oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 188 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Chronická lymfatická leuk.

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Výskyt chronickej lymfocytovej leukémie na Slovensku v roku 2021
Poslal: ornst v 07.10.2021 09:58 (1975 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Výskyt chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) na Slovensku v roku 2021

MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK Martin
MUDr. Tomá? Guman, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Ko?ice

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje klonová expanzia a akumulácia malých zrelo vyzerajúcich lymfocytov v krvi, kostnej dreni a lymfatických tkanivách. Tvorí 25 a? 30% v?etkých prípadov leukémie.
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 611 bajtov | Skóre: 0)


CLL-IPI predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza
Poslal: ornst v 14.06.2018 16:19 (4464 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Mezinárodní prognostický INDEX chronické lymfocytární leukémie (Chronic Lymphocytic Leukemia International Prognostic INDEX, CLL-IPI) predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza

Stefano Molica, Diana Giannarelli, Luciano Levato, Rosana Mirabelli and Tait D. Shanafelt
Blood 2017 130:1739;
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 805 bajtov | Skóre: 0)


Medzinárodný prognostický index CLL
Poslal: ornst v 14.06.2018 15:57 (3711 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Medzinárodný prognostický index CLL - IPI

Tabulka výpočtu a hodnotenia
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 475 bajtov | Skóre: 0)


Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
Poslal: ornst v 14.06.2018 13:37 (3433 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby
Tomá? Balhárek

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej
diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 977 bajtov | Skóre: 1)


Chronická lymfocytová leukémia
Poslal: ornst v 21.03.2018 15:25 (4289 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia (CLL v 1.2018)
Mistrík M, Drgoňa Ľ, Hudeček J, Lazúr J, Miku?ková E, ?tecová N, Wild A

Chronická lymfocytová leukémia je lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 723 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Léčba star?ích a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií
Poslal: ornst v 20.01.2018 15:51 (3853 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Léčba star?ích a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

MUDr. Martin ?imkovič, Ph.D., MUDr. Monika Motyčková, Ph.D., MUDr. Pavel Vodárek,, doc. MUDr. Luká? Smolej, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice a Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Interní Med. 2017; 19(4): 192-197
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1730 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Lymfomové fórum 2015 - abstrakty
Poslal: ornst v 06.06.2015 13:34 (3710 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Vá?ené kolegyne a kolegovia
Dostáva sa Vám do rúk Zborník abstraktov z Lymfómového fóra 2015, odborného podujatia pripravovaného Lymfómovou skupinou Slovenska. Nosnou témou jubilejného 10. ročníka Lymfómového fóra je chronická lymfocytová leukámia (CLL)
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 936 bajtov | Skóre: 0)


Prezentácia: SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CLL
Poslal: ornst v 10.01.2015 15:35 (4805 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CHRONICKOU LYMFOCYTOVOU LEUKÉMIOU

M. Leitnerová, D.Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 680 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 22.10.2014 21:15 (4178 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Natália ?tecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(5): 3
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1013 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 22.10.2014 21:10 (3648 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(5): 29
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1402 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:59 (4035 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Význam delécie a mutácie génu TP53 a ďal?ích prognostických markerov u pacientov s CLL

MUDr. Lucia Copáková, RNDr. Barbora Piačková, RNDr. Michaela Leitnerová

Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 100-103
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1100 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Chronická lymfocytová leukémia
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:13 (4442 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia - úvod
Onkohematologické repetitórium

Prof. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava

Onkológia, 2014; roč. 9(1): 29-33
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1490 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL)
Poslal: ornst v 06.10.2013 13:00 (3521 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL)

Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Smolej L., Doubek M., ?paček M., Urbanová R., Obrtlíková P., Schwarz J., Lysák D., Pospí?ilová ?., Jaro?ová M., Peková S., Kozák T.

IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta a CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno, I. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a V?eobecná fakultní nemocnice Praha, Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Laboratoř molekulární diagnostiky Chambon, s.r.o., Praha, Interní hematologická klinika, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 2, p. 61-68.
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 2070 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prezentácia: Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
Poslal: ornst v 28.12.2012 08:59 (2639 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby

Tomá? Balhárek
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Lymfómová skupina Slovenska, o.z.

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1151 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Abstrakt: Bendamustine in the treatment of chronic lymphocytic leukemia.
Poslal: ornst v 02.10.2010 07:38 (5312 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Bendamustine in the treatment of chronic lymphocytic leukemia

Knauf W.
Onkologische Gemeinschaftspraxis, Frankfurt, Germany. wolfgang.knauf@telemed.de

Expert Rev Anticancer Ther. 2009 Feb;9(2):165-74.

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1313 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
Poslal: ornst v 02.10.2010 06:53 (5277 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJ? a FNLP, Ko?ice
Via pract., 2008, roč. 5 (12): 520-522

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 967 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Prezentácia: Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie
Poslal: ornst v 02.10.2010 06:44 (3857 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJ? a FN L.Pasteura, Ko?ice
Lymfómové fórum 2010

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 708 bajtov | Prezentácia | Skóre: 5)


GUIDELINES: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia
Poslal: ornst v 15.05.2010 23:03 (2908 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the InternationalWorkshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines

Michael Hallek,1 Bruce D. Cheson,2 Daniel Catovsky,3 Federico Caligaris-Cappio,4 Guillaume Dighiero,5 Hartmut Do¨hner,6 Peter Hillmen,7 Michael J. Keating,8 Emili Montserrat,9 Kanti R. Rai,10 and Thomas J. Kipps11
1Klinik I fu¨ r Innere Medizin, Universita¨ t zu Ko¨ ln, Ko¨ ln, Germany; 2Georgetown University Hospital, Lombardi Cancer Center, Washington, DC; 3Institute of Cancer Research, London, United Kingdom; 4Universita Vita-Salute Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele, Milano, Italy; 5Institute Pasteur, Montevideo, Uruguay; 6University of Ulm, Ulm, Germany; 7St James's Institute of Oncology, Leeds, United Kingdom; 8Department of Leukemia, University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston; 9Hospital Clinic, IDIBAPS, Barcelona, Spain; 10Division of Hematology/Oncology, Long Island Jewish Medical Center, New Hyde Park, NY; and 11Rebecca and John Moores Cancer Center, University of California-San Diego, La Jolla

(Blood. 2008;111:5446-5456) © 2008 by The American Society of Hematology

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 2165 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 5)


Prevzaté: CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
Poslal: ornst v 09.04.2010 20:14 (3920 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (2. ČASŤ)
STAGING A LIEČBA


Eva Miku?ková, Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (6): 381-385

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1181 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Prevzaté: CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
Poslal: ornst v 09.04.2010 20:06 (3889 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (1. ČASŤ)
BIOLÓGIA, KLINICKÝ OBRAZ A PROGNÓZA


Eva Miku?ková, Ľudmila Demitrovičová
OKHT, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 316-319

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1326 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Alemtuzumab v léčbě CLL
Poslal: ornst v 07.10.2009 21:14 (2655 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Alemtuzumab v léčbě Chronické lymfocytární leukémie: retrospektivní analýza a hodnocení léčebné odpovědi podle cytogenetického rizika

M.Doubek1, A.Jungová2, M.Brejcha3, A.Panovská1, Y.Brychtová1, Z.Pospí?il4, J.Mayer1 za Českou leukemickou skupinu - pro ?ivot

Vnitřní lékařství 2009 55(6) 549-554

pozri článok
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Clonal evolution in CLL studied by I-FISH
Poslal: ornst v 11.07.2009 17:22 (2861 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia studied by interphase fluorescence in-situ hybridization

A BERKOVA, Z ZEMANOVA, M TRNENY, J SCHWARZ, J KARBAN, E CMUNT, L PAVLISTOVA, J BREZINOVA, K MICHALOVA

Neoplasma. Volume 56, 2009, No. 5: 455-458.

Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1388 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


GUIDELINES: Chronická lymfatická leukémia - diagnostika a lieèba
Poslal: ornst v 16.01.2006 20:44 (6734 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba

Vstupní vy?etření

rozsah vy?etření je indikován dle toho, do jaké míry výsledky ovlivní přístup k pacientovi (např. pacient 50 let vs 80 let)
Pro stanovení diagnózy stačí vy?etření krevního obrazu, morfologické zhodnocení lymfocytů a imunofenotypizace periferní krve


Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 8172 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 2.09)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.22 sekund