oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 112 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
?iadosť o individuálne povolenie neregistrovaného lieku
Posted on 10.07.2009 19:13
Topic: Pharminfo

Roferon A 18 MU/0,6 ml

?iadosť o individuálne povolenie neregistrovaného lieku podľa vyhlá?ky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 507/2005, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického pou?itia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia


1.7.2009 sa skončila platnosť skupinového povolenia na terapeutické pou?itie Interferonu alfa-2a (ROFERON-A) v neregistrovaných indikáciách: Essentiálna trombocytemia, Polycytemia vera, Osteomyelofibróza, Myeloproliferatívne ochorenie s trombocytemiou.

Od 1.7.2009 je nutné, podľa vyhlá?ky 507/2005 ZZ, ?iadať MZd SR o udelenie individuálneho povolenia na liečbu ka?dého pacienta v týchto indikáciách. ?iadosť sa podáva na predpísanom formulári na MZd SR a po jej schválení sa odosiela revíznemu lekárovi príslu?nej poisťovne s ?iadosťou na schválenie úhrady tejto liečby liečby.

?iadosť musí obsahovať

1) Identifikačné údaje ?iadateľa

2) údaje o lieku

3) údaje o pacientovi

4) odôvodenenie ?iadosti

5) dolo?enú správu o doteraj?ích výsledkoch liečby pacienta týmto liekom - zná?anlivosť liečby pacientom, výskyt a vyhodnotenie NÚL, odôvodnenie ďal?ieho pokračovania liečby po?adovaným liekom

6 a) u ?iadajúcich lekárov zamestnaných v ústavnom zdravotníckom zariadení
a) vyjadrenie riaditeľa zdrav.zariadenia
b) vyjadrenie komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku
c) vyjadrenie etickej komisie

6 b) u ?iadajúcich lekárov zamestnaných v ne?tátnom zdravotníckom zariadení
a) vyjadrenie krajského odborníka pre hematológiu
b) vyjadrenie komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku samosprávneho kraja
c) vyjadrenie etickej komisie samosprávneho kraja

Po udelení výnimky MZd SR ?iadame ?tandardným spôsobom revízneho lekára príslu?nej poisťovne o úhradu liečby.

Platnosť individuálnej výnimky je 3 mesiace

Na pomoc ponúkame predvyplnený formulár ?iadosti vo formáte World na individuálne povolenie lieku ROFERON-A 18 MU/0,6 ml (náplň do aplikačného pera)

stiahnuť formulár

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Pharminfo
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pharminfo:
Aprotinin - pozastavenie registrácie


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

myeloproliferacie

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund