oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 126 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: myeloproliferacie

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Abstrakt: Chronicka myeloidna leukemia a jej liecba na pripade pacientky s opakovanou into
Poslal: ornst v 16.05.2020 08:02 (2567 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myeloidná leukémia a jej liečba na prípade pacientky s opakovanou intoleranciou inhibítorov tyrozínkinázy
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):140-144

Úvod: Chronická myeloidná leukémia (CML) je charakterizovaná cytogenetickou translokáciou medzi 9 a 22 chromozómom t(9;22), čím vzniká tzv. Filadelfský chromozóm s fúznym génom BCR/ABL. Proteínovým produktom tohto génu býva najčastej?ie p210 s tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá je zodpovedná za rozvoj choroby.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2953 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Liecba myelofibrozy v ere ruxolitinibu
Poslal: ornst v 16.05.2020 07:47 (2492 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Liečba myelofibrózy v ére ruxolitinibu
MUDr. Antónia Hatalová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UN Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):130-134

Myelofibróza je zriedkavá a svojím priebehom záva?ná myeloidná malignita. Patrí medzi klasické podtypy Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1167 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Mana?ment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
Poslal: ornst v 16.05.2017 22:14 (4387 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Eva Miku?ková, PhD., MUDr. Ludmila Demitrovičová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Natália ?tecová, MUDr. Tomá? Guman, PhD.
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(2): Suplement 2
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1192 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 14:01 (4202 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
CHRONICKÁ MYELOMONOCYTOVÁ LEUKÉMIA - PREHĽAD SÚČASNÝCH DIAGNOSTICKÝCH 
A LIEČEBNÝCH MO?NOSTÍ

Autoři: Rohoň P., Jaro?ová M., Indrák K.

Autoři - působi?tě: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 58-66.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1816 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 09:34 (3594 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myelocytová leukémia - príklad úspe?nej cielenej terapie nádorovej choroby

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Via practica 214; 11(3-4), 112-117

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1333 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 08:54 (3807 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
ELN odporúčania na mana?ment pacientov s CML 2013

MUDr. Zuzana Sninská, PhD. MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Onkológia 2014;9 (4), 242-246

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1221 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:48 (3584 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou

Prof. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU, Bratislava, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJ?, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 116-121
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2998 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:09 (3997 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
SEKUNDÁRNA ERYTROCYTÓZA Z POHĽADU HEMATOLÓGA

Viera Fábryová

Interná medicína 2014; 14 (3): 93-97

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1266 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Myelofibróza - posúdenie nových liečebných mo?ností
Poslal: ornst v 26.03.2014 12:50 (4029 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Myelofibróza - posúdenie nových liečebných mo?ností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328-332

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1489 bajtov | Prevzaté | Skóre: 4)


Prevzaté: Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:27 (3662 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie

Elena Tóthová, Adriana Kafková
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJ?, Ko?ice
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJ?, Ko?ice

Onkologie 2012; 6(4): 208-213

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1797 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.03.2013 19:20 (3524 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Ph-negatívne myeloproliferatívne neoplázie

I.Plameňová, J.Sokol, J.Chudej
Interná medicína 2012; 12 (12): 579-583

Pravá polycytémia, esenciálna trombocytémia a primárna myelofibróza patria do skupiny Philadelphia-negatívnych myeloproliferatívnych neoplázií (Ph-MPN).
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1084 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 19.01.2013 20:35 (3439 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
DIAGNOSTIKA A LIEČBA PACIENTOV S PRIMÁRNOU MYELOFIBRÓZOU

Jozef Luká?, Martin Mistrík
Interná medicína 2012 / 11

Primárna myelofibróza (PMF) je vzácne klonálne ochorenie multipotentnej krvotvornej bunky, ktoré charakterizuje rozsiahla fibróza kostnej drene v terminálnych fázach choroby, splenomegália a extramedulárna krvotvorba.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1540 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Systémová mastocytóza
Poslal: ornst v 29.08.2012 20:18 (6050 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Mastocytózy - komplexný pohľad na problematiku

MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Pre?ov

Dermatológia pre prax; 2011; 5(1)
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1261 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


WEB: Jakavi - inhibítor JAK2 kinázy v liečbe MPO
Poslal: ornst v 09.07.2012 15:48 (2644 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Novartis drug Jakavi(TM) recommended by CHMP for EU approval to treat patients with the life-threatening blood cancer myelofibrosis

ruxolitinib (INC424) - nový liek od Novartisu s originálnym názvom Jakavi(TM) bude prvým JAK inhibítorom schváleným EÚ pre indikáciu liečby pacientov s osteomyelofibozou

pozri informáciu
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | WEB | Skóre: 0)


Abstrakt: Chronická myeloická leukémia z pohľadu genetiky a molekulovej biológie
Poslal: ornst v 08.08.2009 12:15 (4058 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myeloická leukémia z pohľadu genetiky a molekulovej biológie

Ivana Hojsíková1, Gabriela Pavlíková1, Dalibor Hojsík2, Peter Kri?an1
1Medirex, a.s., Oddelenie genetiky, Bratislava;
2Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva, Bratislava, Slovenská Republika

Abstrakt
Chronická myeloická leukémia je myeloproliferatívne ochorenie. Je jedinečná prítomnosťou markera Philadelphia, ktorý vzniká recipročnou výmenou častí chromatínu z dlhého ramena chromozómu 9 a 22. Tým sa do tesnej blízkosti dostávajú gény BCR a ABL. Ich fúziou vzniká produkt - onkogén BCR/ABL, ktorý dáva vznik onkoproteínu Bcr/Abl zodpovednému za vznik ochorenia. Novovzniknutý proteín má oproti natívnemu proteínu Abl zvý?enú tyrozínkinázovú aktivitu. Tá spôsobuje hromadenie leukemických buniek v krvnom obraze pacienta. Okrem prítomnosti Ph markera je pre toto ochorenie charakteristický trojfázový priebeh ochorenia (chronická a akcelerovaná fáza a blastový zvrat). Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky ochorenia a monitorovania jeho liečby je v súčasnosti molekulová analýza (RT PCR a RQ PCR) a komplexná cytogenetická analýza, ktorá zahŕňa klasickú cytogenetickú analýzu a FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia).

Bli??ie informácie u autora: dalibor.hojsik@fmed.uniba.sk
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | Abstrakt | Skóre: 1)


Prevzaté: CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA - NOVÉ TRENDY V LIEČBE
Poslal: ornst v 07.08.2009 22:17 (3711 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA - NOVÉ TRENDY V LIEČBE

Ľudmila Demitrovičová, Eva Miku?ková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 305-310
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1515 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: WT1 expression in peripheral leukocytes of patients with CML and Imatinib resist
Poslal: ornst v 11.07.2009 17:08 (3558 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
WT1 expression in peripheral leukocytes of patients with chronic myeloid leukemia serves for the prediction of Imatinib resistance

E OTAHALOVA, V ULLMANNOVA-BENSON, H KLAMOVA, C HASKOVEC

Neoplasma. Volume 56, 2009, No. 5: 393-397.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1456 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


GUIDELINES: Mana?ment a liečba pacientov s CML
Poslal: ornst v 24.02.2007 21:17 (5807 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Mana?ment a liečba pacientov s CML
odporúčanie hlavného odborníka pre hematológiu

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 10845 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 4.55)


Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:41 (7108 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie a dal?ích myeloproliferací s trombocytemií
sledovaných v registru pacientú v ČR

M. Penka1, M. Doubek2, J. Schwarz3, R. Pytlík4, P. Dulíček5, J. Kissová1, A. Hlu?í6, V. Vozobulová7, O. Černá8, Y. Brychtová2, T. Szotkowski6, Z. Volková3, J. Seghetová9, M. Schutzová7, I. Hadačová9, I. Hochová9, J. Voglová5, O. ?iroký5, D. Belada5, T. Lhoťanová10, B. Bubeník11, M. Vránová12, M. Mičaníková12, L. Du?ek13
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
5 Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
6 Hemato-onkolgická klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
7 Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, přednosta prim. MUDr. Vladimír Koza
8 Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Tomá? Kozák, Ph.D.
9 Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha, přednosta prim. MUDr. Ivana Hochová
10 Krevní centrum FNsP Ostrava, přednostka prim. MUDr. Zuzana Čermáková
11 Krevní centrum s.r.o., Frýdek-Místek, přednosta prim. MUDr. Boris Bubeník
12 Oddělení klinické hematologie Městské nemocnice, Ostrava-Fifejdy, přednostka prim. MUD. Milena Vránová
13 Centrum biostatistiky a analýz MU Brno, přednosta doc. RNDr. Ladislav Du?ek, CSc.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 3126 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES: Esenciálna trombocytemia
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:18 (9001 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie
a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová 4, P. Dulíček 5
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
3 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
5 Oddělení klinické hematologie - II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2184 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.19 sekund