oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 189 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté: Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene
Posted on 28.06.2013 06:36
Topic: Vyšetrenia v hematologii

Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene

Zuzana PETRAKOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ
(Z III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kramáre, prednosta prof. MUDr. V. Bada, CSc.)

Lekársky obzor 59, 2010, č. 7-8, s. 304-307


Z neinvazívnych mo?ností hodnotenia pečeňovej fibrózy je najperspektívnej?ou metóda tranzientnej elastografie (TE). Ide o ?pecifickú ultrazvukovú metódu zalo?enú na hodnotení elasticity pečeňového parenchýmu. Táto sa zvy?uje úmerne so stupňom fibrózy chronickej hepatálnej choroby. Výhodou je schopnosť odlí?iť pokročilú fibrózu od neprítomnej fibrózy pečene. Doká?e identifikovať signifikantnú cirhózu (na zákla­de hodnôt elastickosti parenchýmu pečene 13 - 75 kPa). Výhodami sú časová a relatívna finančná nenáročnosť, dobrá reprodukovateľnosť, mo?nosť opakovania a výborná compliance zo strany pacientov. Obmedzenie predstavuje obezita, ascites a úzky interkostálny priestor. Prínos TE sa očakáva s postupnou implementáciou do praxe a v alternácii biopsie pečene pri indikácii antivírusovej liečby pri chronic­kých vírusových hepatitídach a pri posudzovaní progresie chronických hepatitíd, alkoholovej, nealkoholovej steatohepatitídy a cirhózy. Autori navrhujú časový algoritmus vyu?itia TE pri hodnotení progresie jednotlivých chronických chorôb pečene. Nevyhnutným predpokladom je skúsenosť vy?etrujúceho a korelácia s klinickým a laboratórnym obrazom.

Kľúčové slová: tranzientná elastografia - pečeňová fibróza a cirhóza - biopsia pečene.

čítaj článok

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Vyšetrenia v hematologii
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Vyšetrenia v hematologii:
Klinickobiochemické vy?etrenia a gravidita


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.09 sekund