oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 65 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Mnohopocetný myelóm

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

MYELOMOVA AKADEMIA 2023
Poslal: ornst v 11.03.2023 18:16 (1284 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Podujatie organizované pod zá?titou
Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti SLS

MYELÓMOVÁ AKADÉMIA 2023

12. - 13. 5. 2023
Hotel Bellevue,
Starý SmokovecMnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 781 bajtov | Skóre: 0)


24th EMMA-Post IMW 2021 Virtual Meeting
Poslal: ornst v 09.04.2021 15:50 (2179 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Spoločnosť Amgen spolu s ďal?ími spoločnosťami naďalej podporuje polročné stretnutia EMMA (Európska akadémia mnohopočetného myelómu) organizované nezávisle európskymi vedeckými odborníkmi.

Nasledujúce stretnutie EMMA sa uskutoční vo virtuálnom formáte
1. - 2. októbra 2021 (Post-IMW).


Program stretnutia je prilo?ený
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1005 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 28.04.2020 13:29 (2484 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Ľubica Váleková, Emília Flochová, Eva Miku?ková, Ján Sta?ko
Interná med. 2019; 19 (4): 133-139

Mnohopočetný myelóm (MM) je hematologické ochorenie, pre ktoré je charakteristická proliferácia malígnych monoklonálnych plazmocytov v kostnej dreni a/alebo extramedulárne. Symptomatický MM je charakterizovaný orgánovým po?kodením, ktoré nazývame CRAB (hyperkalciémia, renálne po?kodenie, anémia a kostné ochorenie).
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1853 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:20 (4161 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 436-439
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1103 bajtov | Abstrakt | Skóre: 3.66)


Abstrakt: Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií
Poslal: ornst v 20.01.2018 15:43 (3687 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií z pohledu klinické praxe
I. Maligní monoklonální gamapatie

prof. MUDr. Vlastimil ?čudla, CSc.1, 2, doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.2, MUDr. Tomá? Pika, Ph.D.2,, doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.2
1III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc
2Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouc
Interní Med. 2017; 19(5): 274-278
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1445 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Deň mnohopočetného myelomu
Poslal: ornst v 21.09.2017 13:17 (4227 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 800 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Novinky v léčbě mnohočetného myelomu
Poslal: ornst v 16.05.2017 22:43 (4682 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Martin ?tork, MUDr. Jitka Vaculová, doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., MUDr. Viera Sandecká, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Zdeněk Král, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, Interní Med. 2017; 19(1): 20-22
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1512 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Daratumumabom spôsobená interferencia s testovaním kompatibility krvi
Poslal: ornst v 07.10.2016 17:32 (3419 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Daratumumab (DARZALEX) spôsobuje pozitivitu nepriameho antiglobulínového testu, ktorá mô?e pretrvávať a? 6 mesiacov od poslednej infúzie lieku
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1703 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
Poslal: ornst v 19.12.2015 15:00 (3420 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
(Venované 50-ročnému jubileu centra pre dispenzarizáciu chorých na mnohopočetný myelóm)

Adriena Sakalová, Mikulá? Hrubi?ko+, Martin Mistrík, Zdenka ?tefániková, Katarína Masárová, Mikulá? Hrubi?ko, Angelika Bátorová, Slávka Ga?ová, Jana Prümmerová+, Irena Chabroňová+, Eva Bojtárová, Dagmar Holomáňová, Katarína Weiglová, Zdenka Konečná, Pavel Kotouček, Eva Demečková, Tomá? Lip?ic, Miroslav Hrianka a kolektív
Interná med. ; 15 (6): 285-290
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1575 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 13:55 (3962 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
HODNOCENÍ EXPRESE ANTIGENU CD45 U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A JEHO VLIV NA DOBU DO PRVNÍ PROGRESE NEBO RELAPSU

Autoři: Jungová A.1, Holubová M.1, Vokurka S.1, Lysák D.1, Jindra P.1, Dvořák P.2

Autoři - působi?tě: 1Hematologicko-onkologické odd., Fakultní nemocnice v Plzni, 2Ústav lékařské genetiky, Fakultní nemocnice v Plzni

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 53-57.

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1735 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 10:45 (3627 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
DELECE TP53 U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIÍ NEJISTÉHO VÝZNAMU - MOLEKULÁRNĚ CYTOGENETICKÁ ANALÝZA SOUBORU 84 NEMOCNÝCH

Autoři: Mičková P.1, Balcárková J.1, Pika T.2, ?čudla V.2, Bačovský J.2, Minařík J.2, Nevimová K.1, Jaro?ová M.1

Autoři - působi?tě: 1Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, 2III. interní klinika - NRE, LF UP a FN Olomouc

Transfuze Hematologie dnes,20, 2014, No. 1, p. 32-38.
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2236 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 10:08 (3516 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Projekt mapovania pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom liečených nov?ími imunomodulačnými látkami na Slovensku

Zdenka ?TEFÁNIKOVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Elena HRABOVSKÁ, Miroslav ?IMEK, Elena TÓTHOVÁ, Adriana KAFKOVÁ, Tomá? GUMAN, Juraj CHUDEJ, Emília FLOCHOVÁ, Ľubica VÁLEKOVÁ, Imrich MARKULIAK, Hilda ?AJGALÍKOVÁ, Erika ?VORCOVÁ, Monika HLEBA?KOVÁ, Mária LORENČÍKOVÁ

Lekársky obzor 2014; 63(2), 46-49

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1161 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:39 (3641 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Súčasné trendy v liečbe mnohopočetného myelómu - subkutánne podávaný inhibítor proteazómu
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Janka Baňáková, MUDr. Hilda ?ajgalíková, MUDr. Miroslav ?imek, PhD., MUDr. Alexander Varga

Klinika hematológie a transfuziológie JLF v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin, Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Hematologické oddelenie FN Nitra, Hematologická ambulancia, FNsP Nové Zámky

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 107-110
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1788 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:04 (3120 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU

Adriena Sakalová, Pavel Kotouček, Miroslav Hrianka, Zdenka ?tefániková, Katarína Masárová, Mikulá? Hrubi?ko, Martin Mistrík Zdenka Konečná, Dana Cholujová, Ján Sedlák, Braňo Czako

Interná med. 2014; 14 (1): 12-15
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2297 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Poslal: ornst v 23.03.2014 21:34 (3280 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Souhrn doporučení 2013

Transfuze a hematologie dnes - supplementum, december 2013

Na vytvoření tohoto doporučení se podíleli členové 
České myelomové skupiny, Myelomové sekce ČHS
Hlavní autoři kapitol
Prof. MUDr. Vlastimil ?čudla, CSc., III. interní klinika - NRE, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2344 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 17.08.2013 13:27 (3047 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Klinické aspekty "pravé" nesekretorické 
formy mnohočetného myelomu

Autoři: Pika T., Lochman P., Flodr P., Mičková P., Novák M., Jehlíková Z., Hamplová A., Minařík J., Bačovský J., Kučerová L., Jaro?ová M., ?čudla V.
Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 1, p. 27-32.

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 974 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Súčasné mo?nosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transpl
Poslal: ornst v 09.07.2013 23:29 (3909 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Súčasné mo?nosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180-183

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1390 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
Poslal: ornst v 30.05.2013 20:31 (3083 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Miku?ková, MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia 2/2013

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1724 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:43 (2968 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJ?, Ko?ice
MUDr. Adriana Kafková, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(1):41-43

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1649 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu
Poslal: ornst v 21.04.2013 14:58 (2893 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu

Kubiczková L., Matějíková J., Sedlaříková L., Kryukov F., Hájek R., ?evčíková S.
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno

Klinická Onkologie 2013; 26(1): 11-18

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1791 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií
Poslal: ornst v 16.03.2013 09:10 (3707 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií

Ján Kubala
ÚVN Ru?omberok - FN
XI. ?kola myelómu 13. - 14. 04. 2012, ?ilina

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 789 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 13.03.2013 07:51 (2863 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Dlhodobé pre?itie pri mnohopočetnom myelóme. Výsledky 40-ročných ?túdií

Adriena SAKALOVÁ, Martin MISTRÍK, Slávka GA?OVÁ, Janka PRÜMMEROVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Zdenka ?TEFÁNIKOVÁ, Mikulá? HRUBI?KO, Pavel KOTOUČEK, Ladislav DEDÍK

Lekársky obzor 62, 2013/2, 57-62

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 685 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prezentácia: Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:27 (3425 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu

?kola myelómu, 14.4.2012, ?ilina

MUDr.Natália ?tecová
UN LP Ko?ice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 497 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Pou?itie rastových faktorov v liečbe pacientov s MM
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:17 (2215 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Pou?itie rastových faktorov v liečbe pacientov s Mnohopočetným myelomom

MUDr. Natália ?tecová
FN LP Ko?ice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 503 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Anémie pri mnohopočetnom myelome
Poslal: ornst v 05.01.2012 13:40 (3142 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Anémia pri mnohopočetnom myelome
Patofyziológia a liečba

Miriam Ladická
Bratislava

Patofyziológia, liečba, toxicita a ?pecifiká liečby
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 921 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: Identification of Amyloidogenic Light Chains
Poslal: ornst v 02.10.2010 09:22 (3961 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Identification of Amyloidogenic Light Chains Requires the Combination of Serum-Free Light Chain Assay with Immunofixation of Serum and Urine

Giovanni Palladini,1 Paola Russo,1,2 Tiziana Bosoni,3 Laura Verga,1,4 Gabriele Sarais,1 Francesca Lavatelli,1,2 Mario Nuvolone,1,2 Laura Obici,1 Simona Casarini,1 Simona Donadei,1 Riccardo Albertini,3 Gabriella Righetti,5 Maddalena Marini,5 Maria Stella Graziani,5 Gian Vico Melzi D'Eril,6 Remigio Moratti,3 and Giampaolo Merlini1*
1 Center for Amyloidosis, Biotechnology Research Laboratories, Department of Biochemistry;
2 Department of Internal Medicine;
3 Clinical Chemistry Laboratory;
4 Department of Pathology, Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico San Matteo and University of Pavia, Pavia, Italy;
5 Clinical Chemistry Laboratory, Ospedale Civile Maggiore, Verona, Italy;
6 Department of Medicine and Surgery, University of Milan, Milan, Italy.

* Address correspondence to this author at: Amyloid Center, Biotechnology Research Laboratories--Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi, 19-27100 Pavia, Italy. Fax 39-0382-502990; e-mail gmerlini@unipv.it.

Clinical Chemistry 55:3 499-504 (2009)
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 3213 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU
Poslal: ornst v 12.06.2010 08:41 (3302 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU - Molekulárne cytogenetická analýza plasmatických bunek

Zuzana Zemanová1, Lenka Pavli?tová1, Jana Tajtlová1, Ivan ?picka2, Ev?en Gregora3, Kyra Michalová1
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD, VFN 1.LF UK, Praha
2 I.interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha
3 Oddelení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1106 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Algoritmus genetického vy?etrenia pri mnohopočetnom myelóme
Poslal: ornst v 11.06.2010 21:05 (3042 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Algoritmus genetického vy?etrenia pri mnohopočetnom myelóme

Ru?backý R.1, Rotíková L.1, Matú?ková M.1 Messingerová L.1, Kasabová L.1, Szabóová ?.1, Ballová V.2, Ilenčíková D. 1
1Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
2Oddelenie hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava

IX. ?kola myelómu, 16.-18. apríla 2010, Podbanské

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: MYELOMA: 2004 WHAT S NEW
Poslal: ornst v 08.05.2010 07:42 (3215 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
New Approaches to Myeloma Staging and Front-Line Treatment Selection
Brian G. M. Durie, MD

New imaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI), whole body FDG-PET scanning and whole body CT (combined with PET directly or by fusion) offer the opportunity to precisely stage patients by anatomic and functional techniques. The new Durie/Salmon PLUS staging system integrates these new imaging techniques into a new generation of anatomic and functional myeloma staging.

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: MONOKLONÁLNE GAMAPATIE NEJASNÉHO VÝZNAMU
Poslal: ornst v 10.11.2009 14:05 (7621 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
MONOKLONÁLNE GAMAPATIE NEJASNÉHO VÝZNAMU
KRI?ALKOVIČOVÁ V., MAISNAR V., POUR L., RADOCHA J., HÁJEK R.

II. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA FN BRNO
II. INTERNÍ KLINIKA- ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE FN HK

Souhrn
Monoklonálne gamapatie nejasného významu (MGUS) sú najčastej?ie sa vyskytujúcim typom monoklonálnych gamapatií. Dôle?itú rolu v patogenéze okrem iných zohrávajú genetické zmeny, rôzne typy cytokínov a angiogenéza v kostnej dreni.. Prediktormi rizika malígnej transformácie MGUS mô?u byť veľkosť M- proteínu, typ M- proteínu, pomer hladín ľahkých reťazcov kappa a lambda v sére, infiltrácia kostnej drene plazmatickými bunkami, mno?stvo cirkulujúcich plazmatických buniek v periférnej krvi. V roku 2006 bol navrhnutý rizikovo- stratifi kačný model predikcie vývoja MGUS do mnohopočetného myelómu alebo iných príbuzných chorôb. Model vyu?íva 3 parametre ( typ M- proteínu, jeho vstupnú hodnotu, pomer hladín ľahkých reťazcov kappa a lambda v sére). Rozdeľuje pacientov do ?tyroch skupín s rôznym rizikom progresie, a to s 5% rizikom progresie po 20 rokoch v skupine s nízkym rizikom a? po 58% v skupine s vysokým rizikom. Interval od stanovenia diagnózy MGUS do stanovenia diagnózy mnohopočetného myelómu alebo inej formy malígnej gamapatie sa pohybuje v rozmedzí od 1 roka do 30 rokov. Nie je vylúčený malígny zvrat ani po viac ako 30 rokoch od stanovenia diagnózy MGUS.

Klíčová slova: mnohopočetný myelóm, monoklonálne gamapatie, plazmatické bunky.

pozri článok
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 4.33)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
10. November
· Stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů
26. September
· Bortezomib zvy?uje kvalitu ?ivota pacientů s mnohočetným myelomem
16. July
· Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu
11. May
· Osteonekróza u pacientov s mnohopočetným myelómom pri liečbe bisfosfonátmi
25. April
· Velcade
· Revlimid
17. February
· VČASNÁ DIAGNOSTIKA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU
10. January
· PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA
· Prognostic factors in MGUS
· Monoclonal gammopathy
22. November
· Polyneuropatia - komplikácia liečby myelómu
· Polyneuropatie u mnohopočetného myelomu
16. August
· Projekt CRAB
11. August
· Diagnostika monoklonálních gamapatií
19. September
· Doporučení pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu
· Význam a současné mo?nosti diagnostiky cytogenetických změn u myelomu
· Diagnostický význam a úskalí hodnocení kostní dřeně u myelomu
· Zobrazovací metody v diagnostice a sledování mnohočetného myelomu
· Laboratorní průkaz monoklonálních imunoglobulinů
18. February
· Jak nepro?vihnout myelom?
· MYELOM
08. October
· Manifest mnohočetného myelomu
03. May
· EBMT kritéria - lie?ebná odpoveď - myelom

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.20 sekund