oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 133 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté: ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
Posted on 04.10.2014 13:52
Topic: tromboembolia

ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

A. Remková
I.interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

abstrakt predná?ky


Metabolický syndróm (MS) ako súbor porúch zúčastňujúcich sa na rozvoji aterosklerózy je spojený s protrombotickým stavom, ktorý sa podieľa na rozvoji aterotrombotických komplikácií. Dysregulácia hemostázy je pritom komplexná a zahŕňa aktiváciu endotelu, hyperaktivitu trombocytov, hyperkoagulabilitu a hypofibrinolýzu. Mechanizmus, ktorý vedie k protrombotickému stavu pri MS je multifaktoriálny. V poslednej dobe sa význam prikladá cytokínmi sprostredkovanému nízkemu stupňu chronického zápalu, ktorý sa zúčastňuje na dysregulácii hemostázy. Zvý?ená sekrécia cytokínov (IL-6, TNF) z tukového tkaniva stimuluje syntézu proteínov akútnej fázy akým je napr. fibrinogén. Dysfunkcia endotelu pri MS sa pova?uje skôr za dôsledok hypertenzie ne? samotnej metabolickej dysregulácie, ale ovplyvňuje ju aj inzulínová rezistencia a mediátory pochádzajúce z adipocytov. Pri MS sa popisuje aktivácia endotelu so zvý?ením hladiny cirkulujúcich adhezívnych molekúl (E- a P-selektín, ICAM-1, VCAM-1). Na dysfunkciu endotelu pri MS mô?e poukazovať aj zvý?enie von Willebrandovho faktora a solubilného trombomodulínu v plazme. Aktivácia trombocytov je príčinou aj dôsledkom cievnych zmien pri hypertenzii a podieľajú sa na nej viaceré faktory. Mô?e to byť dysfunkcia endotelu so zní?enou tvorbou antiagregačných látok, zvý?enie presorických látok v krvi aktivujúcich ?pecifické receptory na povrchu trombocytov, reologické zmeny a pravdepodobne aj zmena kvality trombocytov. Inzulínová rezistencia sa mô?e priamo zúčastňovať na hyperaktivite trombocytov. Hyperkoagulačný stav je be?ným nálezom pri MS. Veľká populačná ?túdia Scottish Heart Health Study poukázala na zvý?enie hladiny fibrinogénu v plazme pri hypertenzii alebo cukrovke. So vzostupom hladiny fibrinogénu sa progresívne zvy?uje riziko mozgového infarktu u mu?ov a koronárnej choroby srdca u mu?ov aj u ?ien. Fibrinogén má pri kardiovaskulárnych ochoreniach predikčnú hodnotu a mal by byť súčasťou profilu rizikových faktorov. Fibrinolytická kompenzácia hyperkoagulačného stavu je u hypertonikov a diabetikov 2.typu (najmä obéznych) nekompletná ako dôsledok zvý?enia PAI-1 v krvi. V súčasnosti sa zvý?enie PAI-1 pova?uje za hlavnú hemostatickú abnormalitu, ktorá je súčasťou súboru porúch v rámci MS. Nie je úplne jasné, v ktorých bunkách sa pri MS PAI-1 syntetizuje. Predpokladá sa, ?e metabolické poruchy pri tomto syndróme mô?u priamo stimulovať syntézu PAI-1. Zdá sa, ?e tukové tkanivo významne prispieva k tvorbe PAI-1. Vysoká hladina PAI-1 sa pova?uje za rizikový a predikčný faktor kardiovaskulárnych ochorení. Nízko kalorická diéta, zmeny v zlo?ení stravy, fyzická aktivita s redukciou hmotnosti a primerané farmakologické postupy (antihypertenzíva, antidiabetiká, hypolipidemiká, antitrombotiká) sú pri MS účinnými prostriedkami zni?ujúcimi dopad protrombotického stavu. Príkladom komplexného pôsobenia sú inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), ktoré mô?u priaznivo ovplyvniť funkcie endotelu, trombocytov, hladiny fibrinogénu a PAI-1 v plazme. K objasneniu ich úlohy v tomto kontexte by mohli prispieť očakávané výsledky ?túdie PERTINENT.

Literatúra
1. Ferrari R, Arbustini E, Blann A et al.: PERTINENT-PERindopril-Thrombosis, Inflammation, Endothelial dysfunction and Neurohormonal activation Trial: a sub study of the EUROPA study. Cardiovasc Drugs Ther 2003; 17: 83-91.
2. Galajda P: Diabetická endotelopatia. Interná med. 2003; 3: 85-89.
3. Lee AJ, Lowe GD, Woodward M, et al. Fibrinogen in relation to personal history of prevalent hypertension, diabetes, stroke, intermittent claudication, coronary heart disease, and family history: the Scottish Heart Health Study. Brit Heart J 1993; 69: 338-342.
4. Okrucká A, Pecháň J, Kratochvíľová H: Effects of the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor perindopril on endothelial and platelet functions in essential hypertension. Platelets 1998; 9: 63-67.
5. Remková A: Hypertenzia a hemostáza. Bratislava: Slovak Academic Press 1998: 130.
6. Remková A, Kratochvíľová H: Effect of the angiotensin-converting enzyme inhibitor perindopril on haemostasis in essential hypertension. Blood Coagul Fibrinolysis 2000; 11: 641-644.
7. Remková A, Kováčová E, Príkazská M, Kratochvíľová H: Thrombomodulin as a marker of endothelium damage in some clinical conditions. Eur J Int Med 2000; 11: 79-84.
8. Remková A: Fibrinolysis, platelet aggregation, and stroke. Progress in the Treatment of Stroke 2001; 2: 2-4.
9. Remková A, Kratochvíľová H: Effect of the new centrally acting antihypertensive agent rilmenidine on endothelial and platelet function in essential hypertension. J Hum Hypertens 2002; 16: 549-555.
10. Remková A: Sympatikový nervový systém a aterotrombogenéza. Cardiol 2003; 12: 72-77.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o tromboembolia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články tromboembolia:
Syndrom lepivých do?tičiek - jeho diagnostika a liečba


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund