oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 193 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Imunohematológia

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných ?ien
Poslal: ornst v 14.05.2018 09:56 (3696 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Krvná skupina Langereis a na?e kazuistiky tehotných ?ien s protilátkou anti-Lan

Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Pietrzyková Mária4, Babjak Pavol5, Marek Lubu?ký6, Libu?a Ceizelová7, Lenka Matu?icová7, Zuzana Čináková8
1Odd. hematológie a KB FNsP ?ilina, 2NTS SR ?ilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4NTS SR pracovisko Martin, 5Gynekol. odd. FNsP ?ilina, 6Gynekol. klinika FN Olomouc, 7Krvná banka UNB Kramáre, 8DFNsP Kramáre
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1191 bajtov | Skóre: 0)


Skupinový systém Cartwright
Poslal: ornst v 05.04.2018 13:29 (4530 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Skupinový systém Cartwright
Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Čingerová Ladislava1, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Fronková Eva4

1Odd. hematológie a KB FNsP ?ilina, 2NTS SR, pracovisko ?ilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4Transfuziologické odd. FN Plzeň

Súhrn: k dispozícii ponúkame základné informácie o skupinovom systéme Cartwright, ktorý je známy u? od 50-tych rokov minulého storočia,
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 913 bajtov | Skóre: 0)


Genotypizácia RhD dostupná na pracovisku v ?iline
Poslal: ornst v 11.11.2017 21:33 (4357 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Oznam o dostupnosti genotypizácie RHD

M.Kučeráková, HTO FNsP ?ilina
J.Čamajová, Odd.molekulárnej biológie Klinickej biochémie s. r. o.
M.Laurincová, NTS SR ?ilina

Vďaka spolupráci NTS SR pracovisko ?ilina, HTO FNsP ?ilina a Odd. Molekulárnej biológie Klinickej biochémie s.r.o. ?ilina ponúkame mo?nosť dorie?enia Dweak/variantého D na na?ich pracoviskách.
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1310 bajtov | Skóre: 3.66)


XG krvná skupina
Poslal: ornst v 17.05.2015 19:50 (3661 krát čítané)
Téma Imunohematológia
XG krvná skupina

Marta Kučeráková1, Mária Laurincová2, Jana Holienková2, Alexandra Zemančíková3
1 FNsP ?ilina
2 NTS SR ?ilina
3 HTO Liptovský Mikulá?

V súvislosti so ?pecifikáciou antierytrocytových protilátok pri rie?ení konzultačnej vzorky u polytransfundovanej pacientky s podozrením na anti-Xga pí?em pár slov o skupinovom systéme XG.
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 794 bajtov | Skóre: 0)


RhD variant DVII
Poslal: ornst v 15.05.2015 07:57 (3323 krát čítané)
Téma Imunohematológia
RhD variant DVII

Marta Kučeráková1, Jolana Wieslerová1, Mária Laurincová2, Jana Holienková2

1HTO FNsP ?ilina
2NTS SR pracovisko ?ilina

Vy?etrenie RhD fenotypu je komplikované mo?ným nálezom RhD proteínu s atypickou expresiou, ktorú očakávame cca u 1-2 % v?etkých D+. Rozoznávame kvantitatívne zmeny- weak formy so zní?eným počtom molekúl normálneho RhD proteínu a variantné formy s kvalitatívne odli?ným RhD proteínom.
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1191 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 12:16 (4590 krát čítané)
Téma Imunohematológia
VYU?ITIE IMUNOHEMATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI

Daniela Cupaníková

Interná med. 2013; 13 (12): 520-523
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 630 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.03.2013 19:24 (3705 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Fyziologické funkcie krvných skupín

V.Fábryová
Interná medicína 2012; 12 (12): 566-572

Membrána červených krviniek pozostáva z dvojvrstvy lipidov, v ktorej sú zakotvené početné bielkovinové molekuly. Na povrchu membrány sa nachádzajú glycidy, ktoré sa via?u na proteíny alebo lipidy kovalentnou väzbou.
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1231 bajtov | Abstrakt | Skóre: 4)


Prezentácia: Interní kontrola kvality v imunohematologii
Poslal: ornst v 10.02.2013 16:58 (2778 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Interní kontrola kvality v imunohematologii

Eli?ka Rýznarová
LAB-MED systems
2010

pozri prezentáciu
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny
Poslal: ornst v 24.01.2013 10:06 (3774 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny: přehledový článek

Pětro? M.1, Ľubu?ký M.2,3, ?imetka O.1, Procházka M.2,3
1Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, přednosta MUDr. O. ?imetka
2Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta doc. MUDr. R. Pilka, Ph.D.
3Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. ?antavý, CSc.

Česká Gynekologie, 2010, 75, č. 4 s. 325-333
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1490 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Čo znamená M1+ fenotyp erytrocytov?
Poslal: ornst v 05.01.2013 17:43 (2940 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Dobrý večer,
v prílohe posielam krátky text, ktorý by snáď mohol byť prospe?ný pre laborantky v labákoch identifikujúcich protilátky- ak by sa dalo uverejniť na www.hematology.sk. Volalo mi niekoľko ľudí a pýtalo sa, čo je to M1+ v ID DiaPanelu (úprimne, tie? som musela do?tudovať :-) )

Marta Kučeráková
HTO Čadca

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 779 bajtov | Skóre: 0)


Krvné skupiny erytrocytov Junior a Langereis
Poslal: ornst v 09.09.2012 15:21 (3099 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Krvné skupiny erytrocytov Junior a Langereis

Marta Kučeráková
HTO Čadca

Antigény s vysokou frekvenciou výskytu Lan a Jra boli prvýkrát opísané v roku 1961 resp. 1970. Krvné skupiny Langereis (LAN) a Junior (JR) sa v?ak podarilo zadefinovať len pred niekoľkými mesiacmi vďaka objasneniu ich biochemickej podstaty a genetického podkladu. Obidva skupinové systémy sú lokalizované na ABC proteínoch, ktoré majú významnú úlohu pri ochrane organizmu proti toxínom a pri transporte niektorých látok vrátane porfirínov.

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1302 bajtov | Skóre: 5)


Skupinový systém Kell a Kx
Poslal: ornst v 28.01.2011 19:16 (4881 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Skupinový systém Kell a Kx

Kučeráková Marta, Laurincová Mária, Macháčová Anna
NTS SR, pracovisko ?ilina

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 910 bajtov | Skóre: 0)


Odborné usmernenie pre základné vy?etrovacie postupy v imunohematológii
Poslal: ornst v 03.12.2010 19:42 (5547 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Odborné usmernenie sa vydáva za účelom:
- definovania správnych laboratórnych postupov v imunohematológii,
- definovania minimálnych ?tandardov pre imunohematologické vy?etrenia,
- bezpečného a efektívneho podávania transfúznych liekov, vykonania účinných opatrení
v prevencii ne?iadúcich reakcií a udalostí u príjemcov transfúznych liekov a u darcov krvi.

Odborné usmernenie pre základné vy?etrovacie postupy v imunohematológii platí pre v?etky pracoviská, ktoré vykonávajú imunohematologické vy?etrenia, vrátane pracovísk, ktoré pripravujú a skladujú transfúzne lieky a poskytujú ich iným zariadeniam podávajúcim transfúzne lieky.

stiahni usmernenie
príloha 2
príloha 3

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.66)


Význam ?pecifikácie aloprotilátky anti-G
Poslal: ornst v 28.06.2010 14:51 (5241 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Význam ?pecifikácie aloprotilátky anti-G pre RhD imunoprofylaxiu RhD negatívnych ?ien

Marta Kučeráková, Anna Macháčová, Mária Laurincová
Národná transfúzna slu?ba, pracovisko ?ilina

Tento krátky príspevok je snahou o odpoveď na opakované otázky o antierytrocytovej aloprotilátke anti-G a významu jej ?pecifikácie pri sérologickom náleze anti-C+D u tehotných ?ien z hľadiska indikácie RhD profylaxie

kľúčové slová: skupinový systém Rh, antigen G, protilátka anti-G, imunizácia v gravidite, imunoprofylaxia Rh D negatívnych ?ien

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1360 bajtov | Skóre: 5)


Skupinový systém Kidd
Poslal: ornst v 01.05.2010 19:48 (3283 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Skupinový systém Kidd

Marta Kučeráková
Národná transfúzna slu?ba SR, pracovisko ?ilina

Príspevok je stručnou sumarizáciou základných informácii o krvnej skupine Kidd, ktorá je klinicky významná z hľadiska transfúznej medicíny. Protilátky namierené proti antigénom tohto skupinového systému sú často problematické pri laboratórnej diagnostike z dôvodu heterogenity a rýchleho poklesu reaktivity in vitro v časovej korelácii s vyvolávajúcim imunizačným podnetom. Nárast informácii z oblasti molekulovej biológie v imunohematológii sa "dotýka" aj tejto krvnej skupiny, umo?ňuje pochopenie fenotypovej rôznorodosti a zavádzanie nových vy?etrovacích metód na úrovni DNA.

pozri článok
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 2.5)


Abstrakt: POROVNANIE HLA-TYPIZÁCIE SÉROMETÓDAMI A MET.MOLEKULÁRNEJ GENETIKY
Poslal: ornst v 11.07.2009 15:32 (3139 krát čítané)
Téma Imunohematológia
POROVNANIE VÝSLEDKOV HLA-TYPIZÁCIE SÉROMETÓDAMI A METÓDAMI MOLEKULÁRNEJ GENETIKY

Kulcsárová E., Královičová J., Párnická Z., Ferenčík S., Buc M.
Bratisl Lek Listy 2000; 101 (3): 134-137

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1735 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Sérologický konflikt v gravidite
Poslal: ornst v 14.06.2008 03:50 (11923 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Sérologický konflikt v gravidite
Praktická gynekologie 5/03

MUDr.Igor Rusňák,CSc.
MUDr.Lubomír Turkota,PhD.
MUDr.Anton Čunderlík
doc. MUDr. Jaroslav Hin?t,CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP ak.L.Dérera, Bratislava
Prednosta kliniky prof.MUDr.Ján ?tencl,CSc.

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 898 bajtov | Prevzaté | Skóre: 1.57)


Prevzaté: Izoimunizácia
Poslal: ornst v 14.06.2008 03:17 (8774 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Izoimunizácia
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Krvný obeh vyvíjajúceho sa plodu je od matkinej krvnej cirkulácie oddelený placentárnou bariérou, ktorá zabraňuje prestupu erytrocytov (červených krviniek) plodu do matkinej cirkulácie. Za istých okolností v?ak mô?e nastať prestup erytrocytov plodu do materskej cirkulácie. V prípade inkompatibility začne produkovať matkin organizmus protilátky proti erytrocytom, ktoré v?ak majú aj schopnosť prechádzať cez placentu a napádať krvinky plodu.

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 2530 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Krvné skupiny a ?ltačka novorodenca
Poslal: ornst v 14.06.2008 03:14 (7585 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Krvné skupiny a ?ltačka novorodenca
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Som ?ťastnou mamou trojmesačného Tomá?ka, s ktorým sme Rh- inkompatibilní. Ja mám krvnú skupinu A-negatív, Tomá? má A-pozitív.

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1604 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Príspevky: Frekvencia krvných skupín v na?ej populácii
Poslal: ornst v 15.09.2007 23:43 (5120 krát čítané)
Téma Imunohematológia

A pozit     36,7%      0 pozit      27,2%

A negat      6,3%      0 negat       4,8%

B pozit     15,3%     AB pozit       6,8%

B negat      2,7%     AB negat       1,2%

Imunohematológia

(Čítať ďalej... | Príspevky | Skóre: 3)


Prevzaté: Imunohematológia - transfúzia krvi
Poslal: ornst v 15.09.2007 09:44 (8672 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Prehľadný článok na webovej stránke Národnej transfúznej slu?by

Napísal Mudr. Daniela Cupaníková
Pondelok, 12 september 2005


Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 796 bajtov | Prevzaté | Skóre: 3)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.19 sekund