oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 48 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Atestácia HaT - záznamník (index) výkonov
Poslal: ornst v 29.10.2007 21:46 (5272 krát čítané)
Téma KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava
Vedecká rada Fakulty zdravotníckych ?pecializačných ?túdií Slovenskej zdravotníckej univerzity na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.10.2007 rozhodla s okam?itou platnosťou o nutnosti začať v praxi pou?ívať záznamník - index výkonov. Zároveň prednosta Katedry vnútorného lekárstva FZ?? SZU m.prof. MUDr.?.Hru?ovský oznámil, ?e jesenný termín 2007 postupových a atestačných skú?ok z vnútorného lekárstva je posledným, pri ktorom sa záznamník nebude vy?adovať.

KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

(Čítať ďalej... | 2078 bajtov | Skóre: 1.98)


Fakultné pracoviská: Telefónny zoznam KHaT
Poslal: ornst v 25.02.2007 20:10 (4548 krát čítané)
Téma KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava
Telefónny zoznam KHaT

KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

(Čítať ďalej... | 8341 bajtov | Fakultné pracoviská | Skóre: 3)


Fakultné pracoviská: Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA
Poslal: ornst v 25.02.2007 19:39 (5015 krát čítané)
Téma KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA

KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

(Čítať ďalej... | 9907 bajtov | Fakultné pracoviská | Skóre: 1.71)


Príspevky: Katedra hematológie a transfuziológie
Poslal: ornst v 13.10.2006 23:00 (5543 krát čítané)
Téma KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava
Katedra hematológie a transfuziológie
Pracovisko: Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP Bratislava, pracovisko Petr?alka
Telefón: 02/68 67 32 43 (Petr?alka), 02/59 36 92 08 (SZU)
Vedúci pedagogického útvaru: Doc. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc.

KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava

(Čítať ďalej... | 2477 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.12)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.21 sekund