oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 37 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: AKREDITAČNÍ PODMÍNKY PRO OBOR HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ V ČR
Posted on 27.04.2006 22:25
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

AKREDITAČNÍ PODMÍNKY PRO OBOR HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Postgraduální příprava před atestací z hematologie a transfuzního lékařství sestává z:I. Povinný interní základ = interní nebo pediatrický kmen.
Tuto část vzdělání odborně garantuje Internistická (Pediatrická) akreditační komise MZ.
II. Specializovaný výcvik v hematologii a transfuzním lékařství v minimální délce 36 měsíců navazuje na absolvování interního nebo pediatrického kmene. Probíhá na akreditovaných hematologických pracovištích I. a II. typu pro dospělé resp. děti, na akreditovaných pracovištích transfuzního lékařství I. a II. typu a ve specializovaných akreditovaných laboratořích.

Nejméně 3 měsíce hematologické průpravy musí proběhnout na akreditovaném hematologickém pracovišti II. typu, 3 měsíce transfuzní průpravy na akreditovaném transfuzním pracovišti II. typu a 14 dní na akreditovaném a hematologicky zaměřeném pracovišti lékařské genetiky a molekulární biologie, 14 dní na hematologicky zaměřeném imunofenotypizačním pracovišti a 14 dní na separační a kryokonzervační jednotce a v laboratoři tkáňových kultur.
Součástí postgraduální hematologické průpravy lékařů pro dospělé je dále 14ti denní stáž na akreditovaném pediatrickém hematologickém pracovišti II. typu.
Postgraduální průprava pediatrů v hematologii a transfuzním lékařství probíhá na akreditovaných pediatrických hematologických pracovištích I. a II. typu, na akreditovaných pracovištích transfuzního lékařství I. a II. typu, ve specializovaných akreditovaných laboratořích a z důvodu odlišného diagnostického spektra u dětí a dospělých jsou u pediatrů vyžadovány 3 měsíce praxe na hematologických pracovištích II. typu pro dospělé.
Během postgraduální průpravy musí školenec provést resp. asistovat při předepsaných výkonech pro atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství dle log-book.

Požadavky na akreditované pracoviště pro obor Hematologie a transfuzní lékařství:

Akreditovaná pracoviště oboru:
a) Hematologická akreditovaná pracoviště I. (základní) a II. typu (specializovaná) a akreditované specializované laboratoře genetiky a molekulární biologie, imunofenotypizace a separační a kryokonzervační jednotky s laboratoří tkáňových kultur.
b) Transfuzní akreditovaná pracoviště I. (základní) a II. typu (specializovaná) a akreditované specializované separační a kryokonzervační jednotky s laboratoří tkáňových kultur.
c) Akreditovaná pediatrická hematologická pracoviště I. (základní) a II. (specializovaná) typu

Jednotlivá pracoviště se mohou akreditovat na příslušný typ po splnění následujících akreditačních podmínek:


1. Hematologické akreditované pracoviště I. typu (základní):

Je tvořeno rutinní hematologickou laboratoří (vyšetřování kompletního KO včetně morfologického rozpočtu leukocytů, hodnocení sternálních punkcí, základní hemokoagulační vyšetření), která se dlouhodobě účastní systému externí kontroly kvality (SEKK) a klinickou částí (ambulance pro celé spektrum hematologických chorob, provádění sternálních punkcí a trepanobiopsií s možností hospitalizovat a vést léčbu nemocného na interním nebo pediatrickém nemocničním oddělení, zajiš?uje konziliární činnost pro spádové praktické lékaře, specialisty i nemocnici).
Personálně musí toto pracoviště splňovat požadavky VZP pro hematologické pracoviště a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství/transfuzní služby a více než 5 let praxe v úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Školitel musí pracovat na akreditovaném pracovišti v úvazku ≥0,5 a musí mít nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní služby). Školitel svou způsobilost dokládá profesním životopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit. Délka praxe školitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. Školitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 školence a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5.

Organizační předpoklady:

Na akreditovaném pracovišti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v diagnostice a léčbě hematologických chorob. Akreditované pracoviště průběžně odebírá domácí i zahraniční odbornou literaturu.
Materiálně-technické požadavky:

Laboratoř provádí požadované spektrum vyšetření, splňuje technické požadavky na hematologickou laboratoř, má certifikát o účasti v systému externí kontroly kvality a je úspěšná v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti). Ambulance splňuje požadavky VZP na vybavení ambulantního hematologického pracoviště.

2. Hematologické akreditované pracoviště II. typu (specializované):
Pokrývá svou náplní celý obor hematologie – tedy hematologii laboratorní, ambulantní i lůžkovou (včetně intenzivní hematologické péče, zabezpečení specializované hemokoagulační problematiky (centrum pro trombózu a hemostázu), autologní i alogenní transplantace KB a konzultační činnosti) a mělo by být zapojeno do výzkumu a výuky. Podmínkou pro hematologického akreditované pracoviště II. typu je, že je součástí nemocnice II. typu s dostupností všech dalších nezbytných odborností. Personálně musí splňovat požadavky SÚKL a VZP pro intenzivní hematologickou péči a transplantaci krvetvorných buněk a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství / transfuzní služby a více než 5 let praxe při úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) s platnou licencí ČLK a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Školitel musí pracovat na akreditovaném pracovišti v úvazku ≥0,5 a musí mít nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní služby). Školitel svou způsobilost dokládá profesním životopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Délka praxe školitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. Školitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 školence a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Specializované činnosti může školit specialista,

Organizační předpoklady:
Na akreditovaném pracovišti probíhají pravidelné postgraduální semináře: a) klinické o novinkách v diagnostice a léčbě hematologických chorob a o dosažených vlastních výsledcích
b) patologické a patologicko-histologické semináře
c) radiologické
d) další
Akreditované pracoviště musí mít k dispozici knihovnu s průběžným odběrem domácí i zahraniční odborné literatury a napojením na internetovou sí?. Pracovníci akreditovaného hematologického pracoviště II. typu o svých výsledcích přednášejí na celostátních ev. zahraničních sjezdech a diagnostické a léčebné výsledky publikují v recenzovaných časopisech. Pracovníci akreditovaného pracoviště se podílejí na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.
Materiálně-technické požadavky:
Akreditované hematologické pracoviště II. typu má také část klinickou a laboratorní.
Klinická část je tvořena:
a) ambulancí s denním stacionářem, kterou projde nejméně 200 pacientů týdně
b) klasickou lůžkovou jednotku s nejméně 500 hospitalizacemi ročně, jednotku intenzivní hematologické péče a akreditovanou transplantační jednotku pro autologní i alogenní transplantace krvetvorných buněk. Tato pracoviště jsou vybavena nezbytnou technikou pro diagnostiku, podávání transfuzí a cytostatik a nezbytnou technikou pro poskytování a monitorování intenzivní hematologické péče a transplantací krvetvorných buněk.
Laboratorní část je tvořena:
a) klasickou morfologickou, cytochemickou a hemokoagulační laboratoří, která provádí nejméně 500 vyšetření denně. Laboratoř má certifikát o účasti v systému externí kontroly kvality (SEKK) a je úspěšná v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti).
b) genetickou a molekulárně genetickou složkou (může být na spolupracujícím pracovišti)
c) pracovištěm pro průtokovou imunofenotypizaci (může být na spolupracujícím pracovišti)
d) pracovištěm tkáňových kultur (může být na spolupracujícím pracovišti) e) pracovištěm pro odběry, přípravu a skladování štěpů krvetvorných buněk (může být i součástí transfuzního oddělení)
f) Akreditované pracoviště má prostorové, přístrojové i organizační podmínky pro praktické školení v laboratořích.

3.a) Akreditované laboratoře nádorové genetiky a molekulární biologie
představují cytogenetické, molekulárně cytogenetické a molekulárně biologické laboratoře s rutinní klasickou cytogenetikou vyšetřovanou z PK, KD nebo uzlin, doplněnou rutinními metodami fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Laboratoře molekulární genetiky jsou vybaveny a provádějí rutinní vyšetření metodami PCR, RT-PCR a Q-RT-PCR. Personálně musí toto pracoviště splňovat požadavky VZP pro cytogenetické a molekulárně biologické pracoviště a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace v oboru JVŠ „ Vyšetřovací metody v lékařské genetice“ nebo v lékařské genetice a více než 5 let praxe v oboru) a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5 PM. Školitel musí pracovat na akreditovaném pracovišti v úvazku ≥0,5 PM a má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel svou způsobilost dokládá profesním životopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Délka praxe školitele v oboru je minimálně 5 let v ≥0,5 PM. Školitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 školence.
Organizační podmínky:
Na akreditovaném pracovišti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách. Akreditované pracoviště průběžně odebírá domácí i zahraniční odbornou literaturu.

Materiálně-technické požadavky:
Laboratoř splňuje požadavky na cytogenetické a molekulárně biologické pracoviště a má certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

3.b) Akreditované pracoviště hematologické průtokové imunofenotypizace
Laboratoř průtokové cytometrie s průtokovým cytometrem (minimálně 3-barevný) a příslušnou paletou protilátek, která provádí rutinní vyšetřování buněčných subpopulací PK, KD, výpotků, uzlin a dalšího materiálu dle požadavků a event. další vyšetření IRI, PNH test, atd. Personálně musí toto pracoviště splňovat nároky VZP pro laboratoř průtokové cytometrie a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady vyžadované VZP a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5 PM. Školitel musí pracovat na akreditovaném pracovišti v úvazku ≥0,5 PM a musí míst nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel svou způsobilost dokládá profesním životopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Délka praxe školitele v oboru je minimálně 5 let v ≥ 0,5 PM. Školitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 školence.
Organizační podmínky:
Na akreditovaném pracovišti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách. Akreditované pracoviště průběžně odebírá domácí i zahraniční odbornou literaturu.
Materiálně-technické požadavky:
Pracoviště splňuje požadavky na laboratoř průtokové cytometrie a má certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

3.c) Akreditované pracoviště pro odběr a zpracování štěpů krvetvorných buněk pokrývá problematiku alespoň v rozsahu:
- odběr kostní dřeně (event. ve spolupráci s chirurgickým pracovištěm)
- odběr krvetvorných buněk z periferní krve (event. ve spolupráci s transfuzním odd.)
- zpracování štěpů krvetvorných buněk z kostní dřeně nebo periferní krve
- zmrazování, skladování a rozmrazování krvetvorných buněk
- komunikace s registry dárců krvetvorných buněk
Personální předpoklady:
Vedoucí pracovník: lékař nebo nelékař se specializační zkouškou v odbornosti (lékař: atestace 222/818/202, nelékař: zkouška pro VŠ nelékaře (klinický bioanalytik v transfuzní službě, vyšetřovací metody v klinické hematologii nebo jiná adekvátní) a alespoň 5 let praxe v oboru. Školitelem může být i jiný pracovník, než vedoucí pracoviště, ale musí mít kvalifikaci v oboru a alespoň 5 let praxe.

Věcné předpoklady:

Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných výkonů.
Režimové předpoklady:
Zavedený systém správné (laboratorní) praxe:
- SOP a příručka jakosti pokrývající alespoň 80% prováděných testů
- nástupní a periodické vzdělávání personálu
- ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů)
- vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, řešení neshod a reklamací
- povolení k činnosti „tkáňové banky“ vydané MZ ČR

4.a) Akreditované pracoviště transfuzního lékařství I. typu
pokrývá problematiku transfuzního lékařství alespoň v rozsahu:
- odběry plné krve
- výroba autologních transfuzních přípravků
- základní imunohematologická laboratoř (provádění vyšetření krevní skupiny, screeninu antierytrocytárních protilátek a testů slučitelnosti metodou sloupcové aglutinace)
- krevní banka s výdejem transfuzních přípravků
- návaznost na klinické pracoviště – podpora účelné hemoterapie / hemovigilance
Personálně musí toto pracoviště splňovat požadavky SÚKL a VZP pro transfuzní pracoviště a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství / transfuzní služby a více než 5 let praxe při úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Osobou odpovědnou za přípravu školence je školitel, který pracuje na akreditovaném pracovišti v úvazku ≥0,5 a má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní služby). Školitel svou způsobilost dokládá profesním životopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit. Délka praxe školitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. Školitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 školence a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5..
Věcné předpoklady:
Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných činností a výkonů.
Režimové předpoklady:
- zavedený systém správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe
- dokumenty systému řízení jakosti pokrývající celé spektrum prováděných činností
- funkční systém vzdělávání personálu
- ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů)
- vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, řešení neshod a reklamací
- účast v systému externí kontroly (SEKK): dlouhodobá úspěšná účast v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti)

4.a) Akreditované pracoviště transfuzního lékařství II. typu
pokrývá v oblasti transfuzního lékařství následující problematiku:
- odběry plné krve
- výroba autologních transfuzních přípravků
- dárcovská aferéza
- výroba plného spektra standardních transfuzních přípravků a plazmy pro průmyslové zpracování (včetně imunohematologického vyšetření a povinných vyšetření markerů krví přenosných chorob)
- krevní banka s výdejem transfuzních přípravků
- specializovaná imunohematologická laboratoř (typizace erytrocytů, identifikace protilátek, imunohematologie leukocytů a trombocytů, HLA, vyšetřování potransfuzních reakcí a hemolytické choroby novorozenců)
- terapeutická aferéza (výměnná plazmaferéza a depleční cytaferéza)
- návaznost na klinické pracoviště – podpora účelné hemoterapie / hemovigilance
- odběr a zpracování štěpů krvetvorných buněk
Personálně musí toto pracoviště splňovat požadavky SÚKL a VZP pro transfuzní pracoviště a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství / transfuzní služby a více než 5 let praxe při úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Školitel musí pracovat na akreditovaném pracovišti v úvazku ≥0,5 a musí mít nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní služby). Školitel svou způsobilost dokládá profesním životopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit. Délka praxe školitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. Školitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 školence a musí být na pracovišti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Specializované činnosti může školit specialista,
který uvedené podmínky nesplňuje, garantem školení však zůstává školitel.
Věcné předpoklady:
Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných činností a výkonů.
Režimové předpoklady:
- Zavedený systém správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe
- Dokumenty systému řízení jakosti pokrývající celé spektrum prováděných činností
- Funkční systém vzdělávání personálu
- Ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů)
- Vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, řešení neshod a reklamací
- Účast v systému externí kontroly (SEKK), dlouhodobá úspěšná účast v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti)
- Povolení k výrobě udělené SÚKL

Dotazník pro posouzení pracoviště žádajícího o akreditaci v hematologii:
Žádám o akreditaci v hematologii I./II. typu

Pracoviště ročně provede ------------ ambulantních vyšetření
Pracoviště ročně hospitalizuje ------------ pacientů
Ročně je zde vyšetřeno ------------ aspirátů KD
Ročně klinicky vyšetří ------------ pacientů s koagulační problematikou
Ročně je zde provedeno ------------ imunofenotypizačních vyšetření
Počet lůžek
Počet ambulancí a jejich zaměření
Akreditovaná transplantační jednotka: ano/ne
Akreditovaná jednotka intenzivní hematologické péče: ano/ne
Akreditovaná separační jednotka: ano(ne
Seznam výkonů (dle log book):
Léčebných výkonů
Laboratorních výkonů
Popis laboratorního zázemí
Počet lékařů, kteří absolvovali postgraduální vzdělávání v hematologii a transfuzním lékařství na žádajícím pracovišti v uplynulých 3-5
letech (jmenný seznam)
Jiný způsob účasti na postgraduálním vzdělávání lékařů a laborantů či ZS
Podíl na pregraduálním vzdělávání mediků (ano/ne a forma)
Počet publikací v recenzovaných domácích/zahraničních časopisech v posledních 3 letech
Počet přednášek na celostátních sjezdech v ČR/ zahraničí v posledních 3 letech
Účast ve výzkumu (IGA, GAČR, MSMT, jiné) v posledních 3 letech
Účast na klinických studiích farmaceutických firem ano/ne a kolik v posledních 3 letech
Knihovna – seznam odebíraných hematologických časopisů
Dokumentární pracoviště: ano/ne
Počet odborných lékařů s atestací z hematologie a transfuzního lékařství
Počet VŠ nelékařů s atestací v oboru na akreditovaném pracovišti
Počítačová technika s běžnou dostupností internetu ano/ne
Počet zdravotních pitev
Počet prof. a doc.
Počet PhD., CSc., DrSc.
Možnost ubytování

Dotazník pro posouzení pracoviště žádajícího o akreditaci v transfuzním lékařství:
Žádám o akreditaci v transfuzním lékařství I./II. typu

Jméno a kvalifikace vedoucího pracoviště:
Jméno a kvalifikace školitele:
Počet odborných lékařů s atestací z hematologie a transfuzního lékařství na akreditovaném pracovišti:
Počet VŠ nelékařů s atestací v oboru na akreditovaném pracovišti:
Počet pracovníků s akademickými a vědeckými hodnostmi na akreditovaném pracovišti:
Počet odběrů plné krve ročně: ………. počet dárcovských aferéz ročně: ………
Počet vyrobených přípravků červené řady (TU)
koncentrátů trombocytů (léčebných dávek)
plazmy pro klinické použití (TU)
plazmy pro frakcionaci (l)
Počet vydaných přípravků červené řady (TU)
koncentrátů trombocytů (léčebných dávek)
plazmy pro klinické použití (TU)
Počet provedených lab. výkonů: předtransfuzní vyšetření: …………….
identifikace neprav. protilátek proti erytrocytům ……..
typizace protilátek proti leuko / trombocytům ……….
HLA typizace I. třídy ……………..
HLA typizace II. třídy ……………..
Počet odběrů hemopoetických buněk z periferní krve (PBPC) …………….
Počet léčebných aferéz: …………….
Seznam činností, jejichž školení bude zajištěno externě (včetně údaje o místě):
…………………………
…………………………
Povolení k výrobě (SUKL) uděleno dne:
Napojení na HLA registry dárců ano / ne
Účast v externím systému kvality laboratoří ano / ne
Podíl na pregraduálním vzdělávání mediků (ano/ne a forma)
Podíl na postgraduálním vzdělávání lékařů, VŠ nelékařů a laborantů či ZS (ano/ne a forma)
Počet lékařů, kteří absolvovali postgraduální vzdělávání v hematologii a transfuzním lékařství na žádajícím pracovišti v uplynulých 3-5
letech (jmenný seznam?)
Počet publikací v recenzovaných domácích/zahraničních časopisech v posledních35 letech
Počet přednášek na celostátních sjezdech v ČR/ zahraničí v posledních 3 letech
Účast ve výzkumu (IGA, GAČR, MSMT, jiné) v posledních 3 letech
Knihovna, dokumentární pracoviště: ano/ne
Seznam odebíraných / dostupných odborných časopisů:
Počítačová technika s běžnou dostupností internetu ano/ne
Možnost ubytování ano/ne


Dotazník pro posouzení akreditované specializované laboratoře hematologické cytogenetiky a molekulární biologie
Laboratoř vyšetřuje rutinně klasickou cytogenetiku z PK, KD nebo uzlin: ano/ne Počet výkonů za rok
Laboratoř provádí fluorescenční in situ hybridizaci (FISH): ano/ne
Počet výkonů za rok
Laboratoř molekulární genetiky provádí rutinní vyšetření metodami PCR: ano/ne
Spektrum a počet výkonů za rok
Laboratoře molekulární genetiky provádí rutinní vyšetření metodami RT PCR: ano/ne
Počet výkonů za rok
Laboratoře molekulární genetiky provádí rutinní vyšetření metodami Q-RT-PCR: ano/ne Počet výkonů za rok:
Kvalifikační předpoklady vedoucího s profesním životopisem a velikost jeho pracovního úvazku:
Další personální obsazení pracoviště:
Počet VŠ s profesními životopisy a velikostí úvazků
Počet laborantů s atestací v genetice
bez atestace
Velikost úvazků
Organizační podmínky:
Pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách probíhají:
Pracoviště průběžně odebírá následující domácí i zahraniční odbornou literaturu:
Materiálně-technické požadavky:
Prostorová velikost pracoviště v m2:
Certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné
mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

Dotazník pro posouzení akreditované specializované laboratoře průtokové imunofenotypizace
Laboratoř vlastní průtokovým cytometr (minimálně 3-barevný) - počet kusů:
Laboratoř rutinně provádí vyšetřování buněčných subpopulací PK, KD, výpotků, uzlin a dalšího materiálu dle požadavků ano/ne
Počet vyšetření za rok:
Paleta používaných protilátek:
Vedoucí pracoviště má následující kvalifikační předpoklady doložené profesním životopisem:
Je zaměstnán v úvazku:
Na pracovišti dále pracuje:
Počet VŠ (doložit profesní životopisy s informací o délce praxe a velikostí úvazků)
Počet laborantů:
Organizační podmínky:
Na akreditovaném pracovišti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách ano/ne
Materiálně-technické požadavky:
Prostorová velikost pracoviště v m2
Pracoviště má certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní
pravidelné mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

Dotazník pro posouzení akreditovaného pracoviště pro odběr a zpracování štěpů krvetvorných buněk
Pracoviště provádí:
- odběr kostní dřeně (event. ve spolupráci s chirurgickým pracovištěm) ano/ne
- počet výkonů/rok
- odběr krvetvorných buněk z periferní krve (event. ve spolupráci s transfuzním odd.) ano/ne
- počet výkonů/rok
- zpracování štěpů krvetvorných buněk z kostní dřeně nebo periferní krve ano/ne
- počet výkonů/rok
- zmrazování, skladování a rozmrazování krvetvorných buněk ano/ne
- počet výkonů/rok
- komunikace s registry dárců krvetvorných buněk ano/ne
- počet kontaktů/rok
Personální předpoklady:
Vedoucí pracovník: specializační zkouška v odbornosti:
Počet let praxe v oboru a velikost úvazku:
Profesní životopis
Počet VŠ – profesní životopisy a velikost jejich úvazků
Počet SZŠ a velikost jejich úvazků:
Zavedený systém správné (laboratorní) praxe: ano/ne
- SOP a příručka jakosti pokrývající alespoň 80% prováděných testů ano/ne
- nástupní a periodické vzdělávání personálu: ano/ne
- ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů): ano/ne
- vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, řešení neshod a reklamací: ano/ne
povolení k činnosti „tkáňové banky“ vydané MZ ČR dne………… pod číslem……………..


