oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 40 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Malígny lymfóm

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Výskyt lymfómu z plá?ťových buniek na Slovensku v roku 2021
Poslal: ornst v 07.10.2021 10:04 (1253 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Výskyt lymfómu z plá?ťových buniek (MCL) na Slovensku v roku 2021

MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK Martin
MUDr. Miriam Ladická, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Bratislava

Lymfóm z plá?ťových buniek (mantle cell lymphoma; MCL), ktorý sa radí medzi B-bunkové lymfómy, je heterogénne ochorenie, ktoré mô?e mať indolentný a? veľmi agresívny priebeh.
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 527 bajtov | Skóre: 0)


Obsah časopisu Onkológia 3/2019
Poslal: ornst v 27.07.2019 16:47 (3307 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
ONKOLÓGIA
Ročník 14, 2019, číslo 3, Dátum vydania: júl 2019
Obsah čisla venovaného malígnym lymfómom

Úvodné slovo
Doc. MUDr. Ľubo? Drgoňa, CSc.
Malígne lymfómy

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1058 bajtov | Skóre: 0)


Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
Poslal: ornst v 06.03.2018 15:40 (3964 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD, KHaT UNM a JLF UK MT
MUDr. Miriam Ladická, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Bratislava
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 577 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:34 (3805 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Lymfomy z B-buněk marginální zóny

MUDr. Juraj Ďura? 1, 2, MUDr. Michal Ka?čák1, 2, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1, 2
1Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 344-349
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1830 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:24 (4324 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek

Doc. MUDr. Ľubo? Drgoňa, CSc., MHA
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 441-444
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 836 bajtov | Abstrakt | Skóre: 3)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:31 (3724 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Biológia malígnych lymfómov

Prof. MUDr. Luká? Plank, CSc., MUDr. Tomá? Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, spol. s r. o., Martin

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 68-72
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1631 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE
Poslal: ornst v 05.01.2014 12:26 (2646 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE

Bakalářská práce

Autor: Lubo? Novák
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav experimentální biologie

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Vedoucí práce: Mgr. Sabina ?evčíková PhD.
Akademický rok: 2011/2012

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1197 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA
Poslal: ornst v 05.01.2014 12:04 (4160 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA - EPIDEMIOLÓGIA, ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA

Prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc
Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 301-304

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1440 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Klinické a biologické prognostické 
faktory u maligních lymfomů
Poslal: ornst v 06.10.2013 12:53 (3025 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Klinické a biologické prognostické 
faktory u maligních lymfomů

Autoři: Procházka V., Jaro?ová M., Prouzová Z., Geierová M., Papajík T., Indrák K.

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci

Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 2, p. 76-87.
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1980 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prezentácia: Transformácia indolentných NHL
Poslal: ornst v 01.03.2013 14:55 (2511 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Transformácia indolentných NHL

MUDr. Natália ?tecová
FN L.Pasteura Ko?ice

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 661 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: Novinky v liečbe lymfoproliferácií
Poslal: ornst v 05.01.2012 14:41 (2863 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Výsledky klinických studií mění na?í klinickou praxi?

VIDEOPREZENTÁCIA

07.02.2011
MUDr. Zuzana Kubová, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Vít Procházka, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Peter Turcsányi, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc

Předná?ka odezněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 735 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


GUIDELINES: Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy
Poslal: ornst v 22.07.2009 17:42 (3108 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II
David Belada, Marek Trněný
a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny
Praha, září 2007 - třetí, doplněné a přepracované vydání

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1190 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


Prevzaté: Algoritmus genetických vy?etrení malígneho lymfómu
Poslal: ornst v 10.01.2009 10:06 (3128 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
ALGORITMUS GENETICKÉHO VY?ETRENIA MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Lymfómová skupina slovenska

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 657 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


GUIDELINES: LYMFÓM (CZ)
Poslal: ornst v 18.02.2007 21:06 (3615 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy
David Belada, Marek Trněný
a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny
Praha, září 2005 - druhé, doplněné vydání

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1123 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: LYMFÓM
Poslal: ornst v 18.02.2007 20:37 (4190 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Lymfómová skupina Slovenskej republiky
1. vydanie - január 2007

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1110 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 3)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.27 sekund