oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 141 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
GUIDELINES: MYELOM
Posted on 18.02.2007 20:03
Topic: Mnohopocetný myelóm

Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu
Doporučení vypracované českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí české hematologické společnosti a Slovenskou myelómovou společností pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu


uverejnené v časopise
Transuze a hematologie dnes
SUPPLEMENTUM 2 - ČERVEN - ROČNÍK 15/2009


Milé kolegyně, vá?ení kolegové,
právě jste otevřeli třetí reedici doporučení ,,Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu". Experti České a Slovenské republiky na diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu pracovali na guidelines více ne? dva roky. Do?lo k řadě změn a významnému pokroku v dlouhodobé úspě?nosti léčby. Tomu odpovídá i rozsah guidelines, které mají 80 stran.
Děkujeme v?em spolupracovníkům, kteří nám pomáhali při přípravě doporučení. Chápeme, ?e hematolog či hematoonkolog pořebuje jisté zjednodu?ení při ka?dodenním rozhodování. Vstupní souhrnná část obsahuje klíčová doporučení a přehledné tabulky, které slou?í k tomuto účelu. Těm z vás, kteří chtějí znát důvody pro daná dílčí doporučení, je plně k dispozici příslu?ná kapitola včetně citované literatury. Pro v?echny z vás budou doporučení doplněna praktickým ambulantním manuálem s nejdůle?itěj?ími definicemi a nezbytnými hodnoceními. Rovně? pak Česká hematologická společnost a Slovenská hematologická společnost připravuje doporučení pro v?echny hematologická onemocnění a ta, věnovaná mnohočetnému myelomu, budou zásadně krat?í verzí vycházející z těchto guidelines. Za čtyři roky od minulého vydání guidelines se stala řada důle?itých věcí. Je pochopitelné, ?e se zaměřujeme na léčbu účinnými léky. Chtěli bychom v?ak ji? zde upozornit na důle?ité změny v diagnostických kritériích, zápisu diagnózy a správném pojmenovaní onemocnění. Dnes máme asymptomatický nebo symptomatický mnohočetný myelom.
Ten první je indikovaný k pozorování, ten druhý k léčbě. Velmi podstatné je pou?ití správných kritérií pro hodnocení léčby, správné definice relapsu či progrese onemocnění včetně udání v?ech důle?itých informací o léčbě a ne?ádoucích účincích. Jen tak mů?eme správně vyhodnotit účinnost dané léčby a následně zvolit optimální léčebnou strategii relapsu onemocnění. Je velmi důle?ité, abychom takto v?ichni pracovali a spolupracovali, zvlá?tě pak při předávaní nemocných z pracovi?tě na pracovi?tě.
Doporučení jsou vydávaná v době, kdy máme k dispozici vysoce účinné léky, které zásadně prodlu?ují ?ivot na?im nemocným. Svědčí o tom řada údajů. Přesto je nepou?íváme je?tě tak dlouho, abychom znali jejich optimální dávkování, optimální kombinace s jinými léky a optimální délku léčby. Hledáme cesty jak minimalizovat vedlej?í účinky léků, které v registračních studiích byly v některých případech častěj?í ne? bychom rádi viděli. Vedlej?í účinky léčby, zvlátě ty dlouhodobé, mohou zásadně ovlivnit kvalitu ?ivota nemocných po úspě?né léčbě. Nacházíme se tedy v období optimalizace pou?ití účinných léků. Tuto skutečnost reflektují i stávající doporučení - vedle registračních randomizovaných studií uvádí i mo?nosti vedoucí k optimalizaci pou?ití účinných léků tak, jak jsou dostupná data v rámci světa.
Cíl léčby musí být zaměřen na pacienta. U nově diagnostikovaných nemocných máme poměrně jasně stanovené algoritmy léčby a hlavním cílem je dosa?ení nejlep?í léčebné odpovědi a to nejméně velmi dobré parciální remise.

Za českou myelomovou skupinu a Slovenskou myelómovou spoločnosť Roman Hájek, předseda CMG a Veronika Ballová předsedkyně SMS

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Mnohopocetný myelóm
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Mnohopocetný myelóm:
MYELOM


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 5
hlasov: 1


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hematoonkológia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.11 sekund