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.66
hlasov: 3


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: uaafieuuefn (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 12:28
(O užívateľovi )
where to buy viagra [dog

Čítať zvyšok komentára...Re: puekqxg (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 18:20
(O užívateľovi )
cialis prescription online [www.diversityjdmba.com

Čítať zvyšok komentára...Re: qltb (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 16:41
(O užívateľovi )
order levitra on lin

Čítať zvyšok komentára...Re: ekicouuec (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 21:50
(O užívateľovi )
online pharmacy levitra [www.xonixweb.com] cialis generi

Čítať zvyšok komentára...Re: iauinbgh (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 12:46
(O užívateľovi )
best price viagra [km.ws

Čítať zvyšok komentára...Re: jusaaavsv (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:31
(O užívateľovi )
side effects of levit

Čítať zvyšok komentára...Re: bmacceuz (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 14:30
(O užívateľovi )
buy viagra in spain [www.taolb.org] buy canada levitra
Čítať zvyšok komentára...Re: uovebhex (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:07
(O užívateľovi )
cheap pharmaceutical viagra [www.alexreshuan.com] cia

Čítať zvyšok komentára...Re: uiooooe (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 02:40
(O užívateľovi )
cialis generic [rg-seminar

Čítať zvyšok komentára...Re: yzib (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 19:32
(O užívateľovi )
discount levitra online

Čítať zvyšok komentára...Re: otfauisl (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 16:51
(O užívateľovi )
buy cheap viagra in uk [www.falsestartrock.com] ci

Čítať zvyšok komentára...Re: cuio (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 00:49
(O užívateľovi )
levitra 10 mg [www.sisemuevenmatalos.com] where

Čítať zvyšok komentára...Re: eadvo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 13:44
(O užívateľovi )
buy canada levitra [www.eurekarealestate.info]

Čítať zvyšok komentára...Re: yvejiej (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 00:25
(O užívateľovi )
prescription cialis [m

Čítať zvyšok komentára...Re: euela (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 04:04
(O užívateľovi )
viagra cialis generica [www.briia.com] buy cialis without a

Čítať zvyšok komentára...Re: ormopglinxz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 02:39
(O užívateľovi )
generic levitra [www.sisemuevenmatalos.com] via

Čítať zvyšok komentára...Re: ndmzhbeoetx (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 07:38
(O užívateľovi )
levitra order [www.wearealligators.com] cheapest

Čítať zvyšok komentára...Re: bnooab (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:43
(O užívateľovi )
viagra for sale without a prescription [www.911vi

Čítať zvyšok komentára...Re: yyaofw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:33
(O užívateľovi )
buy levitr

Čítať zvyšok komentára...Re: akeoijkavv (Skóre: 1)
kým: modulaer v 13.07.2009 20:44
(O užívateľovi )
levitra en mexico [www.steven.ur

Čítať zvyšok komentára...Re: kear (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:01
(O užívateľovi )
cialis buy online [

Čítať zvyšok komentára...Re: uauhaxfz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:44
(O užívateľovi )
generic cialis soft tabs [s

Čítať zvyšok komentára...Re: yeoy (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 10:25
(O užívateľovi )
viagra to buy cheap [www.yklasor.com] s

Čítať zvyšok komentára...Re: ljtuyw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:12
(O užívateľovi )
viagra uk [www.proj

Čítať zvyšok komentára...Re: qtxdpixwbw (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:13
(O užívateľovi )
buy cheap cialis [www.hiv-facts.com] buy cheapest viagr

Čítať zvyšok komentára...Re: sypdo (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:51
(O užívateľovi )
buy levitra online [www.trico

Čítať zvyšok komentára...Re: fvzvds (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 08:33
(O užívateľovi )
buy cheap uk viagra [www.roadracersrock.com] buy v

Čítať zvyšok komentára...Re: hoywinq (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 23:53
(O užívateľovi )
buy levitra in europe [muguide

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 2.91 sekund