oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 64 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: KHaT JLF UK FNsP Martin

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

SPRÁVA Z XV. SLOVENSKO-ČESKEJ KONFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE
Poslal: ornst v 17.06.2008 16:58 (9122 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
SPRÁVA Z XV. SLOVENSKO-ČESKEJ KONFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Prof.MUDr.Peter Kubisz, DrSc.

V dňoch 22.-24.5.2008 sa v Martine konala u? XV. Slovenská-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou., ktorú organizovala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, Národné centrum hemostázy a trombózy v Martine, Spolek pro trombózu a hemostázu, Česká republika.

pozri článok
KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | Skóre: 4.61)


profesorka Ulla Hedner, PhD, MD v Martine
Poslal: ornst v 25.03.2008 17:56 (7080 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
Dňa 29. februára 2008 nav?tívila Kliniku hematológie a transfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Národné centrum hemostázy a trombózy pani profesorka Ulla Hedner, PhD, MD - objaviteľka rekombinantného aktivovaného faktora VII, ktorá pracuje vo výskumnom tíme firmy NovoNordisk v Kodani v Dánsku.

KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 1096 bajtov | Skóre: 4.53)


?pecializačné ?túdium na JLF UK
Poslal: ornst v 02.11.2007 19:24 (5589 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin

Dátum: 2.11.2007

Vec: odbor Hematológia a transfuziológia

Referát ?pecializačného ?túdia Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) si dovoľuje upozorniť, ?e dňa 20.10.2007 nadobudla platnosť Vyhlá?ka MZ SR č. 465/2007 Z.z. z 3.októbra 2007, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o ?pecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve, a ktorá JLF UK a ďal?ím lekárskym fakultám v SR priznala právo vydávať diplomy a certifikáty o ?pecializačnom ?túdiu v akreditovaných odboroch. Tým bolo umo?nené ,,de jure" začať vykonávať ?pecializačné ?túdium v akreditovaných odboroch aj na JLF UK.


KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 3773 bajtov | Skóre: 4.93)


Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu III.?tvrťrok 2007
Poslal: ornst v 05.09.2007 00:25 (5378 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin

Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 30340 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.88)


Príspevky: Prehlad o aktivitách hlavného odborníka I.Q 2007
Poslal: ornst v 19.04.2007 23:23 (5013 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
Prehlad o aktivitách hlavného odborníka január-apríl 2007
KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 34301 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.78)


Fakultné pracoviská: KHaT JLF UK FNsP Martin
Poslal: ornst v 25.02.2007 21:35 (11036 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine
Telefón: 043-413 33 08
email: hema@jfmed.uniba.sk

KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 7328 bajtov | Fakultné pracoviská | Skóre: 4.78)


Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
Poslal: ornst v 12.01.2007 17:06 (5939 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin

Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)

4.?tvrťrok roku 2006


KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 2667 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.81)


Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
Poslal: ornst v 13.10.2006 20:34 (5687 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
3. ?tvrtrok 2006

KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 2348 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.82)


?pecializačné ?túdium v medicíne
Poslal: ornst v 17.09.2006 15:01 (4662 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
?pecializačné ?túdium v medicíne

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má priznané právo uskutočňovať ?pecializačné ?tudijné programy v zdravotníckom povolaní lekár:

KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 2181 bajtov | Skóre: 5)


Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
Poslal: ornst v 16.07.2006 14:19 (6890 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin
Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
ROK 2006


KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 7358 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.79)


Príspevky: SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE
Poslal: ornst v 24.05.2006 22:24 (16413 krát čítané)
Téma KHaT JLF UK FNsP Martin

SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


MARTIN, 4.-6.5.2006


KHaT JLF UK FNsP Martin

(Čítať ďalej... | 3683 bajtov | Príspevky | Skóre: 4.28)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund