oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 69 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Hl.odborník pre hematol.

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Nedostupnosť lieku Venofer
Poslal: ornst v 11.04.2014 13:19 (3002 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
Priebe?ná informácia k lieku Venofer

Dňa 11.4.2014 prebehlo na MZ pod vedením generálneho riaditeľa Adama Hlô?ku rokovanie v súvislosti s výpadkom dostupnosti liečiva VENOFER. Definitívne výstupy z rokovania budú dostupné vo forme zápisnice, ktorú rozo?lem po jej obdr?aní v budúcom tý?dni.
Súhrnom:

a) naďalej je v súčasnosti dostupný prípravok Ferinject so spoluúčasťou chorého, pričom o jej prípadnej refundácii v individuálnych a odôvodnených prípadoch rozhodne na základe ?iadosti chorého jeho zdravotná poisťovňa.

b) aj v budúcnosti bude limitovaná dostupnosť liečiva Venofer, preto jeho vyu?itie je potrebné vyhradiť pre vybranú skupinu chorých, ktorí nie sú vhodní na liečbu liečivom Ferinject (gravidita, detský vek, dialyzovaní,...).

Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Hlavný odborník pre hematológiu

Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Vakcinácia pred splenektomiou
Poslal: ornst v 18.02.2013 21:28 (2378 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
Vakcinácia v súvislosti so splenectomiou

odporúčanie hlavného odborníka MZ SR

čítaj odporúčanie
Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


NALIEHAVÉ OBLASTI, KTORÉ JE POTREBNÉ V HEMATOLÓGII RIE?IŤ
Poslal: ornst v 31.01.2011 19:35 (3293 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
NALIEHAVÉ OBLASTI, KTORÉ JE POTREBNÉ V HEMATOLÓGII RIE?IŤ

Doc.MUDr.Martin Mistrík, PhD
prednosta KHaT SZU a LF UK a FM Bratislava

pozri prehľad

Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Činnosť hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu v roku 2010
Poslal: ornst v 31.01.2011 18:59 (2763 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
prehľad o činnostiach hlavného odborníka v roku 2010

pozri prehľad
Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Národný transplantačný program krvotvorných kmeňových buniek
Poslal: ornst v 22.01.2011 08:05 (3544 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
Národný transplantačný program krvotvorných kmeňových buniek

Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD
hlavný odborník MZd SR pre hematológiu

Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | 1122 bajtov | Skóre: 0)


Stav TKB v SR v roku 2010
Poslal: ornst v 22.01.2011 06:50 (3192 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
aktuálny stav v Slovenskej republike

súhrnná správa za rok 2010

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Hlavný odborník MZd SR pre hematológiu
Prednosta Kliniky hematologie a transfuziologie LF UK, SZU a UN Bratislava

Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | 823 bajtov | Skóre: 0)


Príspevky: Pracovná porada hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu
Poslal: ornst v 30.01.2008 15:34 (5093 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA
Nemocnica sv. CaM, Petr?alka
Antolská 11, 851 07 Bratislava
T 6353 2166 (6867 3580); F 6353 2167; M 0905 181488
e-mail: mistrik@npba.sk; martinmistrik@yahoo.com

Bratislava 29.1.2008
v?etkým krajským odborníkom pre hematológiu

Vec: pracovná porada

Vá?ení krajskí odborníci, milí priatelia,

pozývam Vás na pracovnú poradu hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu, ktorá sa koná 27.2.2008 o 11:00 v Bratislave (KHaT FNsP BA, Nemocnica sv. CaM, Petr?alka, Antolská 11).

Program:

Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | 1291 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.28)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund