oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 94 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  [ Hlavná stránka odkazov | Pridať odkaz | Nové | Obľúbené | Vysoko hodnotené | Náhodné ]

Najobľúbenejšie odkazy - Top 25
Zobraziť Top: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  EBMT  Obľúbené
Popis:
European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
Evropská spoleènost pro transplantaci krve a kostní døenì (EBMT)pridané: 03. May. 2006 krát čítané: 17202
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hematoonkológia/Odborné spolocnosti  Databáza zriedkavých krvácavých ochorení  Obľúbené
Popis: RARE BLEEDING DISORDER DATABASE
Rare bleeding disorders (RBDs) are very rare diseases, relatively neglected until recently by health care providers, advocacy organizations and pharmaceutical companies. Haemophilia A and B are the most frequent inherited bleeding disorders. Together with von Willebrand disease, a defect of primary hemostasis associated with a secondary defect in coagulation factor VIII (FVIII), these X-linked disorders include 95% to 97% of all the inherited deficiencies of coagulation factors
pridané: 19. Aug. 2007 krát čítané: 11551
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hemostáza a trombóza/Hemofília  Blood Groups and Red Cell Antigens  Obľúbené
Popis: Pekne a preh¾adne spracovaná fyziológia krvi, imunológia èervených krviniek a transfúzie krvi a popis krvných skupín erytrocytov
Anglicky

pridané: 27. Jan. 2006 krát čítané: 9165 Hodnotenie: 10.0 (2 hlasov)
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-) | Detaily
Kategória: Imunohematológia  European School of Haematology  Obľúbené
Popis:
The European School of Haematology (ESH) is a non profit institution for continuing education founded in 1986 to promote and facilitate access to state of the art and cutting-edge knowledge in haematology and related disciplines, at the European level. Many of Europe’s leading haematologists sit on the School’s Executive and Scientific Committees. The offices of the ESH is situated in the Centre Hayem, Hôpital Saint Louis, Paris.

pridané: 27. Dec. 2006 krát čítané: 8825
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hematológia  Národná transfúzna služba SR  Obľúbené
Popis: Prezentaèná stránka NTS SR obsahuje
- zoznam pracovísk NTS
- pracovníkov NTS s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- obrazovú galériu transfuziologických pracovísk
- informácie pre darcov
- všeobecné informácie o darcovstve krvi
- výzvy na darovanie krvi

pridané: 27. Jan. 2006 krát čítané: 8654 Hodnotenie: 7.0 (1 hlasovať)
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-) | Detaily | Komentáre (1)
Kategória: Transfuziológia  American Society of Hematology  Obľúbené
Popis: Stránka americkej hematologickej spoloènosti obsahuje

Blood Journal - èasopis BLOOD (abstrakta, fulltext)
Image Bank - hematologický atlas
Education Program Book - hematologická roèenka
ASH-SAP - kreditný systém vzdelávania
Find a Hematologist - databáza hematológov (celosvetová)
Abstract Search - databáza abstraktov z èasopisu BLOOD


pridané: 30. Apr. 2006 krát čítané: 8386
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hematológia/Odborné spoloènosti  European Association for Haemophilia and Allied Disorders 
Popis: Európska spoloènos pre hemofíliu a ostatné krvácavé choroby
Èlenmi spoloènosti môžu by lekári a odborníci v Európe, ktorí pracujú v strediskách pre lieèbu hemofílie a majú záujem o zlepšenie starostlivosti o pacientov s hemofíliou a ostatnými krvácavými chorobami
pridané: 15. Oct. 2007 krát čítané: 4746
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hemostáza a trombóza/Odborné spoloènosti  ISBT - medzinárodná spoloènos krvnej transfúzie 
Popis:
 

pridané: 08. Oct. 2006 krát čítané: 4716
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Transfuziológia  Laboratórne testy 
Popis: Databáza laboratórnych testov a ich diagnostický význam
pridané: 13. Jun. 2006 krát čítané: 4677
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Laboratórna medicína  NATA - Network for Advancement of Transfusion Alternatives 
Popis:
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Transfuziológia  èasopis - The Hematologist 
Popis:

Welcome to The Hematologist: News and Reviews for the ASH Member The publication is so entitled to encompass the broad constituency of ASH, ranging from basic scientists to practicing clinicians, all dedicated to working on disorders of blood and thereby embracing the marvelous field of hematology. We developed this publication to serve as an informative and educational year-round communication vehicle with the membership of ASH. It combines some of the features of the former ASH News, to deliver items of newsworthy importance, with concise educational columns that highlight hot topics in hematology.
pridané: 21. May. 2006 krát čítané: 4447
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hematológia/Casopisy  Hematologický atlas 
Popis: Kategorizované mikroskopické obrazy cytologie kostnej drene

pridané: 28. Nov. 2006 krát čítané: 4176 Hodnotenie: 10.0 (2 hlasov)
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-) | Detaily | Komentáre (1)
Kategória: Hematológia  Iron therapy 
Popis:
pridané: 14. Dec. 2006 krát čítané: 3902 Hodnotenie: 7.0 (1 hlasovať)
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-) | Detaily
Kategória: Hematológia  Nadace pro transplantaci kostní døenì 
Popis: Nadaci pro transplantace kostní døenì založili v ÈR pøed léty rodiny mladých nemocných s leukémií právì k tomu, aby v Èeské republice mohl být vybudován funkèní registr dobrovolných dárcù døenì a aby komukoliv z podobnì postižených mohla být dána rovnocenná šance


pridané: 25. Feb. 2007 krát čítané: 3835 Hodnotenie: 1.0 (1 hlasovať)
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-) | Detaily
Kategória: Transplantácia  Slovenský èervený kríž 
Popis: Stránka Slovenského èerveného kríža
Obsahuje aj informatívnu a náborovú èas? pre darcov krvi

pridané: 28. Jan. 2006 krát čítané: 3787
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Transfuziológia  Onkologické informaèné centrum 
Popis:
pridané: 03. May. 2006 krát čítané: 3771 Hodnotenie: 9.0 (1 hlasovať)
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-) | Detaily
Kategória: Hematoonkológia  Geneticky podmienené ochorenia krvi a lymfatického systému 
Popis: Komplexný popis známych geneticky podmienených ochorení krvi a lymfatického systému
pridané: 28. Jan. 2006 krát čítané: 3694
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Cytogenetika  Homo sapiens (human) genome view 
Popis: Na stránkach NCBI pod¾a najnovšíéch poznatkov podrobne spracovaný ¾udský genom. Preh¾adne sa zobrazujú génové sekvencie, cytogenetické, genetické i radiaèné hybridné mapy.
pridané: 28. Jan. 2006 krát čítané: 3616
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Cytogenetika  Èeský register darcov kostnej drene 
Popis: Èeský národní registr dárcù døenì (ÈNRDD) pracuje v ÈR od r.1992 s cílem získávat a vyhledávat dobrovolné dárce døenì a umožnit tak transplantaci døenì co nejvìtšímu poètu nemocných.

    ÈNRDD

pridané: 25. Feb. 2007 krát čítané: 3616
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Transplantácia  Koagulaèná kaskáda 
Popis: jedna z grafických podôb koagulaènej kaskády

pridané: 13. Jun. 2006 krát čítané: 3596
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hemostáza a trombóza  ASH - Education Program Book 
Popis: HEMATOLOGY
American Society of Hematology - Education Program Book
Hematology, the American Society of Hematology Education Program Book, is published annually by the American Society of Hematology (ASH) in one volume per year. © 2005 by The American Society of Hematology. All rights reserved.


pridané: 21. May. 2006 krát čítané: 3594
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hematológia  Ministerstvo zdravotníctva 
Popis: Informácie pre odbornú verejnos? na stránkach Ministerstva zdravotníctva

pridané: 26. Mar. 2006 krát čítané: 3573
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Ministerstvo zdravotníctva  Mapa ¾udských chromozómov 
Popis: Pekne a preh¾adne spracovaná chromozómová mapa geneticky podmienených ochorení pre všetkých 25 ¾udských chromozómov na stránkach NCBI
Anglicky

pridané: 28. Jan. 2006 krát čítané: 3492
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Cytogenetika  Ceská hematologická spoloènost 
Popis: Informatívna a edukatívna stránka Èeskej hematologickej spoloènosti

pridané: 29. Apr. 2006 krát čítané: 3462
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Hematológia/Odborné spoloènosti  Medvik - Národní lékaøská knihovna 
Popis: NÁRODNÍ LÉKAØSKÁ KNIHOVNA
121 32 Praha 2, Sokolská 54
pridané: 31. Mar. 2007 krát čítané: 3456
Ohodnotiť túto stránku, nezabudnite sa vrátiť :-)
Kategória: Knižnice  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
05. March
· Zomrel prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
24. December
· Knizka o krvi pre darcov a pacientov
26. November
· Zomrela prof.MUDr.Adriena Sakalová DrSc
15. October
· Porovnani letality COVID-19 a infekci vyvolanych beznymi koronaviry
15. August
· Vrodené hemolytické anémie - perspektívy liecby
· Hormonálna substitucná liecba a trombofilné stavy
16. May
· Chronicka myeloidna leukemia a jej liecba na pripade pacientky s opakovanou into
· Liecba myelofibrozy v ere ruxolitinibu
15. May
· Castlemanova choroba
28. April
· Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
· Hypersplenizmus a hyposplenizmus
· Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
· Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm
· Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
30. March
· USMERNENIE Hlavný odborník pre hematológiu a Hlavný odborník pre TKB
17. December
· Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS dňa 24. mája 2019, Martin
27. July
· Obsah časopisu Vaskulárna medicína 1/2019
· Obsah časopisu Onkológia 3/2019
30. May
· Aplastická anémie: novinky z ASH 2018
15. May
· Slovenská hematologická a transfuziologická konferencia 2019
01. February
· Prezident a predsedníctvo výboru a dozornej rady SHaTS
21. December
· Výsledky hlasovania - volby 2019-2022
10. November
· Aktuality v hematologii 2019
06. November
· Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na S
02. November
· Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
20. October
· I. CESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD - Abstrakta
· Transfuze a hematologie dnes - suplementum
28. July
· HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI
23. July
· Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom
14. July
· Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 2/2018
08. July
· Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy
· Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion Dependent
07. July
· STOCKHOLM - EHA 2018 - ohlédnutí za kongresem
06. July
· Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury
04. July
· Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 1/2018
14. June
· XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY - abstrakty s hemat.témou
· CLL-IPI predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza
· Medzinárodný prognostický index CLL
· Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
14. May
· Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných ?ien
04. May
· Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myelocytovou leukémio
05. April
· Skupinový systém Cartwright
· AML najnov?í prehľad
21. March
· Chronická lymfocytová leukémia
10. March
· ALL najnov?í prehľad
06. March
· Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
07. February
· Epidemiológia relaps/refraktérnej B-bunkovej ALL
03. February
· Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 4/2017
21. January
· Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky
· Lymfomy z B-buněk marginální zóny

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.35 sekund