oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 176 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Pacienti - transplantácia kostnej

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Brožúra: Transplantácia krvotvorných buniek
Poslal: ornst v 21.02.2010 14:45 (4039 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
Transplantácia krvotvorných buniek

Liga proti rakovine SR

Úvod
V laických kruhoch je veľa nejasností a mylných predstáv o transplantácii krvotvorných buniek (kostnej drene), najmä v súvislosti s liečbou zhubných systémových ochorení krvotvorby ako sú leukémie a lymfómy a s liečbou niektorých zhubných nádorov.
Predkladáme Vám túto bro?úrku, aby ste si z nej mohli vybrať informácie, ktoré Vás zaujímajú a aby ste si roz?írili znalosti o význame transplantácií krvotvorných buniek.

stiahnuť bro?úru
Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | Brožúra | Skóre: 0)


Transplantácia kostnej drene
Poslal: ornst v 05.12.2009 06:11 (4136 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
MEDICÍNA pro 21. STOLETÍ
Transplantácia kostnej drene
vysielanie ČT2 v stredu 7.10.2009 17:10, opakované v sobotu 10.10.2009 5:25

Nemoci, na které se dříve umíralo, se dnes dají léčit

V dokumentárním filmu účinkují doc. MUDr. Petr Cetkovský Ph.D., přednosta Klinického úseku ÚHKT v Praze, MUDr. Antonín Vítek, primář Transplantační jednotky a JIHeP ÚHKT v Praze, prof.MUDr.Jiří Vorlíček CSc., přednosta interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně a pacient po alogenní transplantaci kostní dřeně pro Myelodysplastický syndrom.

pozrieť vysielanie ČT2

Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Brožúra: Transplantácia kostnej drene
Poslal: ornst v 15.03.2007 22:21 (4043 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk
Informace pro nemocné
Jiří Mayer,
Jiří Vorlíček a kolektiv
Brno 1999

Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | 2674 bajtov | Brožúra | Skóre: 1)


Prevzaté: Ochorenia liečené transplantáciou
Poslal: ornst v 13.03.2007 10:26 (3486 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
Ochorenia liečené transplantáciou krvotvorných buniek

Napriek komplikáciám, ktoré v súčasnosti liečba transplantáciou krvotvorných buniek priná?a, pou?íva sa u? dnes pri liečbe asi sedemdesiatich rôznych smrteľných ochorení, pričom spektrum týchto chorôb sa stále roz?iruje (pozri tabuľku). Niektoré z nich sa vyskytujú len zriedka, niektoré naopak patria medzi najčastej?ie príčiny úmrtia (napríklad v období medzi 3.-10. rokom ?ivota sú leukémie, popri úrazoch, najčastej?ou príčinou smrti). Počas ?ivota človek ochorie na niektoré z týchto ochorení s pravdepodobnosťou väč?ou ako 15%. (Nie v ka?dom prípade je v?ak vhodná liečba transplantáciou krvotvorných buniek.)

Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | 2264 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Príspevky: Chystáte sa na transplantáciu?
Poslal: ornst v 05.03.2007 21:20 (4302 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej
Vá?ený klient,
Aj Vy si kladiete otázku, čo to vlastne transplantácia kostnej drene, či periférnych kmeňových buniek je?
Nejedná sa o ?iadnu chirurgickú operáciu , ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Transplantát - kostná dreň (ďalej len KD ) a periférne kmeňové bunky (ďalej len PBSC ) je vpravený do Vá?ho organizmu formou infúzie alebo injekcie. Je to výkon trvajúci pribli?ne 20-30 minút.


Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | Príspevky | Skóre: 0)


Príspevky: NEPŘÍBUZENSKÉ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ A PUPEČNÍKOVÉ KRVE
Poslal: ornst v 25.02.2007 15:34 (8556 krát čítané)
Téma Pacienti - transplantácia kostnej

Fakta

 

NEPŘÍBUZENSKÉ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ A PUPEČNÍKOVÉ KRVE


Pacienti - transplantácia kostnej

(Čítať ďalej... | 14793 bajtov | Príspevky | Skóre: 3.5)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund