oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 908 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Lymfóm - príznaky ochorenia
Posted on 15.03.2007 21:40
Topic: Pacienti - lymfóm

Príznaky (symptómy) ochorenia lymfomom
Lymfómy sa mô?u vyskytnúť na rôznych miestach tela, a preto bývajú ich príznaky veľmi rozdielne. Mô?eme ich rozdeliť na príznaky miestne, ktoré sú spôsobené postihnutím konkrétneho orgánu lymfómom alebo systémové, ktorými telo reaguje na prítomnosť ochorenia.


Miestne príznaky


Väč?ina lymfómov sa prejaví zväč?ením lymfatických uzlín (napr. na krku, v podpazu?í, v slabinách). Ak sú hmatateľné, väč?inou sa prejavia ako rôzne veľké, nebolestivé hrčky, na hmat dosť pru?né (podobne ako tvrdá guma). Keď je uzlina malá, zvyčajne sa dá dobre posúvať, väč?ie uzliny mô?u byť k podkladu pevne prirastené. Napriek tomu, ?e ide o zhubné ochorenie, mô?u sa hrčky zmen?ovať, miznúť alebo objavovať na iných miestach tela. Netreba sa tým nechať zmiasť

Väč?ina lymfómov má spočiatku nenápadný priebeh. Dôle?ité je pacienta včas a správne vy?etriť. Ak sa diagnóza stanoví v pokročilom ?tádiu, liečba u? býva zlo?itá.
Keď sa uzliny zväč?ia na miestach, ktoré nie sú dostupné hmatom, objavia sa príznaky vyplývajúce z útlaku okolitých orgánov.
Zväč?ené uzliny v hrudníku sa ohlásia bolesťami na hrudi, ka?ľom, dýchavičnosťou alebo problémami s prehĺtaním. Vzácne sa mô?e vyskytnúť aj takzvaný syndróm hornej dutej ?ily, teda porucha odtoku krvi z hlavy a horných končatín smerom k srdcu. Vtedy sa dostaví pocit napätia na krku a tvári, pacient vyzerá ako opuchnutý, ľahko sa zadýcha a na ko?i sa mô?u objaviť namodravé roz?írené ?ily, ktorými sa krv sna?í dostať k srdcu náhradnou cestou.
Postihnutie uzlín v bru?nej dutine sa prejaví pomerne neskoro, a to neurčitými bolesťami v okolí pupku alebo v chrbte či pocitom plnosti po jedle.
Zdurenie uzlín v malej panve sa prejavuje opuchnutím jednej alebo obidvoch nôh, bolesťami či po?kodením obličiek. V bruchu a v malej panve mô?u vzniknúť 10 a? 20 centimetrové zhluky uzlín bez toho, ?e by spôsobili významnej?ie problémy. Aj tu v?ak mô?e dôjsť k poruche odtoku krvi, tentoraz z dolných končatín, čo má za následok opuch jednej alebo obidvoch nôh.
Postihnutie jednotlivých orgánov sa prejaví podľa toho, kde je orgán ulo?ený a akú má funkciu.
Zväč?enie sleziny často signalizujú bolesti pod ľavým rebrom alebo pocit sýtosti u? po zjedení malého mno?stva jedla.
Pri postihnutí ?alúdka sa objavia bolesti nalačno alebo po jedle, podobne ako pri ?alúdočných vredoch.
Postihnutie tenkého červa sa prejaví a? krvným uzáverom - nafúknutím brucha, zvracaním, poruchou vetrov a stolice.
Postihnutie kostí zase zlomeninami, ktoré vznikajú aj pri minimálnom úraze alebo bez úrazu.
Postihnutie mozgu sa prejaví podobne ako cievna mozgová príhoda - poruchami pohyblivosti väč?inou jednej polovice tela, poruchami citlivosti, reči, prehĺtania alebo zmenou osobnosti, epileptickými záchvatmi či poruchami vedomia.

Systémové príznaky

Celkové príznaky sa objavia pri rozsiahlom postihnutí ochorením alebo keď sa lymfóm prejavuje agresívne a jeho prítomnosť zaznamená celý organizmus. Pacienti majú často teploty, trpia nechutenstvom, chudnú a potia sa - najčastej?ie v noci. V dôsledku nedostatku červených krviniek (chudokrvnosti) bývajú bledí a cítia sa unavení. Mô?u mať tie? vyrá?ky a trpieť svrbením ko?e na celom tele.
Dôle?ité je uvedomiť si, ?e celkové príznaky sú ne?pecifické - mô?u byť spôsobené celým radom záva?nej?ích alebo menej záva?ných ochorení. Väč?ina pacientov s uvedenými ťa?kosťami lymfóm nemá.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Pacienti - lymfóm
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pacienti - lymfóm:
Lymfóm - príznaky ochorenia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.93
hlasov: 15


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.12 sekund