oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Stories Archive
· Forums
· Download
· Encyclopedie
· Search
· Your Account
· Statistics
· Members List
· Topics
· Submit News
· Web Links

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 296 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: myeloproliferacie

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 14:01 (2103 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
CHRONICKÁ MYELOMONOCYTOVÁ LEUKÉMIA – PREHĽAD SÚČASNÝCH DIAGNOSTICKÝCH 
A LIEČEBNÝCH MOŽNOSTÍ

Autoři: Rohoň P., Jarošová M., Indrák K.

Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 58-66.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1699 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 09:34 (1721 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myelocytová leukémia – príklad úspešnej cielenej terapie nádorovej choroby

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Via practica 214; 11(3-4), 112-117

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1246 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 08:54 (1848 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013

MUDr. Zuzana Sninská, PhD. MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Onkológia 2014;9 (4), 242-246

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1141 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:48 (1772 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU, Bratislava, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 116–121
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2816 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:09 (1752 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
SEKUNDÁRNA ERYTROCYTÓZA Z POHĽADU HEMATOLÓGA

Viera Fábryová

Interná medicína 2014; 14 (3): 93-97

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1173 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností
Poslal: ornst v 26.03.2014 12:50 (2076 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328–332

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1396 bajtov | Prevzaté | Skóre: 4)


Prevzaté: Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:27 (2115 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie

Elena Tóthová, Adriana Kafková
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice

Onkologie 2012; 6(4): 208–213

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1697 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.03.2013 19:20 (2005 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Ph-negatívne myeloproliferatívne neoplázie

I.Plameňová, J.Sokol, J.Chudej
Interná medicína 2012; 12 (12): 579-583

Pravá polycytémia, esenciálna trombocytémia a primárna myelofibróza patria do skupiny Philadelphia-negatívnych myeloproliferatívnych neoplázií (Ph-MPN).
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1021 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 19.01.2013 20:35 (1637 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
DIAGNOSTIKA A LIEČBA PACIENTOV S PRIMÁRNOU MYELOFIBRÓZOU

Jozef Lukáš, Martin Mistrík
Interná medicína 2012 / 11

Primárna myelofibróza (PMF) je vzácne klonálne ochorenie multipotentnej krvotvornej bunky, ktoré charakterizuje rozsiahla fibróza kostnej drene v terminálnych fázach choroby, splenomegália a extramedulárna krvotvorba.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1454 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Systémová mastocytóza
Poslal: ornst v 29.08.2012 20:18 (3400 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Mastocytózy – komplexný pohľad na problematiku

MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Prešov

Dermatológia pre prax; 2011; 5(1)
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1202 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


WEB: Jakavi - inhibítor JAK2 kinázy v liečbe MPO
Poslal: ornst v 09.07.2012 15:48 (1536 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Novartis drug Jakavi(TM) recommended by CHMP for EU approval to treat patients with the life-threatening blood cancer myelofibrosis

ruxolitinib (INC424) - nový liek od Novartisu s originálnym názvom Jakavi(TM) bude prvým JAK inhibítorom schváleným EÚ pre indikáciu liečby pacientov s osteomyelofibozou

pozri informáciu
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | WEB | Skóre: 0)


Abstrakt: Chronická myeloická leukémia z pohľadu genetiky a molekulovej biológie
Poslal: ornst v 08.08.2009 12:15 (2939 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myeloická leukémia z pohľadu genetiky a molekulovej biológie

Ivana Hojsíková1, Gabriela Pavlíková1, Dalibor Hojsík2, Peter Križan1
1Medirex, a.s., Oddelenie genetiky, Bratislava;
2Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva, Bratislava, Slovenská Republika

Abstrakt
Chronická myeloická leukémia je myeloproliferatívne ochorenie. Je jedinečná prítomnosťou markera Philadelphia, ktorý vzniká recipročnou výmenou častí chromatínu z dlhého ramena chromozómu 9 a 22. Tým sa do tesnej blízkosti dostávajú gény BCR a ABL. Ich fúziou vzniká produkt – onkogén BCR/ABL, ktorý dáva vznik onkoproteínu Bcr/Abl zodpovednému za vznik ochorenia. Novovzniknutý proteín má oproti natívnemu proteínu Abl zvýšenú tyrozínkinázovú aktivitu. Tá spôsobuje hromadenie leukemických buniek v krvnom obraze pacienta. Okrem prítomnosti Ph markera je pre toto ochorenie charakteristický trojfázový priebeh ochorenia (chronická a akcelerovaná fáza a blastový zvrat). Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky ochorenia a monitorovania jeho liečby je v súčasnosti molekulová analýza (RT PCR a RQ PCR) a komplexná cytogenetická analýza, ktorá zahŕňa klasickú cytogenetickú analýzu a FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia).

Bližšie informácie u autora: dalibor.hojsik@fmed.uniba.sk
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | Abstrakt | Skóre: 1)


Prevzaté: CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE
Poslal: ornst v 07.08.2009 22:17 (2436 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE

Ľudmila Demitrovičová, Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 305–310
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1422 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: WT1 expression in peripheral leukocytes of patients with CML and Imatinib resist
Poslal: ornst v 11.07.2009 17:08 (2665 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
WT1 expression in peripheral leukocytes of patients with chronic myeloid leukemia serves for the prediction of Imatinib resistance

E OTAHALOVA, V ULLMANNOVA-BENSON, H KLAMOVA, C HASKOVEC

Neoplasma. Volume 56, 2009, No. 5: 393-397.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1456 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


GUIDELINES: Manažment a liečba pacientov s CML
Poslal: ornst v 24.02.2007 21:17 (4202 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Manažment a liečba pacientov s CML
odporúčanie hlavného odborníka pre hematológiu

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 10325 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 4.55)


Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:41 (5803 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie a dalších myeloproliferací s trombocytemií
sledovaných v registru pacientú v ČR

M. Penka1, M. Doubek2, J. Schwarz3, R. Pytlík4, P. Dulíček5, J. Kissová1, A. Hluší6, V. Vozobulová7, O. Černá8, Y. Brychtová2, T. Szotkowski6, Z. Volková3, J. Seghetová9, M. Schutzová7, I. Hadačová9, I. Hochová9, J. Voglová5, O. Široký5, D. Belada5, T. Lhoťanová10, B. Bubeník11, M. Vránová12, M. Mičaníková12, L. Dušek13
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
5 Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
6 Hemato-onkolgická klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
7 Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, přednosta prim. MUDr. Vladimír Koza
8 Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
9 Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha, přednosta prim. MUDr. Ivana Hochová
10 Krevní centrum FNsP Ostrava, přednostka prim. MUDr. Zuzana Čermáková
11 Krevní centrum s.r.o., Frýdek-Místek, přednosta prim. MUDr. Boris Bubeník
12 Oddělení klinické hematologie Městské nemocnice, Ostrava-Fifejdy, přednostka prim. MUD. Milena Vránová
13 Centrum biostatistiky a analýz MU Brno, přednosta doc. RNDr. Ladislav Dušek, CSc.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2922 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES: Esenciálna trombocytemia
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:18 (7653 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie
a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová 4, P. Dulíček 5
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
3 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
5 Oddělení klinické hematologie – II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2040 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.66 sekund