oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 901 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Brožúra: Kortikosteroidy - informačná bro?úra pre pacientov
Poslal: ornst v 24.12.2012 12:32 (2472 krát čítané)
Téma Pacienti-chemoterapie
Kortikosteroidy

informačná bro?úra pre pacientov
MUDr. Miriam Ladická
Národný onkologický ústav, Bratislava

Pacienti-chemoterapie

(Čítať ďalej... | 395 bajtov | Skóre: 0)


Brožúra: Transplantácia krvotvorných buniek
Poslal: ornst v 21.02.2010 14:45 (4031 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
Transplantácia krvotvorných buniek

Liga proti rakovine SR

Úvod
V laických kruhoch je veľa nejasností a mylných predstáv o transplantácii krvotvorných buniek (kostnej drene), najmä v súvislosti s liečbou zhubných systémových ochorení krvotvorby ako sú leukémie a lymfómy a s liečbou niektorých zhubných nádorov.
Predkladáme Vám túto bro?úrku, aby ste si z nej mohli vybrať informácie, ktoré Vás zaujímajú a aby ste si roz?írili znalosti o význame transplantácií krvotvorných buniek.

stiahnuť bro?úru
Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Brožúra: Mnohočetný myelom
Poslal: ornst v 20.11.2009 20:13 (3613 krát čítané)
Téma Pacienti - myelóm
Mnohočetný myelom
(Morbus Kahler, plazmocytom)

Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké

Jan Straub
Česká myelomová skupina

Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zji?těno onemocnění nazývané mnohočetný myelom (pod jiným názvem plazmocytom či Kahlerova nemoc - Morbus Kahler). Cílem tohoto stručného průvodce je vysvětlit, o jakou nemoc se jedná, jak tato nemoc vzniká a jak a s jakými výsledky je ji mo?no léčit.

stiahnuť bo?úru
Pacienti - myelóm

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Brožúra: Kortikosteroidy
Poslal: ornst v 20.11.2009 20:08 (3580 krát čítané)
Téma Pacienti - myelóm
Kortikosteroidy

MUDr. Miriam Ladická,
Národný onkologický ústav, Bratislava

Informačná bro?úra pre pacientov

V tejto bro?úrke sa dozviete niečo o liekoch, ktoré sa v?eobecne volajú kortikosteroidy. Tieto sa vyu?ívajú v liečbe mnohých ochorení.

stiahnuť bro?úru
Pacienti - myelóm

(Čítať ďalej... | Skóre: 2)


Brožúra: Leukémie
Poslal: ornst v 04.04.2007 00:00 (3932 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
Prof. MUDr. Ev?en Skala, CSc.
Prof. MUDr. Václav To?ovský, DrSc.

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 890 bajtov | Skóre: 2.66)


Brožúra: DIAGNÓZA NE-HODGKINOV LYMFOM
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:53 (9051 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Informace pro pacienty a jejich blízké
MUDr. Ingrid Vá?ová
MUDr. Lenka ?mardová
Mgr. Libu?e Kalvodová
MUDr. Milan Navrátil
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FN Brno

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 718 bajtov | Skóre: 2)


Brožúra: DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:49 (4935 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Informace pro pacienty a jejich blízké
MUDr. Lenka ?mardová
Mgr. Libu?e Kalvodová
Prof. MUDr. Jirí Vorlícek, CSc.
MUDr. Zdenek Král, CSc.
INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékarské fakulty Masarykovy univerzity FN Brno

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 928 bajtov | Skóre: 3)


Brožúra: CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:41 (5720 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
Informace pro pacienty a jejich blízké
Markéta Protivánková
Jiří Vorlíček

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 996 bajtov | Skóre: 0)


Brožúra: CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:36 (3956 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
Informace pro pacienty a jejich blízké
MUDr. Ivo Palásek
MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Ilustrace Michael Doubek
Interní hematonkolo gická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 830 bajtov | Skóre: 2)


Brožúra: AKUTNÍ LEUKEMIE
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:29 (5965 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
Informace pro pacienty a jejich blízké

MUDr. Markéta Protivánková Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 852 bajtov | Skóre: 3)


Brožúra: Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem
Poslal: ornst v 16.03.2007 17:48 (3358 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Jedním ze základních předpokladů úspě?ného vyře?ení jakéhokoli problému je týmové odhodlání jej vyře?it. Úspě?ná léčba nádorového onemocnění mů?e být takovým příkladem.

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 1421 bajtov | Skóre: 0)


Brožúra: Jak ?ít s myelomem
Poslal: ornst v 15.03.2007 23:29 (3528 krát čítané)
Téma Pacienti - myelóm
Jak ?ít s myelomem - informace pro nemocné a ty, kteří o ně pečují

Pacienti - myelóm

(Čítať ďalej... | 1273 bajtov | Skóre: 0)


Brožúra: Mnohopočetný myelóm
Poslal: ornst v 15.03.2007 23:10 (28133 krát čítané)
Téma Pacienti - myelóm
Mnohopočetný myelóm
Informácia pre pacientov a ich blízkych
MUDr.V.Ballová

Vá?ení pacienti,
dovoľte nám vo forme stručnej informácie priblí?iť Vám ochorenie mnohopočetný myelóm. Na?im cieľom je odpovedať na Va?e otázky týkajúce sa povahy ochorenia a príčin jeho vzniku, spôsobov jeho vy?etrenia a samotného stanovenia diagnózy. Nespornou súčasťou je aj stratégia liečby a jej novodobé mo?nosti. Aj napriek tomu, ?e liečba ochorenia a ?ivot pacienta s mnohopčetným myelómom priná?a úskalia, radi by sme Vám boli na tejto ceste oporou.

Pacienti - myelóm

(Čítať ďalej... | 31354 bajtov | Skóre: 3.36)


Brožúra: CHEMOTERAPIE A VY
Poslal: ornst v 15.03.2007 22:48 (3421 krát čítané)
Téma Pacienti-chemoterapie
CHEMOTERAPIE A VY
Rady pro nemocné léčené chemoterapií
I. vydání 1997, podpořené společností LACHEMA, a.s.

Pacienti-chemoterapie

(Čítať ďalej... | 937 bajtov | Skóre: 0)


Brožúra: Transplantácia kostnej drene
Poslal: ornst v 15.03.2007 22:21 (4035 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk
Informace pro nemocné
Jiří Mayer,
Jiří Vorlíček a kolektiv
Brno 1999

Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | 2670 bajtov | Skóre: 1)


Brožúra: Mnohočetný myelom
Poslal: ornst v 15.03.2007 22:11 (3328 krát čítané)
Téma Pacienti - myelóm
Mnohočetný myelom
Informace pro pacienty a jejich blízké

Zdeněk Adam a kolektiv
Masarykova univerzita v Brně
pro Českou myelomovou skupinu, nadační fond
Brno 2002

Pacienti - myelóm

(Čítať ďalej... | 1218 bajtov | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.27 sekund