oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 629 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Zomrel prof.MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Poslal: ornst v 11.09.2022 18:42 (1127 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Zomrel profesor MUDr. Peter Kubisz


V utorok 6.9.2022, vo veku 80 rokov, zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, lekár, medzinárodne uznávaný vedec, výzkumník, pedagóg, významná osobnosť slovenskej hematológie v oblasti hemostázy a trombózy. Oblasťou jeho odborného záujmu boli najmä trombocyty, vrodené krvácavé a trombofilné stavy trombocytov, vrodené krvácavé choroby aj neoangiogeneza.Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 874 bajtov | Skóre: 0)


Zomrel prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
Poslal: ornst v 05.03.2021 15:15 (2171 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Zemřel profesor Jan Evangelista Dyr

V pátek 22.1.2021, ve věku 74 let, nečekaně zemřel profesor Jan Evangelista Dyr, vědecký pracovník, učitel, mezinárodní kapacita v oboru studia fibrinogenu, celo?ivotní zaměstnanec ÚHKT Praha, zakládající člen Společnosti pro trombózu a hemostázu ČSL JEP a od roku 2019 její předsedaOdbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 1671 bajtov | Skóre: 0)


Slovenská hematologická a transfuziologická konferencia 2019
Poslal: ornst v 15.05.2019 14:42 (3847 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť
vás pozýva na hematologickú konferenciu
Slovenská hematologická a transfuziologická konferencia 2019
27. -29.10.2019
v hoteli Bellevue v Starom SmokovciOdbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 635 bajtov | Skóre: 0)


Minister zdravotníctva u prezidenta
Poslal: ornst v 17.03.2015 22:12 (3688 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Prezident v pondelok prijal ministra zdravotníctva Viliama Čisláka.

Po stretnutí mal vyhlásenie pred médiami. Tu je jeho celé znenie.

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 319 bajtov | Skóre: 0)


WEB akadémia
Poslal: ornst v 14.07.2011 13:26 (3468 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
WebAkadémia je jedinečná forma vzdelávania určená pre odbornú verejnosť z medicínskeho prostredia.

Z pohodlia Va?ej pracovne, či domova si mô?ete odteraz prezrieť video prezentácie popredných slovenských odborníkov z rôznych oblastí medicíny v čase, ktorý vyhovuje len Vám. Splnením podmienok mô?ete získať SACCME kredity.

Navy?e, registráciou získate aj prístup k prehľadnému a neobmedzenému e-maliu, k mo?nosti zasielania súborov a? do veľkosti 100 MB a zasielania bezplatných SMS v rámci Slovenska. To v?etko iba z jedného miesta, z e-Centra WebAkadémie.

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 1454 bajtov | Skóre: 0)


Harmonizácia vzdelávania v hematológi
Poslal: ornst v 11.03.2010 20:33 (3504 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Vá?ené kolegyne a kolegovia,
v rámci rie?enia medzinárodného grantu ,,H-Net": ,,Harmonizácia vzdelávania v hematológii" bolo oslovených zo strany EHA 37 slovenských kolegov a kolegýň, ktorí absolvovali ?pecializačnú skú?ku v rokoch 2004-2009, s prosbou o vyplnenie seba hodnotiaceho dotazníka o znalostiach v hematológii.
Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 1833 bajtov | Skóre: 1)


Vedenie zdravotnej dokumentácie v odbornej ambulancii
Poslal: ornst v 05.12.2009 09:04 (6566 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie

Bratislava: 24. september 2009
Číslo: 07594/2009 - OZS

Vestník MZd, Čiastka 42-48, Ročník 57, dňa 15. októbra 2009
Na prezretie vyhlá?ka redukovaná pre potreby ?pecializovanej ambulancie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor?ích predpisov vydáva toto odborné usmernenie:


Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 11853 bajtov | Skóre: 1)


Ročný výkaz o činnosti HaT
Poslal: ornst v 14.10.2009 16:21 (3188 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Nové formuláre ?tatistických výkazov za rok 2009

začiatkom budúceho roka nás čaká ?tatistický výkaz činnosti zariadení hematológie a transfuziológie.
NCZI pripravil nové formuláre.

- Činnosť ambulancie sa vykazuje samostatne, ?truktúra vykazovaných činností je pozmenená, zmenená je aj ?truktúra dispernzára
- Činnosť SVLZ sa týka jak laboratórnej činnosti, tak transfuziologickej činnosti, taktie? ?truktúra po?adovaných dát je do značnej miery zmenená

pripájam odkazy na nové formuláre s metodickými pokynmi

A 22-01 Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie

K 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - pracovisko SVLZ

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Príspevky: ?pecializačný ?túdijný program pre sub?pecializáciu - Pediatrická hematológia a
Poslal: ornst v 29.10.2007 22:19 (11527 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
?pecializačný ?túdijný program pre sub?pecializáciu - Pediatrická hematológia a onkológia

A. Charakteristika sub?pecializácie:

Detská hematológia a onkológia sú vzájomne sa prekrývajúce ?pecializačné nadstavbové odbory pediatrie. Detská hematológia sa zaoberá teoreticky aj prakticky diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvi (leukémie, myelo- a lymfoproliferatívne syndrómy, myelodysplázie a nemalígne stavy, ako sú poruchy koagulácie, zlyhanie krvotvorby, anémie a transplantácie krvotvorných buniek-TKB) a detská onkológia malígnymi hematologickými aj nehematologickými chorobami (leukémie, nádory centrálneho nervového systému a iné solídne nádory, TKB alebo podobné postupy s aplikáciou kmeňových buniek) od narodenia do veku 18 rokov + 364 dní.
Cieľ ?pecializačného ?túdia je výchova odborníka s potrebnými teoretickými vedomosťami a manuálnou zručnosťou v diagnostike a liečbe detí a mladistvých s chorobami krvi a zhubnými nádormi v nemocničnej a ambulantnej praxi. Absolvent prípravy musí tie? získať základné vedomosti o teoretických základoch a výskume týchto chorôb, musí rozumieť princípom klinických ?túdií, poznať ich praktické uskutočňovanie a pochopiť etické problémy spojené s výskumom a klinickou praxou.

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 20572 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.25)


Príspevky: Hematológia a transfuziológia
Poslal: ornst v 29.10.2007 22:07 (9347 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a

?pecializačný ?tudijný program pre ?pecializačný odbor


HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA


Charakteristika ?pecializačného odboru


Hematológia a transfúziológia je ?pecializačný odbor medicíny. Pozostáva z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a z transfúziológie. Zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri chorobách krvi a krvotvorných orgánov u dospelých a u detí. Vychádza z poznatkov biológie, fyziológie a patológie krvi a krvotvorby. Tieto poznatky vyu?íva aj pre hemoterapiu a s ňou úzko zviazané sprievodné činnosti.


Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 1479 bajtov | Príspevky | Skóre: 2.30)


Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů
Poslal: ornst v 03.03.2007 22:04 (5624 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů
Doporučení pro klinickou praxi

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín
Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 2 vydáno 08:02:2007

J.Gumulec, M.Brejcha, D.Klodová, M.Wróbel, J.Sobotka, S.Králová, E.?umná, *P,Slezák, **Z.Lasota, ***I.Krajsová, **M.Urbánková, ****D.Janek
Centrum pro trombózu a hemostázu, Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín, * ?umperská nemocnice a.s. - hematologie, **Transfuzní slu?ba a.s. ?umperk, ***Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Bruntál, **** Oddělení hematologie a transfuziologie nemocnice Karviná Ráj
Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 1845 bajtov | Skóre: 2.5)


Príspevky: doc.MUDr.T.Lip?ic, CSc. - ku koncepcii HaT
Poslal: ornst v 16.07.2006 23:39 (5378 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
doc.MUDr.T.Lip?ic, CSc.

Vá?ení členovia Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti , vá?ené kolegyne a kolegovia

Predkladám vám dve verzie návrhu koncepcie odboru hematológia a transfuziológia a niektoré fakty a "súradnice".
Pova?ujeme Koncepciu odboru HaT za základný dokument nevyhnutný pre existenciu, činnos? a ďal?í rozvoj odboru, menovite v meniacom sa a "volatilnom" prostredí súčasnosti - jej aktualizovanie boli vitálne.


Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 5961 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.75)


Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Poslal: ornst v 16.07.2006 23:27 (9735 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Číslo :13100-1/2006-OZS
Dňa : 30. marca 2006
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písmeno a) zákona číslo 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:


Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 30490 bajtov | Skóre: 1)


Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia
Poslal: ornst v 16.07.2006 22:10 (8299 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia

  • vypracovaný prezidentom odbornej spoločnosti
  • upravený a schválený výborom Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS
  • upravený a schválený hlavnými odborníkmi MZ SR pre
    • hematológiu
    • transfuziológiu
    • transplantáciu krvotvorných buniek

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 53646 bajtov | Skóre: 2.33)


Príspevky: AKREDITAČNÍ PODMÍNKY PRO OBOR HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ V ČR
Poslal: ornst v 27.04.2006 22:25 (7797 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
AKREDITAČNÍ PODMÍNKY PRO OBOR HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Postgraduální příprava před atestací z hematologie a transfuzního lékařství sestává z:


Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 30539 bajtov | Príspevky | Skóre: 3.66)


Príspevky: Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia
Poslal: ornst v 23.11.2005 05:49 (12336 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm.a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 41427 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.8)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.21 sekund