oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 37 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté: RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII
Posted on 08.08.2009 11:43
Topic: Hematoonkológia

RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII

Elena Tóthová
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJ? a FN L. Pasteura, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (5): 283-286
Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (6): 369-372


Rastové faktory a cytokíny sú pluripotentné regulátory rastu a obnovy buniek a tkanív a majú významné miesto v komplexnej starostlivosti o zdravie pacientov s nádormi s cieľom minimalizovať toxické účinky chemoterapie a rádioterapie. Najviac je pou?ívaný v klinickej praxi rastový faktor granulopoézy, filgrastim. Tento faktor významne zvy?uje proliferáciu a diferenciáciu neutrofilných progenitorov ako aj funkčnú aktivitu neutrofilov. Práca je prehľadom doporučení pre aplikáciu rastových faktorov granulopoézy tak v liečbe ako aj v profylaxii febrilnej neutropénie. V ďal?ej časti práce sú uvedené odporúčania pre liečbu rastovým faktorom stimulujúcim keratinocity. Palifermin, ktorý významne ovplyvnil liečbu orálnej mukozitídy zlep?il aj kvalitu ?ivota chorých s týmto po?kodením spôsobeným postcytostatickou chemoterapiou alebo rádioterapiou. Včasná a racionálna aplikácia týchto rastových faktorov dovoľuje podať komplexnú chemoterapiu v plánovaných časových intervaloch, bez redukcie dávky cytostatík.
Anémia je častá komplikácia nádorových ochorení. Jej hlavnou príčinou je inhibícia erytropoézy. Rastové faktory erytropoézy - erytropoetíny - sú biologicky ekvivalentné k prirodzenémiu EPO a ich aplikácia generuje erytrocyty s normálnou funkciou, s pozvoľným a rovnomerným zvy?ovaním hemoglobínu, s dobrou toleranciou a pohodlnou aplikáciou. Práca je prehľadom ich pôsobenia u chorých s nádorovou anémiou, ako aj odporučením aplikácie jednotlivých EPO s cieľom adekvátnej dávky a odpovede v priebehu anémie sprevádzajúcej malígne ochorenie.
Ďal?ia časť práce je venovaná trombopoetínom a ich aplikácii u chorých s imunitne podmienenou trombocytopéniou. Ukazuje sa, ?e nový pohľad na patogenézu tohto ochorenia a mo?nosť stimulácie trombopoézy novými rastovými faktormi - trombopoetínmi (AMG531a Eltrombopag) reprezentujú významný pokrok v liečbe imunitne podmienenej trombocytopénie (ITP) a to tak v dosiahnutí odpovede na liečbu, ako aj v bezpečnostnom profile a tolerancii.

Kľúčové slová: postcytostatická neutropénia, filgrastim, pegfilgrastim, orálna mukozitída, keranocity stimulujúci faktor, anémia u nádorových ochorení, erytropoetíny, trombopoetíny, AMG531, Eltrombopag.

Stiahnuť článok (1. časť)

Stiahnuť článok (2. časť)

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Hematoonkológia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Hematoonkológia:
NOVÉ POHLEDY NA LÉČBU HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund