oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 48 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: myeloproliferacie

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Abstrakt: Chronicka myeloidna leukemia a jej liecba na pripade pacientky s opakovanou into
Poslal: ornst v 16.05.2020 08:02 (1860 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myeloidná leukémia a jej liečba na prípade pacientky s opakovanou intoleranciou inhibítorov tyrozínkinázy
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):140-144

Úvod: Chronická myeloidná leukémia (CML) je charakterizovaná cytogenetickou translokáciou medzi 9 a 22 chromozómom t(9;22), čím vzniká tzv. Filadelfský chromozóm s fúznym génom BCR/ABL. Proteínovým produktom tohto génu býva najčastejšie p210 s tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá je zodpovedná za rozvoj choroby.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2780 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Liecba myelofibrozy v ere ruxolitinibu
Poslal: ornst v 16.05.2020 07:47 (1670 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Liečba myelofibrózy v ére ruxolitinibu
MUDr. Antónia Hatalová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UN Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):130-134

Myelofibróza je zriedkavá a svojím priebehom závažná myeloidná malignita. Patrí medzi klasické podtypy Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1101 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Manažment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
Poslal: ornst v 16.05.2017 22:14 (4231 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Eva Mikušková, PhD., MUDr. Ludmila Demitrovičová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Natália Štecová, MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(2): Suplement 2
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1109 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 14:01 (4038 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
CHRONICKÁ MYELOMONOCYTOVÁ LEUKÉMIA – PREHĽAD SÚČASNÝCH DIAGNOSTICKÝCH 
A LIEČEBNÝCH MOŽNOSTÍ

Autoři: Rohoň P., Jarošová M., Indrák K.

Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 58-66.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1699 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 09:34 (3431 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myelocytová leukémia – príklad úspešnej cielenej terapie nádorovej choroby

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Via practica 214; 11(3-4), 112-117

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1246 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 08:54 (3652 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013

MUDr. Zuzana Sninská, PhD. MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Onkológia 2014;9 (4), 242-246

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1141 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:48 (3435 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU, Bratislava, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 116–121
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2816 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:09 (3784 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
SEKUNDÁRNA ERYTROCYTÓZA Z POHĽADU HEMATOLÓGA

Viera Fábryová

Interná medicína 2014; 14 (3): 93-97

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1173 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností
Poslal: ornst v 26.03.2014 12:50 (3919 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328–332

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1396 bajtov | Prevzaté | Skóre: 4)


Prevzaté: Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:27 (3545 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie

Elena Tóthová, Adriana Kafková
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice

Onkologie 2012; 6(4): 208–213

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1697 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.03.2013 19:20 (3423 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Ph-negatívne myeloproliferatívne neoplázie

I.Plameňová, J.Sokol, J.Chudej
Interná medicína 2012; 12 (12): 579-583

Pravá polycytémia, esenciálna trombocytémia a primárna myelofibróza patria do skupiny Philadelphia-negatívnych myeloproliferatívnych neoplázií (Ph-MPN).
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1021 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 19.01.2013 20:35 (3304 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
DIAGNOSTIKA A LIEČBA PACIENTOV S PRIMÁRNOU MYELOFIBRÓZOU

Jozef Lukáš, Martin Mistrík
Interná medicína 2012 / 11

Primárna myelofibróza (PMF) je vzácne klonálne ochorenie multipotentnej krvotvornej bunky, ktoré charakterizuje rozsiahla fibróza kostnej drene v terminálnych fázach choroby, splenomegália a extramedulárna krvotvorba.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1454 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Systémová mastocytóza
Poslal: ornst v 29.08.2012 20:18 (5865 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Mastocytózy – komplexný pohľad na problematiku

MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Prešov

Dermatológia pre prax; 2011; 5(1)
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1202 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


WEB: Jakavi - inhibítor JAK2 kinázy v liečbe MPO
Poslal: ornst v 09.07.2012 15:48 (2544 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Novartis drug Jakavi(TM) recommended by CHMP for EU approval to treat patients with the life-threatening blood cancer myelofibrosis

ruxolitinib (INC424) - nový liek od Novartisu s originálnym názvom Jakavi(TM) bude prvým JAK inhibítorom schváleným EÚ pre indikáciu liečby pacientov s osteomyelofibozou

pozri informáciu
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | WEB | Skóre: 0)


Abstrakt: Chronická myeloická leukémia z pohľadu genetiky a molekulovej biológie
Poslal: ornst v 08.08.2009 12:15 (3954 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myeloická leukémia z pohľadu genetiky a molekulovej biológie

Ivana Hojsíková1, Gabriela Pavlíková1, Dalibor Hojsík2, Peter Križan1
1Medirex, a.s., Oddelenie genetiky, Bratislava;
2Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva, Bratislava, Slovenská Republika

Abstrakt
Chronická myeloická leukémia je myeloproliferatívne ochorenie. Je jedinečná prítomnosťou markera Philadelphia, ktorý vzniká recipročnou výmenou častí chromatínu z dlhého ramena chromozómu 9 a 22. Tým sa do tesnej blízkosti dostávajú gény BCR a ABL. Ich fúziou vzniká produkt – onkogén BCR/ABL, ktorý dáva vznik onkoproteínu Bcr/Abl zodpovednému za vznik ochorenia. Novovzniknutý proteín má oproti natívnemu proteínu Abl zvýšenú tyrozínkinázovú aktivitu. Tá spôsobuje hromadenie leukemických buniek v krvnom obraze pacienta. Okrem prítomnosti Ph markera je pre toto ochorenie charakteristický trojfázový priebeh ochorenia (chronická a akcelerovaná fáza a blastový zvrat). Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky ochorenia a monitorovania jeho liečby je v súčasnosti molekulová analýza (RT PCR a RQ PCR) a komplexná cytogenetická analýza, ktorá zahŕňa klasickú cytogenetickú analýzu a FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia).

Bližšie informácie u autora: dalibor.hojsik@fmed.uniba.sk
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | Abstrakt | Skóre: 1)


Prevzaté: CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE
Poslal: ornst v 07.08.2009 22:17 (3591 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE

Ľudmila Demitrovičová, Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 305–310
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1422 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: WT1 expression in peripheral leukocytes of patients with CML and Imatinib resist
Poslal: ornst v 11.07.2009 17:08 (3451 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
WT1 expression in peripheral leukocytes of patients with chronic myeloid leukemia serves for the prediction of Imatinib resistance

E OTAHALOVA, V ULLMANNOVA-BENSON, H KLAMOVA, C HASKOVEC

Neoplasma. Volume 56, 2009, No. 5: 393-397.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1456 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


GUIDELINES: Manažment a liečba pacientov s CML
Poslal: ornst v 24.02.2007 21:17 (5701 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Manažment a liečba pacientov s CML
odporúčanie hlavného odborníka pre hematológiu

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 10325 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 4.55)


Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:41 (6992 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie a dalších myeloproliferací s trombocytemií
sledovaných v registru pacientú v ČR

M. Penka1, M. Doubek2, J. Schwarz3, R. Pytlík4, P. Dulíček5, J. Kissová1, A. Hluší6, V. Vozobulová7, O. Černá8, Y. Brychtová2, T. Szotkowski6, Z. Volková3, J. Seghetová9, M. Schutzová7, I. Hadačová9, I. Hochová9, J. Voglová5, O. Široký5, D. Belada5, T. Lhoťanová10, B. Bubeník11, M. Vránová12, M. Mičaníková12, L. Dušek13
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
5 Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
6 Hemato-onkolgická klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
7 Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, přednosta prim. MUDr. Vladimír Koza
8 Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
9 Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha, přednosta prim. MUDr. Ivana Hochová
10 Krevní centrum FNsP Ostrava, přednostka prim. MUDr. Zuzana Čermáková
11 Krevní centrum s.r.o., Frýdek-Místek, přednosta prim. MUDr. Boris Bubeník
12 Oddělení klinické hematologie Městské nemocnice, Ostrava-Fifejdy, přednostka prim. MUD. Milena Vránová
13 Centrum biostatistiky a analýz MU Brno, přednosta doc. RNDr. Ladislav Dušek, CSc.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2922 bajtov | Skóre: 5)


GUIDELINES: Esenciálna trombocytemia
Poslal: ornst v 19.02.2007 23:18 (8855 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie
a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová 4, P. Dulíček 5
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
3 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
5 Oddělení klinické hematologie – II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2040 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.91 sekund