oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 145 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: pacienti anemia

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

WEB: Zjistěte si o PNH více
Poslal: ornst v 03.02.2013 16:16 (2837 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) je získané onemocnění, která způsobuje, ?e se některé nebo v?echny červené krvinky v těle rozpadají v procesu zvaném hemolýza.
Je-li vám stanovena diagnóza PNH (paroxysmální noční hemoglobinurie), mů?e to být pro vás událost, která změní vá? ?ivot. Ale i kdy? je to obtí?ná situace, je důle?ité si uvědomit, ?e nejste posti?en/a jenom vy.

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 1463 bajtov | WEB | Skóre: 0)


WEB: Vý?ivové aspekty vegetariánství
Poslal: ornst v 20.07.2012 20:38 (2594 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Vý?ivové aspekty vegetariánství

POTRAVINY DNE?KA 09/2011

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 457 bajtov | WEB | Skóre: 2)


Prevzaté: Sideropenie a neostrá logika
Poslal: ornst v 26.09.2009 11:56 (3571 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Sideropenie a neostrá logika
Josef Berger
Publikováno: Vesmír 74, 56,1995/1

?elezo je čtvrtým nejroz?ířeněj?ím prvkem na na?í planetě. A přesto mnoho lidí trpí jeho nedostatkem. Důsledkem nedostatku ?eleza, který označujeme jako sideropenii (řec. sideros - ?elezo, penia - chudoba), mů?e být úbytek krevního barviva hemoglobinu, tzv. sideropenická anémie. Sideropenickou anémií trpí asi desetina v?ech plodných ?en a a? přes ?edesát procent ?en má nedostatek ?eleza bez pozorovatelného úbytku hemoglobinu.

pozrieť článok
pacienti anemia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Čo je anémia?
Poslal: ornst v 18.07.2009 23:27 (4876 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Čo je anémia?

Aké sú symptómy anémie?

Čo spôsobuje anémiu?

Aké liečebné postupy existujú?

Ako anémia ovplyvňuje vá? ?ivot?

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 760 bajtov | Prevzaté | Skóre: 3.5)


Prevzaté: Atransferinemia
Poslal: ornst v 28.05.2009 07:14 (3251 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Jediná na svete

Reč je o nenápadnej Slovenke, ktorej chýba bielkovina transferín, prená?ajúca v tele ?elezo na potrebné miesta. Pre lekárov na celom svete je svojráznym unikátom.

časopis ?arm
17.10.2008

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 749 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Predpôrodná profylaxia s anti-D
Poslal: ornst v 27.08.2008 00:12 (3852 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Predpôrodná profylaxia s anti-D

Informačný servis pre pacientov od: CSL Behring UK Ltd
Hayworth House
Market Place
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1DB


pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 924 bajtov | Prevzaté | Skóre: 3.5)


Prevzaté: Men?truačný cyklus
Poslal: ornst v 18.07.2008 11:24 (3692 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Termín men?truačný cyklus alebo menzes označuje periodické fyziologické zmeny v tele ?eny, ktoré sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému a nutné pre reprodukciu. Men?truačné cykly u ?ien sa typicky vyskytujú na mesačnom základe medzi pubertou a menopauzou.
pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 1113 bajtov | Prevzaté | Skóre: 4)


Príspevky: Kravské mlieko a poruchy trávenia
Poslal: ornst v 18.06.2008 13:57 (11907 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie ?ije na svete takmer 50 miliónov ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemô?u konzumovať kravské mlieko. Príčiny tohto stavu mô?u byť v zásade dve:

1. Intolerancia laktózy
sa prejavuje neschopnosťou organizmu rozlo?iť mliečny cukor laktózu v dôsledku nedostatku príslu?ného enzýmu (laktázy). V prípade, ?e sa nestrávená laktóza dostane a? do hrubého čreva, rozkladá sa tam za vzniku plynných substancií (metán, vodík) a ?tiepnych produktov (kyselina mravčia, kyselina octová, formaldehyd), ktoré pôsobia veľmi drá?divo na sliznicu čreva. Ak človek trpiaci nedostatkom laktázy vypije kravské mlieko, v priebehu 30 minút a? 2 hodín sa dostavia bolesti brucha, kŕče, nevoľnosť, nadúvanie, hnačka, prípadne ťa?kosti s dýchaním - ktoré mô?u pretrvávať a? tri dni.
Intoleranciou laktózy trpí 70-90% obyvateľov Afriky, Ázie a Stredomoria. U európskej populácie je situácia omnoho priaznivej?ia. Len 10-15% belochov sa musí vyhýbať z tohto dôvodu konzumácii kravského mlieka. Nedostatok enzýmu laktázy mô?e byť vrodený, ale mô?e byť aj dôsledkom niektorých ochorení, napr. gastroenteridíty alebo celiakie. U časti dospelých jedincov klesá aktivita laktázy s vekom . S intoleranciou laktózy sa stretávame preto skôr u dospelých vo veku nad 25 rokov, ale postihuje aj dojčatá.

2. Alergia na proteíny kravského mlieka
je ochorenie, pri ktorom imunitný systém alergického jedinca tvorí protilátky proti bielkovinám v mlieku (kazeínu a/alebo laktoglobulínu). Prejavy alergickej reakcie mô?eme podľa typických symptómov rozdeliť do nasledovných skupín:
a) dermatologické - ekzém, atopická dermatitída
b) respiratórne - alergická nádcha, bronchitída, astma
c) gastrointestinálne - nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka alebo zápcha
d) hematologické - chudokrvnosť ako dôsledok poruchy vstrebávania ?eleza

Toto ochorenie je typické pre deti od narodenia do veku 10-15 rokov, pričom počet detí s touto diagnózou sa neustále zvy?uje. Na Slovensku trpia alergiou na bielkoviny kravského mlieka 3 % detí. V celosvetovom meradle sa odhaduje, ?e kravské mlieko je príčinou ka?dej desiatej potravinovej alergie.

Deti i dospelí trpiaci vy??ie spomenutými ochoreniami sa musia vyhýbať konzumácii kravského mlieka. Zatiaľ čo intolerancia laktózy umo?ňuje mnohým pacientom konzumovať mlieko aspoň v malom mno?stve a v primeranom mno?stve aj kyslo mliečne výrobky, deti i dospelí trpiaci alergiou na mliečne bielkoviny sa musia dôsledne vyhýbať nie len mlieku, ale aj v?etkým mliečnym výrobkom.
pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 10051 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.25)


Prevzaté: Anémia (málokrvnosť)
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:01 (4825 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Krev - nejcenněj?í tekutina
pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 586 bajtov | Prevzaté | Skóre: 1)


Príspevky: ?elezo
Poslal: ornst v 16.03.2007 23:00 (11329 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Ačkoli organismus dospělého člověka obsahuje pouze 3 a? 4 gramy ?eleza, toto nepatrné mno?ství plní ?ivotně důle?ité funkce. Nejvíce ?eleza se nachází v krvi, kde tvoří součást hemoglobinu. Hemoglobin dává červeným krvinkám (je jejich součástí) typickou červenou barvu a umo?ňuje transport kyslíku z plic ke v?em buňkám organismu.
pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 4886 bajtov | Príspevky | Skóre: 2.44)


Príspevky: obsah ?eleza v potravinách
Poslal: ornst v 16.03.2007 21:46 (167908 krát čítané)
Téma pacienti anemia
Průměrný obsah ?eleza v některých potravinách
(mg/kg)

pacienti anemia

(Čítať ďalej... | 57468 bajtov | Príspevky | Skóre: 3.71)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund