oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 910 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté: Ochorenia liečené transplantáciou
Posted on 13.03.2007 10:26
Topic: Pacienti - transplantácia kostnej

Ochorenia liečené transplantáciou krvotvorných buniek

Napriek komplikáciám, ktoré v súčasnosti liečba transplantáciou krvotvorných buniek priná?a, pou?íva sa u? dnes pri liečbe asi sedemdesiatich rôznych smrteľných ochorení, pričom spektrum týchto chorôb sa stále roz?iruje (pozri tabuľku). Niektoré z nich sa vyskytujú len zriedka, niektoré naopak patria medzi najčastej?ie príčiny úmrtia (napríklad v období medzi 3.-10. rokom ?ivota sú leukémie, popri úrazoch, najčastej?ou príčinou smrti). Počas ?ivota človek ochorie na niektoré z týchto ochorení s pravdepodobnosťou väč?ou ako 15%. (Nie v ka?dom prípade je v?ak vhodná liečba transplantáciou krvotvorných buniek.)


Liečba transplantáciou krvotvorných buniek je limitovaná tým, ?e iba pre časť pacientov sa nájde vhodný zdroj krvotvorných buniek. Aj u tých pacientov, pre ktorých sa nájde vhodný (kompatibilný) darca, je riziko úmrtia veľmi veľké v dôsledku inkompatibility. Autotransplantát z pupočníkovej krvi zabezpečuje istotu vhodného transplantátu (s výnimkou vrodených chorôb, preto?e vtedy sú aj krvotvorné bunky v pupočníkovej krvi geneticky po?kodené). Keď?e pupočníková krv je vlastne krv dieťaťa, je geneticky identická s dieťaťom a preto sa nemô?e vyvinúť potransplantačná reakcia ?tepu voči hostiteľovi. Navy?e krvotvorné bunky v pupočníkovej krvi sú veľmi mladé a uskladnenie ich takéto uchováva (kým sú zmrazené, prakticky nestarnú). Ich vitalita je väč?ia ako vitalita krvotvorných buniek dospelých darcov. Dá sa preto predpokladať, ?e u pacientov, ktorí budú mať autotransplantát z pupočníkovej krvi, rozhodnú sa lekári pre transplantáciu oveľa častej?ie ako je to dnes, keď pri alotransplantácii mo?no očakávať záva?né komplikácie.


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Nadace pro transplantace KD
· Banka pupeèníkové krve ÈR
· Viac o Pacienti - transplantácia kostnej
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pacienti - transplantácia kostnej:
NEPŘÍBUZENSKÉ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ A PUPEČNÍKOVÉ KRVE


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Pacienti - leukémie

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund