oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 171 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Myelodysplastický syndrom

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Prevzaté: Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom
Poslal: ornst v 23.07.2018 10:22 (4024 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom

MUDr. Adriana Kafková, PhD.1, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.2, 3
1NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Ko?ice
2Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJ?, Ko?ice
3Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(4): 231-236
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 3041 bajtov | Prevzaté | Skóre: 1)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 10:41 (3535 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
JSME OPRÁVNĚNI ŘADIT NEMOCNÉ S DVĚMA SAMOSTATNÝMI BUNĚČNÝMI KLONY A TO S DELECÍ 5Q 
A S TRIZOMIÍ 8 JAKO PODSKUPINU MYELODYSPLASTICKÉHO SYNDROMU TYPU 5Q- SYNDROMU?

Autoři: Neuwirtová R.1, Zemanová Z.2, Březinová J.3, Běličková M.3, Dvořák P.4, Oltová A.7, Joná?ová A.1, Čermák J.3, ?ponerová D.3, Ullrichová J.5, Ma?ková Z.6, Červinek L.7, Smělíková Y.8, Vozobulová V.9, Polonyová E.10, Svoboda M.11, Michalová K.2

Autoři - působi?tě: 1I. interní klinika - klinika hematologie, V?eobecná fakultní nemocnice (VFN), 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, 2Centrum nádorové cytogenetiky, ÚLBLD, VFN Praha, 3Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, 4Ústav lékařské genetiky, FN Plzeň, 5Oddělení klinické hematologie (OKH), Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, 6OKH, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, 7Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, 8OKH, Nemocnice Kroměří?, 9I. interní klinika, FN Plzeň, 10OKH, Nemocnice Karlovy Vary, 11OKH, Nemocnice Jindřichův Hradec

Transfuze Hematologie dnes,20, 2014, No. 1, p. 25-31
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 2482 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 09:31 (3541 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Mana?ment anémie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom

MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica, Martin
MUDr. Eva Miku?ková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Tomá? Guman, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Ko?ice

Via practica 2014; 11(3-4), 108-111

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 1778 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si..
Poslal: ornst v 04.10.2014 09:02 (3938 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom

MUDr. Adriana Kafková, PhD.
NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Ko?ice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJ?, Ko?ice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia 2014;9 (4), 231-236

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 2923 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 31.05.2014 11:54 (4300 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Prognóza pacienta s MDS, prognostické systémy pou?ívané pri MDS, (IPSS, WPSS, R-IPSS)

MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Lenka Masáková, MUDr. Ivona Bizíková, MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a SZU UNB, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 112-114
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 1212 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Myelodysplastický syndróm - klasifikácia a patofyziológia
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:20 (4098 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Myelodysplastický syndróm - klasifikácia a patofyziológia

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJ?, Ko?ice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia, 2014; roč. 9(1): 39-44

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 1769 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Maják MDS - informačný portál
Poslal: ornst v 12.11.2011 08:49 (2571 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
The MDS Beacon

je informačný portál, ktorý priná?a nezávislé aktuálne správy a informácie pre pacientov s myelodysplastickým syndrómom (MDS) a ich rodiny.
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 333 bajtov | Skóre: 0)


Pomôcky: IPSS - klasifikácia a prognóza MDS
Poslal: ornst v 18.07.2009 12:53 (3326 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
IPSS - International Prognostic Scoring System
Medzinárodný prognostický skórovací systém

IPSS bol predstavený v roku 1997 ako prostriedok na predpovedanie výsledkov liečby a prognózu vývoja ochorenia MDS.

IPSS bol vyvíjaný na základe analýzy asi 1000 chorých s MDS a determinuje faktory, ktoré najlep?ie umo?ňujú odhadnúť výsledok liečby a predpoveď progresie ochorenia.

Skórovací systém je zalo?ený na hodnotení percenta blastov v kostnej dreni, cytogenetických abnormalít a stupňa cytopenie v periférnej krvi (viď tabuľka)

POMÔCKA NA VÝPOČET IPSS

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | Pomôcky | Skóre: 0)


WEB: Myelodysplastic syndromes
Poslal: ornst v 18.07.2009 09:02 (2910 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom


dissease information

Myelodysplastic syndromes

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 686 bajtov | WEB | Skóre: 0)


Prevzaté: NETYPICKÉ NÁLEZY CHROMOZÓMOVÝCH ABERÁCIÍ U PACIENTOV S MDS
Poslal: ornst v 18.07.2009 08:46 (2963 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
NETYPICKÉ NÁLEZY CHROMOZÓMOVÝCH ABERÁCIÍ U PACIENTOV S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDRÓMOM

Boroňová I., Bernasovský I., Bernasovská J., Soták M., Petrejčíková E., Bô?iková A.

Fakulta humanitných a prírodných vied Pre?ovskej Univerzity v Pre?ove,
Katedra biológie, laboratórium molekulárnej genetiky

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 1262 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: VARIATION OF BONE MARROW CD34+ CELL IN MDS
Poslal: ornst v 11.07.2009 17:27 (3179 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
VARIATION OF BONE MARROW CD34+ CELL SUBSETS IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES ACCORDING TO WHO TYPES

S REIS, F TRAINA, K METZE, S SAAD, I LORAND-METZE

Neoplasma. Volume 56, 2009, No. 5: 435-440.

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 1570 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund