oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 84 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Pacienti - krvácavé stavy

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Prevzaté: Proč hemofilici krvácejí?
Poslal: ornst v 26.09.2009 12:16 (2859 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy
Tekutost krve
Proč hemofilici krvácejí?
Jiří Wilhelm
Publikováno: Vesmír 73, 485, 1994/9
Obor: Nemoci člověka

Krev není voda, i kdy? teče. Podobně jako voda mů?e zatuhnout, ale nepotřebuje k tomu bod mrazu. Tento jev, koagulace, nás sice chrání při poranění před vykrvácením, av?ak mů?e ohrozit ná? ?ivot, jestli?e k ní dojde uvnitř věnčitých tepen nebo v cévách mozku. Faktory rozhodující o tekutosti krve mají ?ivotní důle?itost. Které to jsou a jak působí?

Kromě asi 80 % vody obsahuje krev řadu bílkovin (albuminy, globuliny a fibrinogen) tvořících krevní plazmu. Téměř polovinu objemu krve zabírají krevní buňky, vět?inou červené krvinky - erytrocyty. V jednom litru krve, jí? má dospělý člověk celkem asi 5,5 l, je 4,5 - 6 bilionů (6.1012) erytrocytů, 150 - 400 miliard (4.1011) krevních destiček (trombocytů) a 5 -10 miliard (109) bílých krvinek (leukocytů), které rozli?ujeme na granulocyty, lymfocyty a monocyty.

pozrieť článok
Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 1)


Prevzaté: Hemofilik sa nevylieči, ale mô?e mať chorobu pod kontrolou
Poslal: ornst v 08.08.2009 20:32 (3058 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy
Hemofilik sa nevylieči, ale mô?e mať chorobu pod kontrolou

Ľudia s vrodeným krvácavým ochorením musia byť pod pravidelným lekárskym dohľadom a mať v?dy poruke prípravky, ktoré odstraňujú následky spontánneho krvácania. ?ivot hemofilikov je v?ak dnes kvalitnej?í a majú lep?iu prognózu ako v minulosti.

pozrieť článok
Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: HENOCHOVA - SCHÖNLEINOVA PURPURA
Poslal: ornst v 22.07.2009 09:53 (9938 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy
Čo to je?

Henochova - Schönleinova purpura (HSP) je zápal malých krvných ciev (kapilár). Takýto druh zápalu sa nazýva vaskulitída a zvyčajne postihuje cievy v ko?i, čreve a v obličkách. Postihnuté ko?né cievy mô?u krvácať, čo spôsobí objavenie sa tmavočerveného výsevu (purpury) na ko?i. Ak dôjde ku krvácaniu z postihnutých cievok v obličke, do moču sa dostáva krv (hovoríme o hematúrii). Krvácať mô?u i cievky v črevnej stene, potom sa krvou ofarbí aj stolica.
Choroba nesie meno dvoch lekárov, Henocha a Schönleina, ktorí ho nezávisle od seba opísali pred viac ako sto rokmi.

pozrieť článok
Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Edukačný proces u pacienta s hemofíliou
Poslal: ornst v 06.06.2007 20:43 (11455 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy

Edukačný proces u pacienta s hemofíliou


Bc. Dorota Mond Lahhamová, Bc. Ľubomíra Babinská


JLF UK a KHaT MFN Martin


Hemofília je ochorenie, s ktorým sa človek narodí, musí sa ho naučiť akceptovať ako neoddeliteľnú súčasť svojho ?ivota, osvojiť si určité zásady ?ivotného ?týlu. Nielen pokroky v liečbe , ale aj kontinuálna spolupráca s o?etrovateľským tímom predstavuje mo?nosť pre ka?dého jedinca s týmto ochorením získať mno?stvo nových vedomostí a zručností a tým neustále zvy?ovať kvalitu ?ivota.


Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | 26865 bajtov | Skóre: 3.66)


Prevzaté: Poruchy srá?livosti krve, koagulopatie
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:06 (6436 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy
Poruchy srá?livosti krve

Něco málo z historie...
Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | 506 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Hemofílie
Poslal: ornst v 16.03.2007 19:24 (4803 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy
HEMOFÍLIA
MUDr.Michal Palkovič, ml.


obsah článku

Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | 943 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Čo je hemofília
Poslal: ornst v 16.03.2007 19:03 (5942 krát čítané)
Téma Pacienti - krvácavé stavy
Čo je hemofília

Hemofília je vrodená krvácavá choroba. Je to genetická porucha, ktorá spôsobuje nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a tým aj nedostatočnú zrá?anlivosť krvi a zastavenie krvácania po poranení.
Pacienti - krvácavé stavy

(Čítať ďalej... | 1058 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund