oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 182 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Uzliny a slezina

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Prevzaté: DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ
Poslal: ornst v 05.11.2013 16:56 (4346 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre detí a dorast Lekárskej fakulty UPJ? a Detskej fakultnej nemocnice v Ko?iciach
Pediatria pre prax, 2007; 3: 164-167

Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | 1318 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Whippleova choroba
Poslal: ornst v 18.10.2013 22:17 (4261 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Nediagnostikovaná Whippleova choroba s letálnym koncom

Daniel Farka?, Marián ?vajdler ml., Silvia Farka?ová Iannaccone, Peter Labaj

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SLaPA pracovisko Ko?ice, Oddelenie patológie UN LP Ko?ice, Ústav súdneho lekárstva UPJ? LF, Ko?ice

Československá Patologie 2013; 49(2): 95-98

Whippleho choroba je zriedkavé infekčné ochorenie postihujúce predov?etkým belochov stredného veku, ktoré sa prejavuje črevnými a/alebo len mimočrevnými príznakmi a ktoré je zapríčinené grampozitívnym mikroorganizmom Tropheryma whipplei. Úbytok hmotnosti je univerzálnym nálezom, dve tretiny pacientov stratia 20% u? (v priemere) 4 roky pred stanovením správnej diagnózy. Ka?dý druhý pacient má intermitentné subfebrility a nočné potenie, časté je zväč?enie (periférnych a mezenteriálnych) lymfatických uzlín
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | 1911 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: Uzlinový syndróm
Poslal: ornst v 08.06.2010 19:01 (3394 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Prístup k pacientovi s uzlinovým syndromom

MUDr. Mikula Peter
OKH NsP Havířov

stiahnuť prezentáciu
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: Choroby sleziny
Poslal: ornst v 05.11.2009 17:53 (6095 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Choroby sleziny

Slezina je najväč?í lymfocytový a fagocytový orgán, ktorý je priamo napojený na krvný obeh. Vykonáva akýsi ,,imunitný dozor" poskytuje informácie o antigénoch, sústreďuje pohyb lymfocytov, zúčastňuje sa na imunitnej klírens - opsonizácii, fagocytóze, na imunitnej regulácii tvorby pamäťových T a B buniek, na kontrole autoimunity a na vyzrievaní T-supresorových buniek.

Kľúčové slová: slezina, splenomegalia, hypersplenizmus, asplénia, splenectomia

pozri článok
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: UZLINOVÝ SYNDROM, diferenciálna diagnsotika
Poslal: ornst v 01.11.2009 00:34 (5492 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
UZLINOVÝ SYNDROM, PRAKTICKÉ POZNÁMKY K DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE A DIAGNOSTICKÉMU POSTUPU

MUDr. Milan Navrátil
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

INTERNÍ MEDICÍNA VE ZKRATCE

Uzlinový syndrom představuje jednu z častých pracovních diagnóz v ordinaci praktického lékaře i internisty. Následující text by měl pomoci hlavně praktickým lékařům, ale i specialistům nejen v diferenciální diagnostice uzlinového syndromu, ale hlavně v postupu vy?etřování pacienta. Text je souhrnem praktických doporučení, jak postupovat a přitom nemarnit drahocenný čas, který mů?e být velmi důle?itým faktorem pro prognózu a léčbu onemocnění u pacienta.

pozri článok
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 5)


Abstrakt: Morfológia mikrocirkulácie ľudskej sleziny
Poslal: ornst v 08.08.2009 12:10 (3158 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Morfológia mikrocirkulácie ľudskej sleziny - súčasný stav poznania

Paulína Gálfiová, Katarína Bevízová
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie, Bratislava, Slovenská Republika

Abstrakt
Mikrocirkulácia v slezine je komplikovaná. Týmto problémom sa zaoberali mnohí autori, ich názory sa rôznia. V súčasnosti rozli?ujú tri typy mikrocirkulácie - otvorený typ, uzavretý typ a cirkuláciu v perifolikulárnej zóne. Väč?ina autorov tvrdí, ?e v ľudskej slezine dominuje otvorený typ cirkulácie. Nedá sa v?ak jednoznačne a presne určiť, ktorý typ mikrocirkulácie zastáva aký percentuálny podiel.

Bli??ie informácie u autora: paulina.galfiova@fmed.uniba.sk
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | Abstrakt | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund