oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 48 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Abstrakt: Neutrofil-lymfocytový stresový faktor
Posted on 11.07.2009 16:09
Topic: lab.hematologia

Pomer neutrofilov a lymfocytov - rýchly a jednoduchý ukazovateľ systémového zápalu a stresu u pacientov v kritických stavoch

Záhorec R.
Bratisl Lek Listy 2001; 102 (1): 5-14


Pozadie problému: Mnoho rokov sa hľadá jednoduchý a dostupný parameter, ktorý by odrá?al mieru stresu v kritických stavoch, resp. mieru zápalovej odpovede organizmu na kritický stav (?ok, traumu, veľký chirurgický výkon, sepsu). Nedávno viacerí autori opísali vznik významnej lymfocytopénie po traume, chirurgických výkonoch, sepse a endotoxémii. Ukazuje sa, ?e sériové vy?etrenia diferencovaného obrazu bielych krviniek mô?u veľmi jednoducho a spoľahlivo informovať o dynamike a záva?nosti stresu a kritického stavu pacientov.
Ciele: Navrhli sme prospektívnu pozorovaciu pilotnú ?túdiu so zámerom sledovania zmien absolútneho i relatívneho (%) počtu bielych krviniek v perioperačnom období ako reakciu cirkulujúcich leukocytov na operačný stres. Ďalej sme sledovali dynamiku zmien počtu bielych krviniek u pacientov s komplikovaným priebehom alebo abdominálnou sepsou a u pacientov v septickom stave.
Metódy: V klinickej ?túdii sme sledovali klinický stav a diferencovaný obraz neutrofilov a lymfocytov u 90 onkologických pacientov v intenzívnej starostlivosti. Porovnali sme 3 skupiny pacientov: skupina A 62 pacientov podstúpilo elektívny kolorektálny chirurgický výkon, skupina B 18 pacientov podstúpilo urgentný výkon kvôli abdominálnej infekcii alebo sepse, skupina C 10 nechirurgických pacientov s diagnózou záva?nej sepsy a septického ?oku. Záva?nosť klinického stavu sme vyjadrili pomocou SOFA skóre (skupina A 0,3-1-1,3 bodu, skupina B 2,2-2,9-2,6 bodu, skupina C 7,4-8,3-7,7 bodu) a APACHE II skóre (skupina A 3,7-7,6-8,1 bodu, skupina B 8,6-11,1-10,5 bodu, skupina C 16,3-15,2-14,8 bodu). Diferencovaný krvný obraz sme vy?etrovali v 4 obdobiach: 1 deň pred výkonom, 0-2 hodiny po chirurgickom výkone, 1. pooperačný deň, 2. pooperačný deň ráno o 8. h na automate SYSMEX SF 3000.
Výsledky: Zistili sme, ?e fyziologická odpoveď cirkulujúcich leukocytov na chirurgický stres (skupina A) sa prejaví vývojom významnej neutrofílie (zo 62,5 % na 84,4 %) a lymfocytopénie (z 28,1 % na 10,3 %) v prvých hodinách po skončení operačného výkonu. Od 1. pooperačného dňa pozorujeme pokles neutrofilov a vzostup populácie lymfocytov. Pacienti s abdominálnou infekciou (B) mali u? predoperačne vysoké hodnoty počtu neutrofilov (83,2 %) a nízke hodnoty lymfocytov (9,5 %), v pooperačnom období sme pozorovali ďal?í vzostup neutrofilov (na 89,9 %) a pokles lymfocytov na 7 % v priemere. Pacienti v kritickom stave s ťa?kou sepsou alebo v septickom ?oku (C) mali významne najvy??ie relatívne počty neutrofilov v celom období (94%-93,1%-92,5%, p<0,05 oproti skupine A) a najni??ie počty lymfocytov (3,8%-4%-3,7%, p<0,05 oproti skupine A). Záva?nosť klinického stavu (podľa SOFA a APACHE II skóre) korelovala s divergenciou počtu neutrofilov a lymfocytov v bielom krvnom obraze (neutrofília a lymfocytopénia).
Závery: Pilotná observačná ?túdia na súbore 90 onkologických pacientov potvrdila rýchly vývoj zmien v populácii bielych krviniek ako odpoveď imunitného systému na chirurgický stres, systémový zápal alebo sepsu. Predbe?né výsledky ukazujú na súvislosť medzi záva?nosťou klinického stavu a mierou neutrofílie a lymfocytopénie. Pomer neutrofilov a lymfocytov (v absolútnych i relatívnych počtoch) jednoducho a spoľahlivo vystihuje mieru záva?nosti stresu a systémového zápalu. Navrhnutý pomer neutrofilov a lymfocytov sme označili ako neutrofil-lymfocytový stresový faktor, ktorý mô?eme vy?etrovať rutinne v 6-12-hodinových alebo 24-hodinových intervaloch. (Tab. 6, obr. 5, lit. 12.)

Kľúčové slová: lymfocytopénia, neutrofília, operačný stres, sepsa, neutrofil-lymfocytový stresový faktor.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o lab.hematologia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články lab.hematologia:
Neutrofil-lymfocytový stresový faktor


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 4.71
hlasov: 7


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.12 sekund