oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 22 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Fakultné pracoviská: Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA
Posted on 25.02.2007 20:39
Topic: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA


Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA (ďalej KHaT) poskytuje hematologické a transfuziologické slu?by v dvoch základných rovinách, rutinný servis a súčasne vysoko?pecializovanú liečebnopreventívnu starostlivosť, spolu s vedecko-výskumnými a vzdelávacími aktivitami. Pacientami KHaT sú predov?etkým chorí s leukémiami, myelo a lymfoproliferatívnymi ochoreniami a poruchami zrá?ania krvi, ťa?kým zlyhaním krvotvorby a autoimúnne podmienenými cytopéniami, ktorí sa podrobujú vďaka ?irokému odbornému zázemiu pracoviska najmodernej?ej liečbe, vrátane transplantácie krvotvorných buniek. KHaT zohráva vedúcu a priekopnícku úlohu v odbore v SR, je sídlom Národného hemofilického centra, Národného registra dobrovoľných darcov kostnej drene a Transplantačného centra kostnej drene s celoslovenskou pôsobnosťou pre súrodenecké transplantácie a transplantácie od nepríbuzných dobrovoľných darcov. Na pracovisku sa uskutočnilo u? viac ako 270 transplantácií, ktorých úspe?nosť zodpovedá výsledkom dosahovaným na zahraničných pracoviskách a dokumentuje vysokú úroveň tímovej práce.

Okrem liečbebnopreventívnej starostlivosti je KHaT centrom výskumu a vzdelávania s rozsiahlymi medzinárodnými kontaktami. KHaT je zapojená do medzinárodnej spolupráce v rámci celého radu vedecko-výskumných projektov a odborných spoločností spájajúcich pracoviská, ktoré sú v drvivej väč?ine súčasťou ?pičkových univerzít v Európe a vo svete. Sú to predov?etkým EORTC (Európska organizácia pre výskum a liečbu rakoviny, centrum číslo 7804), IBMTR (svetová organizácia pre transplantácie kostnej drene so sídlom v USA, centrum číslo 282), EBMT (Európska organizácia pre transplantáciu kostnej drene, centrum číslo 610) ), WFH (Svetová hemofilická federácia, ktorá zastre?uje Svetový register hemofílie) a IRF7 (Medzinárodný register defektu faktora VII, centrum číslo 7). Výsledky a skúsenosti sa pravideľne referujú a publikujú na domácich a zahraničných odborných konferenciách a v domácej i zahraničnej odbornej literatúre. Na pracovisku t.č. pôsobia 7 lekárov LF UK (1 docent + 1 odborný asistent + 5 doktorandov) a 2 SZU (1 profesor + 1 docent). Ako prejav uznania odborných kvalít je mo?no hodnotiť rad ocenení, ktoré za svoje výsledky a za svoju predná?kovú a publikačnú činnosť získali pracovníci KHaT, ako aj zvolenie 7 lekárov KHaT do 15 členného výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS. Rovnako aj skutočnosť, ?e na KHaT pôsobí hlavný odborník MZ SR pre transplantáciu krvotvorných buniek a krajský odborník pre hematológiu.

Oddelenie klinickej hematológie (OKH)

Primár MUDr.Eva Demečková
demeckova@npba.sk

poskytuje liečebnmo preventívnu starostlivosť

* Jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti (JIHS)

Fax: 02/6353 1592

* Transplantačné centrum (TC)

Fax: 02/6353 1592

* Ambulantný úsek

o Hematologická ambulancia I
(Onkohematologická ambulancia)
MUDr.Katarína Masárová, MUDr.Eva Demečková, MUDr.Pavol Kotouček
masarova@npba.sk
Tel: 02/ 6867 2150

o Hematologická ambulancia II
(Ambulancia pre hemo/chemoterapiu)
MUDr.?tefániková
stefanikova@npba.sk
Tel: 02/ 6867 2501

o Hematologická ambulancia III
(Príjmová a konziliárna ambulancia)
Tel: 02/ 6867 2625

o Hematologická ambulancia IV
(Ambulancia pre transplantovaných a nemalígne hem. ochorenia)
Tel: 02/ 6867 2510

o Národné hemofilické centrum (NHC)
Tel: 02/ 6867 3340
doc.MUDr.Angelika Bátorová, CSc.
batorova@npba.sk
Tel: 02/ 6867 3341
Fax: 02/6353 1453

Laboratórno-diagnostické oddelenie (LDO)

Prim.MUDr.Marcela Skraková
skrakova@npba.sk

vykonáva klinické a laboratórne hematologické vy?etrenia a monitorovanie pri intenzívnych liečebných postupoch

* laboratórium rutinnej hematológie

* laboratórium rutinnej a ?peciálnej cytomorfológie

* laboratórium rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie

* laboratórium imunohematologické

* laboratórium ?peciálnej imunohematológie

* laboratórium imunológie trombocytov a leukocytov

* laboratórium molekulových vy?etrovacích metód HLA

* laboratórium pre statimové vy?etrenia a pohotovostnú slu?bu

* úsek kontroly kvality

* úsek tkanivových kultúr

Transfuziologické oddelenie (TO)

Prim.MUDr.Marcela Skraková
skrakova@npba.sk

zaoberá sa problematikou darcov krvotvorných buniek, odbermi a spracovaním ?tepov krvotvorných buniek, vy?etrovaním kompatibility a racionálnym vyu?itím krvných prípravkov

* úsek aferéz (cytaferézy a fotoforézy)

Tel: 02/6867 2962

* úsek kryokonzervácie a spracovania ?tepu krvotvorných buniek

* úsek skladovania krvných prípravkov

* krvná banka (vy?etrovanie skú?ok kompatibility, expedícia, pohotovostná slu?ba)

Tel: 02/6867 2046

* úsek kontroly kvality

* národný register dobrovoľných darcov kostnej drene (NRDKD)

Fax: 02/6353 1453


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava:
Katedra hematológie a transfuziológie


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.71
hlasov: 7


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačaqua teen hunger force colon movie film for theaters ost (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 21.12.2008 09:16
(O užívateľovi )
no trend teen love G21X xkE Čítať zvyšok komentára...teen titan figures (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 15:20
(O užívateľovi )
teens magazine zQYk HyFx
Čítať zvyšok komentára...female anal porn (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 15:32
(O užívateľovi )
amateur porn films PAg K13
Čítať zvyšok komentára...adult porn star (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 15:39
(O užívateľovi )
male adult entertainment 6F9H hey Čítať zvyšok komentára...free old women naked pics (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 15:47
(O užívateľovi )
www naked wemon com 7ePd nEK Čítať zvyšok komentára...Re: luucuax (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 22:51
(O užívateľovi )
viagra for sale without a prescription [www.alexreshu

Čítať zvyšok komentára...Re: fyestaay (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 19:21
(O užívateľovi )
cheap viagra from pfizer [www.alonso-craciun.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: uhxj (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:30
(O užívateľovi )
cialis levitra sale viagra [www.uconnhuskyhoops.c

Čítať zvyšok komentára...Re: akaqautrr (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 16:08
(O užívateľovi )
compare levitra viagra [www.mere-christianity.o

Čítať zvyšok komentára...Re: opjc (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 03:41
(O užívateľovi )
women using cialis [m

Čítať zvyšok komentára...Re: ewdas (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 17:52
(O užívateľovi )
keywords cialis levitra [www.online-spiele-z

Čítať zvyšok komentára...Re: lrmbegko (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 14:45
(O užívateľovi )
viagra vs levitra vs cialis [www.eurekarealesta

Čítať zvyšok komentára...Re: famv (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 05:05
(O užívateľovi )
discount viagra [www.briia.com] viagra buy online Čítať zvyšok komentára...Re: loheexolron (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 01:52
(O užívateľovi )
buy cheap uk viagra [www.sabelmoreno.com] discount le

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.33 sekund