oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 633 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Fakultné pracoviská: KHaT JLF UK FNsP Martin
Posted on 25.02.2007 21:35
Topic: KHaT JLF UK FNsP Martin

Klinika hematológie a transfuziológie
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine
Telefón: 043-413 33 08
email: hema@jfmed.uniba.sk


Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine (ďalej KHaT) poskytuje rutinnú a ?peciálnu laboratórnu diagnostiku (?peciálne hemostazeologické vy?etrenia, agregometria, cytometria) a klinickú hematologickú starostlivosť pre oblasť severného a stredného Slovenska (Trenčiansky a ?ilinský kraj). KHaT poskytuje ambulantnú aj lô?kovú zdravotnú starostlivosť, na lô?kovej časti kliniky je k dispozícii 17 lô?ok vrátane jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti. Pracovisko sa zameriava najmä na diagnostiku a liečbu hemato-onkologických ochorení (akútne a chronické leukémie, myeloproliferatívne a myelodysplastické ochorenia) a porúch hemostázy (vrodená a získaná trombofília, krvácavé stavy). Súčasťou KHaT je Národné centrum hemostázy a trombózy (ďalej NCHT) s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zaoberá výskumom, diagnostikou a liečbou trombofilných a krvácavých stavov a vedením Národného registra trombofilných stavov./br KHaT je zaradená do siete transplantačných centier SR a realizuje autológne transplantácie krvotvorných buniek z periférnej krvi./br KHaT je zaradená medzi centrá excelencie Univerzity Komenského, spolupracuje s viacerými poprednými domácimi (napr. Ústav patologickej anatómie a Ústav klinickej biochémie JLF UK v Martine) a zahraničnými pracoviskami (napr. Oddelenie klinickej hematológie Univerzity Karlovej v Hradci Králové, Klinika reumatológie a klinickej imunológie Jagellonskej univerzity v Krakove). Medzinárodná vedecká spolupráca je dokumentovaná aj rie?ením grantu NATO (Martin-Krakow-Philadelphia) a podpísaním zmluvnej spolupráce medzi Univerzitou Karlovou (OKH LF KU Hradec Králové) a Univerzitou Komenského (KHaT JLF UK Martin). /br V súčasnosti sa na pracovisku pripravuje výskumná úloha zameraná na vyu?itie transplantácie periférnych kmeňových buniek pri ischemickej chorobe dolných končatín v spolupráci s II. chirurgickou klinikou JLF UK a MFN a Nemocnicou sv. Karla v Montevideu (Uruguaj). Výsledky vedeckej a odbornej činnosti sa pravidelne referujú na domácich i zahraničných konferenciách a publikujú v domácej aj zahraničnej odbornej literatúre. /br KHaT poskytuje pregraduálne vzdelávanie (výučba poslucháčov v?eobecného lekárstva, o?etrovateľstva a laboratórnej medicíny) v slovenskom a anglickom jazyku a postgraduálne vzdelávanie (doktorandské ?túdium, ?pecializačné ?túdium (akreditované v r.2006), kontinuálne medicínske vzdelávanie) v odbore hematológia a transfuziológia. V spolupráci s OKH Univerzity Karlovej v Hradci Králové sa od r. 1993 podieľa na organizácii Slovensko-českej konferencie o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, akreditovanej Európskou hematologickou asociáciou (EHA). Pracovníci kliniky sa podieľajú na príprave učebných textov pre poslucháčov JLF UK, o. i. pripravili učebnicu hematológie a transfuziológie (vydaná vo vydavateľstve Grada v r.2006)./br V súčasnosti na klinike pôsobí 6 lekárov JLF UK (1 profesor, 2 docenti, 1 asistent, 2 doktorandi), 8 lekárov MFN a 2 vysoko?kolskí pracovníci-nelekári MFN a 38 pracovníkov stredného a ni??ieho zdravotníckeho personálu MFN. T. č. na klinike pôsobí hlavný odborník MZ SR pre hematológiu (prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.) a krajský odborník pre hematológiu v ?ilinskom kraji (MUDr. J. Hudeček, CSc.). /br Kontakt na vedúcich pracovníkov:
prednosta
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
tel.: 043/4203 233, 043/4203 232
e-mail: kubisz@jfmed.uniba.sk
zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
tel.: 043/4203 482
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
doc. MUDr. Ján Sta?ko, PhD
tel.: 043/4203 153
ambulantná časť
hemato-onkologická ambulancia:
MUDr. Jan Hudeček, CSc
tel.: 043/4203 482, 043/4203 519
MUDr. Emília Flochová
tel.: 043/4203 891, 043/4203 519
v?eobecná hematologická ambulancia:
MUDr. Emília Flochová, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD
Tel.: 043/4203 891, 043/4203 519
ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy:
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD
043/4203 891, 043/4203 519
detská hematologická ambulancia:
MUDr. Ivana Plameňová
tel.: 043/4203 842, 043/4203 806
diagnostická a laboratórna časť
krvná banka:
MUDr. Ľubica Váleková
043/4203 891, 043/4203 842
rutinná a ?peciálna hemostáza:
tel.: RNDr. Jela Ivanková
043/4203 891, 043/4203 435, 043/4203 380
cytometrické laboratórium:
MUDr. Ľubica Váleková, Ing. Jana Fedorová, PhD
tel.: 043/4203 891, 043/4203 536
úsek kryokonzervácie a spracovania krvotvorných buniek z periférnej krvi:
MUDr. Juraj Chudej
Tel.: 043/4203 842
Sekretariát kliniky:
Kvetoslava Gregorová
tel. / fax: 043/413 20 61
e-mail: hema@jfmed.uniba.sk
adresa: Klinika hematológie a transfuziológie, Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 59 Martin

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· KHaT JLF UK Martin
· Viac o KHaT JLF UK FNsP Martin
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články KHaT JLF UK FNsP Martin:
SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 4.78
hlasov: 52


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: veitnhpeufo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 21.04.2009 06:35
(O užívateľovi )
cialis online [www.diversityjdmba.com] how to use

Čítať zvyšok komentára...teen suicide note (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 22.12.2008 15:48
(O užívateľovi )
tight teen bikini C8P GCC Čítať zvyšok komentára...Re: yuculu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 19:19
(O užívateľovi )
dysfunction erectile levitra [www.jesusr

Čítať zvyšok komentára...Re: uzcssxwi (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 21:51
(O užívateľovi )
cialis viagra cialis levitra [www.alexreshuan.com] ci

Čítať zvyšok komentára...Re: vvaeuu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.06.2009 00:02
(O užívateľovi )
levitraviagra cialis levitra [www.sharpenedges.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: vtrooy (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 18:21
(O užívateľovi )
levitra best price [www.xonixweb.com] levitra ad
Čítať zvyšok komentára...Re: uxoozb (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 23.04.2009 21:46
(O užívateľovi )
overnight cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: ppbo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 21:32
(O užívateľovi )
commercial levitra woman [www.uconnhuskyhoops.com

Čítať zvyšok komentára...Re: qgejuui (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 01.05.2009 06:40
(O užívateľovi )
buy viagra online [www.alexreshuan.com] find cheap ci

Čítať zvyšok komentára...Re: azmuiulko (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 14:30
(O užívateľovi )
compare levitra price [www.uconnhuskyhoops.com] o

Čítať zvyšok komentára...Re: onugvaej (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:08
(O užívateľovi )
generic cheap viagra [www.taolb.org] commercial levitra wom

Čítať zvyšok komentára...Re: zzdxwsb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 23.06.2009 21:03
(O užívateľovi )
information on the price of levitra [www.sisemu

Čítať zvyšok komentára...Re: clwcic (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 08.05.2009 17:35
(O užívateľovi )
viagra vs levitra vs cialis [www.online-spie

Čítať zvyšok komentára...Re: hoofb (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 16:52
(O užívateľovi )
buy viagra [www.falsestartrock.com] viagra vs levi

Čítať zvyšok komentára...Re: cohjddienjp (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.06.2009 11:44
(O užívateľovi )
online viagra [www.theftisgood.net] buy viagra online

Čítať zvyšok komentára...Re: oksenzuah (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 13:45
(O užívateľovi )
cialis reviews [www.robgillen.com] buy viagra online ch

Čítať zvyšok komentára...Re: oeuklfn (Skóre: 1)
kým: modulaer v 15.06.2009 22:45
(O užívateľovi )
purchase cialis [www.interclothing-bg.com] lily

Čítať zvyšok komentára...Re: gnqihfe (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 09:09
(O užívateľovi )
lowest price

Čítať zvyšok komentára...Re: ieghfoipp (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 13:19
(O užívateľovi )
viagra uk without prescription [www.briia.com] cialis and u

Čítať zvyšok komentára...Re: mfuapu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 04:05
(O užívateľovi )
generic levitra pills [www.timbaleo.com] viagra price
Čítať zvyšok komentára...Re: icehfroe (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 16:57
(O užívateľovi )
lavitra livitra levitra [www.jesusrodead

Čítať zvyšok komentára...Re: rkeytdu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 00:51
(O užívateľovi )
buy soft generic viagra cheapest [www.sabelmoreno.com

Čítať zvyšok komentára...Re: iihzwazceto (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.07.2009 20:48
(O užívateľovi )
cialis without prescription

Čítať zvyšok komentára...Re: eyaeul (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 21:42
(O užívateľovi )
buy generic

Čítať zvyšok komentára...Re: rhagw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.08.2009 16:07
(O užívateľovi )
cheap viagra pills [www.ratebaseballplayers.c

Čítať zvyšok komentára...Re: dwwrsau (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.08.2009 16:23
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra [www.supercoolhosting.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: uevnfuu (Skóre: 1)
kým: vahtang v 16.08.2009 22:16
(O užívateľovi )
cialis levitra sale viagra [www.kaderkeita.com] buy no

Čítať zvyšok komentára...Re: rlta (Skóre: 1)
kým: vahtang v 19.08.2009 11:53
(O užívateľovi )
viagra cialis levitra [www.sceneunseen.org] generic v

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.43 sekund