oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 26 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov
Posted on 14.02.2008 17:07
Topic: Hl.odborník pre det.hematologiu

Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológovV dňoch 25. a 26. januára 2008 sa konalo XII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, ktoré organizovala Sekcia detskej onkológie a hematológie pri SPS a pracovníci Hematologického a transfúziologického pracoviska OLM, Detskej onkologickej a II. Detskej kliniky LFUK a DFNsP.Prvý deň konferencie bol venovaný preva?ne detskej onkológii. Významným prínosom pre v?etkých zúčastnených boli pozvané predná?ky známych osobností rakúskej a zároveň európskej detskej onkológie z Nemocnice sv. Anny vo Viedni, s garanciou a osobnou prítomnosťou lekárskeho riaditeľa nemocnice Univ. prof. Dr. Gadnera. Doc. Dworzak oboznámil prítomných s novými spôsobmi liečby malignít, ktoré sa po skúsenostiach u dospelých začínajú pou?ívať aj pri detských malignitách. Ako veľmi skúsená a známa osobnosť z oblasti prietokovej cytometrie predniesol erudovanú predná?ku o vyu?ití tejto metodiky pri vy?etrovaní MRD pri ALL u detí a v ďal?ej predná?ke podal prehľad o súčasných mo?nostiach prevencie a liečby mykotických infekcií u detí. Významné a prehľadné boli aj predná?ky doc. Dr. Ladenstein o problémoch ?túdií u detí s malignitami v Európskej únii, o európskej sieti pre liečbu neuroblastómov a o nových postupoch pri liečbe sarkómov mäkkých tkanív. Pohľad na nové koncepty v liečbe rezistentných a relapsovaných akútnych leukémií a lymfómov u detí priniesol Dr. Attarbashi. O význame intratékalnej chemoterapie pri mozgových nádoroch, vrátane podávania nov?ieho depótneho cytarabínu hovorila prof. Slavc. Ďal?ie predná?ky sa týkali podávania rastových faktorov leuko- a erytropoézy u detí a ich porovnania s transfúznymi prípravkami (dr. Witt) a liečby idiopatickej trombocytopénie u detí (doc. Minkov).

V druhom bloku doc. Kaiserová priniesla podrobnú analýzu situácie detskej onkológie v Slovenskej republike za ostatných 7 rokov a ukázala ďal?í pokrok v zlep?ení pre?ívania detí s malignitami, ktoré v súčasnosti predstavuje viac ako 70%-nú pravdepodobnosť 7-ročného pre?ívania, čím sa výsledky slovenských detských onkocentier pribli?ujú vo viacerých parametroch známym zahraničným pracoviskám. Z detských onkocentier boli aj ďal?ie predná?ky, venované malígnym lymfómom, akútnej myeloblastovej leukémii a nov?iemu liečebnému postupu - inhibícii angiogenézy pri rekurentných a refraktérnych nádoroch.

Tretí piatkový blok o problematike lymfadenopatií pripravili klinickí a laboratórni pracovníci spolu s patológmi z martinského pracoviska ( Gre?íková, Staníková, Fehervízyová, Szépe a Ma?áriová so svojimi spolupracovníkmi).

Veľmi zaujímavo vyzneli aj predná?ky sobotňaj?ieho programu, ktoré vyvolali mnohé podnetné diskusie. V prvom bloku docent Mistrík oboznámil prítomných s novými trendmi v transplantáciách krvotvorných buniek a s vyu?itím pupočníkovej krvi. S výsledkami alogénnej transplantácie krvotvorných buniek pri relapse leukémie a pri aplastickej anémii, ako aj o vyu?ití granulocytových koncentrátov referovali lekárky Transplantačnej jednotky II.DK. Hematologická časť programu bola venovaná rôznym typom hemolytických anémií a liečbe preťa?enia ?elezom u detí. Pripravili ju najmä pracovníčky hematologického a transfúziologického oddelenia OLM DFNsP. Zaujímavé boli práce z I. a II. DK LFUK a DFNsP o hematologických aspektoch niektorých metabolických ochorení, po ktorých sa otvorili aj otázky mo?ností vy?etrenia týchto a ďal?ích vrodených a získaných porúch metabolizmu.

Posledný blok bol znovu venovaný rôznorodej onkologickej problematike a niektorým problémom kardiovaskulárnej toxicity chemoterapie u detí.

V?etky predná?ky boli precízne vypracované, s dobrým prehľadom o predná?aných témach, s veľmi dobrou obrazovou dokumentáciou, s vlastnými skúsenosťami a s podnetom k hľadaniu a vyu?ívaniu nov?ích poznatkov v detskej hematológii a onkológii.

Bratislava 6.2.2008. Doc. MUDr. E. Kaiserová, CSc.

Predsedkyňa Sekcie detskej onkológie

a hematológie SPS


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· DFNsP Bratislava
· Viac o Hl.odborník pre det.hematologiu
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Hl.odborník pre det.hematologiu:
Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.37
hlasov: 16


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hematoonkológia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.24 sekund