oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 47 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Mnohopocetný myelóm

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

MYELOMOVA AKADEMIA 2023
Poslal: ornst v 11.03.2023 18:16 (497 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Podujatie organizované pod záštitou
Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti SLS

MYELÓMOVÁ AKADÉMIA 2023

12. – 13. 5. 2023
Hotel Bellevue,
Starý SmokovecMnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 749 bajtov | Skóre: 0)


24th EMMA-Post IMW 2021 Virtual Meeting
Poslal: ornst v 09.04.2021 15:50 (1558 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Spoločnosť Amgen spolu s ďalšími spoločnosťami naďalej podporuje polročné stretnutia EMMA (Európska akadémia mnohopočetného myelómu) organizované nezávisle európskymi vedeckými odborníkmi.

Nasledujúce stretnutie EMMA sa uskutoční vo virtuálnom formáte
1. - 2. októbra 2021 (Post-IMW).


Program stretnutia je priložený
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 959 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Možnosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 28.04.2020 13:29 (1738 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Možnosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Ľubica Váleková, Emília Flochová, Eva Mikušková, Ján Staško
Interná med. 2019; 19 (4): 133-139

Mnohopočetný myelóm (MM) je hematologické ochorenie, pre ktoré je charakteristická proliferácia malígnych monoklonálnych plazmocytov v kostnej dreni a/alebo extramedulárne. Symptomatický MM je charakterizovaný orgánovým poškodením, ktoré nazývame CRAB (hyperkalciémia, renálne poškodenie, anémia a kostné ochorenie).
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1726 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:20 (4037 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 436–439
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1022 bajtov | Abstrakt | Skóre: 3.66)


Abstrakt: Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií
Poslal: ornst v 20.01.2018 15:43 (3539 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií z pohledu klinické praxe
I. Maligní monoklonální gamapatie

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.1, 2, doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.2, MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.2,, doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.2
1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc
2Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouc
Interní Med. 2017; 19(5): 274-278
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1337 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Deň mnohopočetného myelomu
Poslal: ornst v 21.09.2017 13:17 (4099 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 769 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Novinky v léčbě mnohočetného myelomu
Poslal: ornst v 16.05.2017 22:43 (4518 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Martin Štork, MUDr. Jitka Vaculová, doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., MUDr. Viera Sandecká, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Zdeněk Král, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, Interní Med. 2017; 19(1): 20–22
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1393 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Daratumumabom spôsobená interferencia s testovaním kompatibility krvi
Poslal: ornst v 07.10.2016 17:32 (3249 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Daratumumab (DARZALEX) spôsobuje pozitivitu nepriameho antiglobulínového testu, ktorá môže pretrvávať až 6 mesiacov od poslednej infúzie lieku
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1631 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
Poslal: ornst v 19.12.2015 15:00 (3256 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
(Venované 50-ročnému jubileu centra pre dispenzarizáciu chorých na mnohopočetný myelóm)

Adriena Sakalová, Mikuláš Hrubiško†, Martin Mistrík, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Angelika Bátorová, Slávka Gažová, Jana Prümmerová†, Irena Chabroňová†, Eva Bojtárová, Dagmar Holomáňová, Katarína Weiglová, Zdenka Konečná, Pavel Kotouček, Eva Demečková, Tomáš Lipšic, Miroslav Hrianka a kolektív
Interná med. ; 15 (6): 285-290
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1476 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 13:55 (3807 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
HODNOCENÍ EXPRESE ANTIGENU CD45 U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A JEHO VLIV NA DOBU DO PRVNÍ PROGRESE NEBO RELAPSU

Autoři: Jungová A.1, Holubová M.1, Vokurka S.1, Lysák D.1, Jindra P.1, Dvořák P.2

Autoři - působiště: 1Hematologicko-onkologické odd., Fakultní nemocnice v Plzni, 2Ústav lékařské genetiky, Fakultní nemocnice v Plzni

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 53-57.

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1619 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 10:45 (3486 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
DELECE TP53 U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIÍ NEJISTÉHO VÝZNAMU – MOLEKULÁRNĚ CYTOGENETICKÁ ANALÝZA SOUBORU 84 NEMOCNÝCH

Autoři: Mičková P.1, Balcárková J.1, Pika T.2, Ščudla V.2, Bačovský J.2, Minařík J.2, Nevimová K.1, Jarošová M.1

Autoři - působiště: 1Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, 2III. interní klinika – NRE, LF UP a FN Olomouc

Transfuze Hematologie dnes,20, 2014, No. 1, p. 32-38.
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2090 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 10:08 (3365 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Projekt mapovania pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom liečených novšími imunomodulačnými látkami na Slovensku

Zdenka ŠTEFÁNIKOVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Elena HRABOVSKÁ, Miroslav ŠIMEK, Elena TÓTHOVÁ, Adriana KAFKOVÁ, Tomáš GUMAN, Juraj CHUDEJ, Emília FLOCHOVÁ, Ľubica VÁLEKOVÁ, Imrich MARKULIAK, Hilda ŠAJGALÍKOVÁ, Erika ŠVORCOVÁ, Monika HLEBAŠKOVÁ, Mária LORENČÍKOVÁ

Lekársky obzor 2014; 63(2), 46-49

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1070 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:39 (3497 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Súčasné trendy v liečbe mnohopočetného myelómu – subkutánne podávaný inhibítor proteazómu
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Janka Baňáková, MUDr. Hilda Šajgalíková, MUDr. Miroslav Šimek, PhD., MUDr. Alexander Varga

Klinika hematológie a transfuziológie JLF v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin, Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Hematologické oddelenie FN Nitra, Hematologická ambulancia, FNsP Nové Zámky

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 107–110
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1680 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:04 (3026 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU

Adriena Sakalová, Pavel Kotouček, Miroslav Hrianka, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Martin Mistrík Zdenka Konečná, Dana Cholujová, Ján Sedlák, Braňo Czako

Interná med. 2014; 14 (1): 12-15
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2128 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Poslal: ornst v 23.03.2014 21:34 (3173 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Souhrn doporučení 2013

Transfuze a hematologie dnes - supplementum, december 2013

Na vytvoření tohoto doporučení se podíleli členové 
České myelomové skupiny, Myelomové sekce ČHS
Hlavní autoři kapitol
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., III. interní klinika - NRE, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2171 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 17.08.2013 13:27 (2945 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Klinické aspekty "pravé" nesekretorické 
formy mnohočetného myelomu

Autoři: Pika T., Lochman P., Flodr P., Mičková P., Novák M., Jehlíková Z., Hamplová A., Minařík J., Bačovský J., Kučerová L., Jarošová M., Ščudla V.
Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 1, p. 27-32.

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 903 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transpl
Poslal: ornst v 09.07.2013 23:29 (3805 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180–183

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1296 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
Poslal: ornst v 30.05.2013 20:31 (2986 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia 2/2013

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1617 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:43 (2848 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(1):41-43

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1540 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu
Poslal: ornst v 21.04.2013 14:58 (2782 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu

Kubiczková L., Matějíková J., Sedlaříková L., Kryukov F., Hájek R., Ševčíková S.
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno

Klinická Onkologie 2013; 26(1): 11–18

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1657 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií
Poslal: ornst v 16.03.2013 09:10 (3376 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Laboratórna diagnostika monoklonových gamapatií

Ján Kubala
ÚVN Ružomberok – FN
XI. Škola myelómu 13. - 14. 04. 2012, Žilina

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 756 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 13.03.2013 07:51 (2766 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Dlhodobé prežitie pri mnohopočetnom myelóme. Výsledky 40-ročných štúdií

Adriena SAKALOVÁ, Martin MISTRÍK, Slávka GAŽOVÁ, Janka PRÜMMEROVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Zdenka ŠTEFÁNIKOVÁ, Mikuláš HRUBIŠKO, Pavel KOTOUČEK, Ladislav DEDÍK

Lekársky obzor 62, 2013/2, 57-62

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 637 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prezentácia: Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:27 (3323 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Záchranná liečba rezistentného mnohopočetného myelómu

Škola myelómu, 14.4.2012, Žilina

MUDr.Natália Štecová
UN LP Košice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 470 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Použitie rastových faktorov v liečbe pacientov s MM
Poslal: ornst v 01.03.2013 15:17 (2119 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Použitie rastových faktorov v liečbe pacientov s Mnohopočetným myelomom

MUDr. Natália Štecová
FN LP Košice

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 476 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Anémie pri mnohopočetnom myelome
Poslal: ornst v 05.01.2012 13:40 (3043 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Anémia pri mnohopočetnom myelome
Patofyziológia a liečba

Miriam Ladická
Bratislava

Patofyziológia, liečba, toxicita a špecifiká liečby
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 901 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: Identification of Amyloidogenic Light Chains
Poslal: ornst v 02.10.2010 09:22 (3749 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Identification of Amyloidogenic Light Chains Requires the Combination of Serum-Free Light Chain Assay with Immunofixation of Serum and Urine

Giovanni Palladini,1 Paola Russo,1,2 Tiziana Bosoni,3 Laura Verga,1,4 Gabriele Sarais,1 Francesca Lavatelli,1,2 Mario Nuvolone,1,2 Laura Obici,1 Simona Casarini,1 Simona Donadei,1 Riccardo Albertini,3 Gabriella Righetti,5 Maddalena Marini,5 Maria Stella Graziani,5 Gian Vico Melzi D’Eril,6 Remigio Moratti,3 and Giampaolo Merlini1*
1 Center for Amyloidosis, Biotechnology Research Laboratories, Department of Biochemistry;
2 Department of Internal Medicine;
3 Clinical Chemistry Laboratory;
4 Department of Pathology, Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico San Matteo and University of Pavia, Pavia, Italy;
5 Clinical Chemistry Laboratory, Ospedale Civile Maggiore, Verona, Italy;
6 Department of Medicine and Surgery, University of Milan, Milan, Italy.

* Address correspondence to this author at: Amyloid Center, Biotechnology Research Laboratories—Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi, 19-27100 Pavia, Italy. Fax 39-0382-502990; e-mail gmerlini@unipv.it.

Clinical Chemistry 55:3 499–504 (2009)
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 3210 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU
Poslal: ornst v 12.06.2010 08:41 (3197 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU - Molekulárne cytogenetická analýza plasmatických bunek

Zuzana Zemanová1, Lenka Pavlištová1, Jana Tajtlová1, Ivan Špicka2, Evžen Gregora3, Kyra Michalová1
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD, VFN 1.LF UK, Praha
2 I.interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha
3 Oddelení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1044 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Algoritmus genetického vyšetrenia pri mnohopočetnom myelóme
Poslal: ornst v 11.06.2010 21:05 (2936 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Algoritmus genetického vyšetrenia pri mnohopočetnom myelóme

Ružbacký R.1, Rotíková L.1, Matúšková M.1 Messingerová L.1, Kasabová L.1, Szabóová Ž.1, Ballová V.2, Ilenčíková D. 1
1Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
2Oddelenie hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava

IX. Škola myelómu, 16.-18. apríla 2010, Podbanské

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: MYELOMA: 2004 WHAT S NEW
Poslal: ornst v 08.05.2010 07:42 (3015 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
New Approaches to Myeloma Staging and Front-Line Treatment Selection
Brian G. M. Durie, MD

New imaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI), whole body FDG-PET scanning and whole body CT (combined with PET directly or by fusion) offer the opportunity to precisely stage patients by anatomic and functional techniques. The new Durie/Salmon PLUS staging system integrates these new imaging techniques into a new generation of anatomic and functional myeloma staging.

pozri prezentáciu
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: MONOKLONÁLNE GAMAPATIE NEJASNÉHO VÝZNAMU
Poslal: ornst v 10.11.2009 14:05 (7453 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
MONOKLONÁLNE GAMAPATIE NEJASNÉHO VÝZNAMU
KRIŽALKOVIČOVÁ V., MAISNAR V., POUR L., RADOCHA J., HÁJEK R.

II. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA FN BRNO
II. INTERNÍ KLINIKA- ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE FN HK

Souhrn
Monoklonálne gamapatie nejasného významu (MGUS) sú najčastejšie sa vyskytujúcim typom monoklonálnych gamapatií. Dôležitú rolu v patogenéze okrem iných zohrávajú genetické zmeny, rôzne typy cytokínov a angiogenéza v kostnej dreni.. Prediktormi rizika malígnej transformácie MGUS môžu byť veľkosť M- proteínu, typ M- proteínu, pomer hladín ľahkých reťazcov kappa a lambda v sére, infiltrácia kostnej drene plazmatickými bunkami, množstvo cirkulujúcich plazmatických buniek v periférnej krvi. V roku 2006 bol navrhnutý rizikovo- stratifi kačný model predikcie vývoja MGUS do mnohopočetného myelómu alebo iných príbuzných chorôb. Model využíva 3 parametre ( typ M- proteínu, jeho vstupnú hodnotu, pomer hladín ľahkých reťazcov kappa a lambda v sére). Rozdeľuje pacientov do štyroch skupín s rôznym rizikom progresie, a to s 5% rizikom progresie po 20 rokoch v skupine s nízkym rizikom až po 58% v skupine s vysokým rizikom. Interval od stanovenia diagnózy MGUS do stanovenia diagnózy mnohopočetného myelómu alebo inej formy malígnej gamapatie sa pohybuje v rozmedzí od 1 roka do 30 rokov. Nie je vylúčený malígny zvrat ani po viac ako 30 rokoch od stanovenia diagnózy MGUS.

Klíčová slova: mnohopočetný myelóm, monoklonálne gamapatie, plazmatické bunky.

pozri článok
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 4.33)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
10. November
·
26. September
·
16. July
·
11. May
·
25. April
· Velcade
· Revlimid
17. February
·
10. January
· PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA
· Prognostic factors in MGUS
· Monoclonal gammopathy
22. November
·
·
16. August
· Projekt CRAB
11. August
·
19. September
·
·
·
·
·
18. February
·
· MYELOM
08. October
·
03. May
·

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 1.04 sekund