
increase gas mileage for 2002 nissan frontier [623.

Čítať zvyšok komentára...Re: ktxm (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 19:23
(O užívateľovi )
cheap viagra ambien generic cananda [www.alonso-cr

Čítať zvyšok komentára...Re: eoaovw (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 22:53
(O užívateľovi )
viagra mail order uk [www.alonso-craciun.com] viag

Čítať zvyšok komentára...Re: zgflzawa (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:32
(O užívateľovi )
levitra submit url [www.uconnhuskyhoops.com] over

Čítať zvyšok komentára...Re: otruruja (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 16:10
(O užívateľovi )
cheapest uk supplier viagra [www.taolb.org] levitra discoun

Čítať zvyšok komentára...Re: sleeiprgliq (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 17:54
(O užívateľovi )
levitra fix [www.var-immobilier.org] buy viagra pr

Čítať zvyšok komentára...Re: xnfennxodia (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 14:47
(O užívateľovi )
purchase levitra [www.eurekarealestate.info] le

Čítať zvyšok komentára...Re: xznrsgoao (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 05:07
(O užívateľovi )
cheapest cialis online [www.interclothing-bg.com

Čítať zvyšok komentára...Re: gkpdpuwhutn (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 01:53
(O užívateľovi )
levitra vs viagra [www.sisemuevenmatalos.com] b

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.29 sekund