oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 84 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Pharminfo

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

ATRA - vyradenie z kategorizacneho zoznamu
Poslal: ornst v 24.12.2015 14:07 (3422 krát čítané)
Téma Pharminfo
ATRA - All-trans-retinová kyselina (Vesanoid) je vyradená z kategorizačného zoznamu.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 368 bajtov | Skóre: 5)


Onkologické portfolio Novartis
Poslal: ornst v 09.03.2015 08:37 (3996 krát čítané)
Téma Pharminfo
spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. práve úspe?ne dokončila akvizíciu onkologického portfólia spoločnosti GSK Slovakia s.r.o.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 694 bajtov | Skóre: 0)


Hydrocortison inj. - výpadok
Poslal: ornst v 14.06.2014 14:03 (3179 krát čítané)
Téma Pharminfo
Hydrocortison inj.

Liek 00484 Hydrocortison Valeant od 1.6.2014 nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov a nie je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Liek nemá platnú registráciu ?ÚKL.

Nový Hydrokortizón bude do zoznamu kategorizovaných liekov zaradený s účinnosťou od 1.9.2014 pod názvom 12124 Hydrocortison VUAB 100 mg.

Liek 09709 SOLU-MEDROL 40 mg je plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, je v zozname kategorizovaných liekov.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 07.04.2013 18:41 (2791 krát čítané)
Téma Pharminfo
Klinický význam rezistence na protidestičkovou léčbu a mo?nosti jejího ře?ení

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Vaskulárna medicína, 2012, 4(3-4): 47-49

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 828 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Protokoly V?ZP na schvaľovaniu úhrady liekov
Poslal: ornst v 06.08.2012 20:53 (2523 krát čítané)
Téma Pharminfo
Usmernenie ku schvaľovaniu úhrady liekov na predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na základe predlo?ených príslu?ných protokolov o začatí a kontrole liečby

V Zozname kategorizovaných liekov k 1.1.2012, v časti J, boli poslednýkrát zverejnené Protokoly o začatí a kontrole liečby. Protokoly u? nebudú vydávané ako neoddeliteľná súčasť zoznamu kategorizovaných liekov.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1254 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Manuál ku generickej preskripcii
Poslal: ornst v 10.12.2011 14:38 (3672 krát čítané)
Téma Pharminfo
Manuál ku generickej preskripcii

MZd uvádza na svojich stránkach manuál s príkladmi na písanie receptov podľa nových pravidle a zoznam liekov, ktorých sa generická preskripcia dotýka.

stiahni si manuál

Zoznam liečiv - tabulka vo formátu Excel
Pharminfo

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


WEB: Sanofi- Aventis převzala společnost Genzyme
Poslal: ornst v 29.10.2011 11:15 (2709 krát čítané)
Téma Pharminfo
Francouzská farmaceutická společnost Sanofi- Aventis odkoupila americkou biotechnologickou společnost Genzyme za více ne? 20 miliard dolarů (přes 360 mld. Kč). Jedná se o druhou největ?í obchodní transakci v historii v oblasti biotechnologií.

pozri článok
Pharminfo

(Čítať ďalej... | WEB | Skóre: 0)


WEB: pomer prínosu a rizika lieku Revlimid
Poslal: ornst v 13.10.2011 09:03 (3534 krát čítané)
Téma Pharminfo
Európska lieková agentúra usúdila, ?e pomer prínosu a rizika lieku Revlimid je aj naďalej pozitívny

Európska lieková agentúra (EMA) potvrdila, ?e pomer prínosu a rizika lieku Revlimid (lenalidomid) je aj naďalej pozitívny, pokiaľ sa pou?íva u pacientov, na liečbu ktorých bol schválený, ale upozorňuje lekárov na riziko nových nádorových ochorení v dôsledku liečby týmto liekom.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1554 bajtov | WEB | Skóre: 0)


Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelomu
Poslal: ornst v 10.03.2011 08:04 (3479 krát čítané)
Téma Pharminfo
Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelomu

?iadosť pre revízneho lekára na súhlas s liečebou Velcade musí byť formou predpísaného formulára.

Ponúkame Vám predvyplnený protokol na liečbu Velcade v prvej línii a v relapse ochorenia
Pharminfo

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Postup ako je mo?né dostať sa k Revlimidu v off-label indikácii
Poslal: ornst v 31.10.2010 12:22 (3489 krát čítané)
Téma Pharminfo
Postup ako je mo?né dostať sa k Revlimidu v tejto indikácii je ?tandardný, to znamená, ?e treba schválenie revíznym lekárom príslu?nej poisťovne (Formulár ?iadosti V?ZP je prilo?ený) a potom predpis na recept.
Keď?e sa jedná o takzvanú "off-label" indikáciu, nevzťahuje sa na ňu indikačné obmedzenie, tak ako na liečbu pacientov s MM, čo znamená, ?e liečba mô?e byť iniciovaná a ďalej realizovaná aj mimo centier.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1990 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Imunoterapia v ambulantnej praxi
Poslal: ornst v 26.10.2009 21:43 (2753 krát čítané)
Téma Pharminfo
Imunoterapia v ambulantnej praxi - čo mô?eme očakávať od chemických imunomodulátorov?

doc. MUDr. Martin Hrubi?ko, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚsA, Bratislava

Ambulantná terapia, 2009, roč. 7 (1): 6 - 9

Ka?dý lekár sa vo svojej praxi často stretne s pacientmi, u ktorých sa predpokladá porucha obranyschopnosti. Jej prejavom bývajú opakované infekcie slizníc (dýchacích ciest, urogenitálneho systému) a ko?e, ako aj iné infekčné prejavy. I keď sa ka?dý takýto stav neprejaví laboratórne dokázateľnou imunodeficienciou, klinik stojí pred úlohou pomôcť pacientovi. Napriek veľkým pokrokom v medicíne posledných desaťročí sú mo?nosti farmakologickej imunoterapie obmedzené. Okrem substitučnej liečby (imunoglobulíny, prenosové faktory) je arzenál imunoterapeutík skromný, chemických látok s overeným účinkom na imunitný systém je veľmi málo. V prehľade uvádzame aktuálne stanovisko k mo?nosti vyu?itia látok ako inozín pranobex a polyoxidonium. Imunomodulačnou liečbou vychádzajúcou z princípov medicíny zalo?enej na dôkazoch ako aj medicíny zalo?enej na skúsenostiach mô?eme zlep?iť prognózu pacientov najmä so sekundárnymi poruchami imunity.

Kľúčové slová: imunodeficientné stavy, imunomodulácia, inozín pranobex, polyoxidonium.

pozri článok
Pharminfo

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Systémová kortikoterapia - ?pecifiká liečby glukokortikoidmi
Poslal: ornst v 26.10.2009 21:36 (4141 krát čítané)
Téma Pharminfo
Systémová kortikoterapia - ?pecifiká liečby glukokortikoidmi

MUDr. Emőke ?teňová, PhD., MUDr. Michal Koreň
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava

Ambulantná terapia, 2009, roč. 7 (1): 38 - 42

Glukokortikoidy sú lieky so ?irokým záberom vyu?itia v be?nej klinickej praxi predov?etkým pre ich silný protizápalový a imunosupresívny potenciál. Ich u?ívanie je limitované výskytom ne?iaducich účinkov, hlavne v prípade chronickej liečby vy??ími dávkami lieku. Mana?ment liečby a sledovanie predpokladaných komplikácií tejto terapie je nevyhnutnou súčasťou klinickej praxe.

Kľúčové slová: glukokortikoidy, liečba, ne?iaduce účinky.

pozri článok
Pharminfo

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: palifermin
Poslal: ornst v 08.08.2009 10:45 (2917 krát čítané)
Téma Pharminfo
Rekombinantní lidský růstový faktor pro keratinocyty (rHuKGF) - palifermin: současný stav klinického pou?ití
Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Tomá? Skácel

I. interní hemato-onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Farmakoterapie, 5/2006, 476-480
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1618 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: bemiparin
Poslal: ornst v 08.08.2009 10:32 (2864 krát čítané)
Téma Pharminfo
Bemiparin
profil lieku

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; *MUDr. Tomá? Dole?al, Ph.D.
Oddělení klinické hematologie FN, Brno; *Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Farmakoterapie, 5/2006, 503-507
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1063 bajtov | Prevzaté | Skóre: 1)


Prevzaté: Králičí antithymocytární globulin u pacientů s aplastickou anemií
Poslal: ornst v 26.07.2009 21:58 (2711 krát čítané)
Téma Pharminfo
Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin, a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

klinická studie

farmakoterapie 2009;5(3);269-271

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1466 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


CellCept a PRCA
Poslal: ornst v 20.07.2009 18:10 (2699 krát čítané)
Téma Pharminfo
Informácia ohľadom súvislosti medzi podávaním CellCeptu a izolovanej aplázie červených krviniek (PRCA) Spoločnosť Hoffmann-La Roche oboznamuje s novými bezpečnostnými informáciami týkajúcimi sa lieku CellCept® (mykofenolát mofetil)
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 4605 bajtov | Skóre: 0)


?iadosť o individuálne povolenie neregistrovaného lieku
Poslal: ornst v 10.07.2009 18:13 (3424 krát čítané)
Téma Pharminfo
Roferon A 18 MU/0,6 ml

?iadosť o individuálne povolenie neregistrovaného lieku podľa vyhlá?ky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 507/2005, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického pou?itia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 2897 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Povoľovanie terapeutického pou?itia liekov, ktoré nepodliehajú registrácii
Poslal: ornst v 10.07.2009 16:38 (2277 krát čítané)
Téma Pharminfo
507

V Y H L Á ? K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. októbra 2005,

ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického pou?itia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

Zbierka zákonov č. 507/2005, Čiastka 207, strana 4782


Pharminfo

(Čítať ďalej... | 826 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Systémová enzymotherapia
Poslal: ornst v 10.02.2009 21:01 (2445 krát čítané)
Téma Pharminfo
SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE a jej vplyv na funkciu imunitného systému

MEDICÍNA 7/1998

Milan Buc

Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK Bratislava

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1081 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Lieky: VIDAZA
Poslal: ornst v 09.02.2009 20:30 (3884 krát čítané)
Téma Pharminfo
VIDAZA

azacitidín PLV INJ 100 mg/4 ml

Liek Vidaza sa pou?íva na liečbu dospelých s nasledujúcimi ochoreniami, ak nemô?u podstúpiť transplantáciu kostnej drene:

- myelodysplastické syndrómy, čo je skupina ochorení, keď sa v kostnej dreni tvorí málo krviniek. Myelodysplastické syndrómy mô?u v niektorých prípadoch viesť ku vzniku akútnej myeloidnej leukémie (AML, čo je druh rakoviny postihujúci biele krvinky označované ako myeloidné bunky). Liek Vidaza sa pou?íva v prípade pacientov so stredným a? vysokým rizikom progresie k AML alebo smrti

- chronická myelomonocytová leukémia (CMML, čo je druh rakoviny postihujúci biele krvinky označované ako monocyty). Liek Vidaza sa pou?íva, ak kostná dreň obsahuje 10 a? 29 % abnormálnych buniek a kostná dreň neprodukuje veľké mno?stvá bielych krviniek

- AML vyvinutej z myelodysplastického syndrómu. Liek Vidaza sa pou?íva iba vtedy, ak kostná dreň obsahuje 20 a? 30 % abnormálnych buniek.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1620 bajtov | Lieky | Skóre: 1)


Prevzaté: Nilotinib
Poslal: ornst v 22.11.2008 09:15 (2918 krát čítané)
Téma Pharminfo
Nilotinib

farmakoterapie, roč.4, 2/2008 str. 157-163

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP, Olomouc

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 614 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Dasatinib - nové informácie
Poslal: ornst v 22.11.2008 09:07 (2692 krát čítané)
Téma Pharminfo
Dasatinib - nové informace o dávkování, účinnosti a bezpečnosti

farmakoterapie roč.4, 2/2008 str. 137-141

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP, Olomouc

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 644 bajtov | Prevzaté | Skóre: 1)


Prevzaté: Aprotinin - pozastavenie registrácie
Poslal: ornst v 07.04.2008 23:35 (8807 krát čítané)
Téma Pharminfo
APROTININ (GORDOX INJ.) - POZASTAVENÍ REGITRACE A MO?NOST MIMOŘÁDNÝCH DODÁVEK
Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje lékaře, ?e v současné době lze pou?ívat aprotinin pouze u mimořádně rizikových pacientů a v indikacích, kdy lékař s plnou odpovědností vyhodnotí očekávaný přínos podání aprotininu jako převy?ující nad současnými známými riziky. Toto platí do doby ne? budou známy konečné výsledky studie BART (viz ní?e), na jejich? základě bude mo?né přehodnotit přínos a rizika aprotininu.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 4498 bajtov | Prevzaté | Skóre: 3.14)


Príspevky: Léková interakce atorvastatinu a clopidogrelu
Poslal: ornst v 25.11.2007 23:11 (5871 krát čítané)
Téma Pharminfo
Léková interakce atorvastatinu a clopidogrelu

Atorvastatin dnes patří mezi nejpou?ívaněj?í zástupce ze skupiny statinů, clopidogrel je protidestičkovým léčivem, které inhibuje agregaci trombocytů blokádou receptorů pro ADP. Clopidogrel je dnes ?iroce pou?íván v terapii akutních koronárních syndromů a při revaskularizačních výkonech. Proto?e také indikace statinů se na základě nedávných studií roz?iřuje na pacienty s akutními koronárními syndromy, je soubě?né u?ívání obou léčiv mnohem častěj?í ne? dříve.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 2863 bajtov | Príspevky | Skóre: 0)


Príspevky: Interakce makrolidů s warfarinem
Poslal: ornst v 25.11.2007 23:03 (7695 krát čítané)
Téma Pharminfo

Interakce makrolidů s warfarinem


Australská komise zabývající se sledováním výskytu ne?ádoucích účinků registrovaných léčiv (ADRAC) doporučila zvý?enou ostra?itost při současné preskripci warfarinu s makrolidovými antibiotiky. Učinila tak poté, co obdr?ela hlá?ení 84 ne?ádoucích reakcí včetně jednoho úmrtí.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 2970 bajtov | Príspevky | Skóre: 0)


Príspevky: Kardiovaskulární riziko nesteroidních antiflogistik/antirevmatik
Poslal: ornst v 25.11.2007 22:55 (5492 krát čítané)
Téma Pharminfo
Kardiovaskulární riziko nesteroidních antiflogistik/antirevmatik ve světle nových poznatků

Ačkoliv jsou v souvislosti se zvý?eným kardiovaskulárním rizikem v posledním roce zmiňovány předev?ím COX-2 selektivní nesteroidní antiflogistika/antirevmatika (NSA), tzv. koxiby, nejnověj?í pozorování dokumentují srovnatelné riziko akutního infarktu myokardu s ostatními, tzv. klasickými NSA. Toto tvrzení zaznělo nyní na pravidelném ka?doročním Evropském revmatologickém kongresu.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 2032 bajtov | Príspevky | Skóre: 0)


Príspevky: Interakce fluorochinolonů s warfarinem
Poslal: ornst v 25.11.2007 22:47 (5301 krát čítané)
Téma Pharminfo
Interakce fluorochinolonů s warfarinem
První zmínku o interakcích fluorochinolonů (ciprofloxacin, norfloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin) a warfarinu lze nalézt v uceleném přehledu ji? z roku 1993. Australský bulletin pojednávající o ne?ádoucích účincích v?ak letos zveřejnil nových 20 případů takových interakcí, které se týkaly převá?ně ciprofloxacinu (9) a norfloxacinu (11). Autoři poukazují na fakt, ?e ?ádnou takovou interakci nezaznamenali u gatifloxacinu, av?ak důvodem k tomu zřejmě nebude jeho vy??í bezpečnost, ale jeho ni??í u?ívanost.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1883 bajtov | Príspevky | Skóre: 3)


Príspevky: Bisfosfonáty při dlouhodobém u?ívání
Poslal: ornst v 25.11.2007 22:40 (3490 krát čítané)
Téma Pharminfo
Bisfosfonáty při dlouhodobém u?ívání

V posledních studiích se stále blí?eji specifikuje vlastní mechanismus farmakologického účinku nejčastěji pou?ívaných antiosteoporotik - bisfosfonátů, o jejich? benefitu se diskutuje i v rámci dlouhodoběj?ího horizontu jejich podávání.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1801 bajtov | Príspevky | Skóre: 0)


Príspevky: Kyselina listová zpomaluje ztrátu sluchu u seniorů
Poslal: ornst v 25.11.2007 22:34 (2974 krát čítané)
Téma Pharminfo
Kyselina listová zpomaluje ztrátu sluchu u seniorů

Ztráta sluchu u seniorů
S překvapivým zji?těním při?li autoři nedávno publikované studie v časopise Annals of Internal Medicine, kde popisují pozitivní vliv suplementace folátem na ztrátu sluchu spojenou se stárnutím.

Pharminfo

(Čítať ďalej... | 1580 bajtov | Príspevky | Skóre: 0)


Príspevky: Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství a riziko roz?těpu rtu
Poslal: ornst v 25.11.2007 22:30 (2940 krát čítané)
Téma Pharminfo
Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství a riziko roz?těpu rtu

Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství je velice efektivní při sni?ování rizika vzniku roz?těpu rtu u novorozenců. Přidáme-li navíc i vhodné dopňky stravy a multivitamíny, pak je toto riziko je?tě více redukováno. K těmto výsledkům dospěla studie, která byla publikována online v časopisu British Medical Journal.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 2102 bajtov | Príspevky | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
25. November
· Aká je budúcnosť aspirínovej rezistence
· Evra a riziko ?ilní tromboembolie
10. November
· VELCADE
· Epoetíny a riziko progresie rastu nádoru
13. June
· METAMIZOL a poruchy krvetvorby
16. April
· Rozdelenie kontraceptív
01. April
· Fondaparinux
31. March
· NÍZKOMOLEKULÁRNÍ HEPARINY
06. March
· Pou?itie biosimilárnych liekov
10. December
· Epoetín - delta
· Epoetín alfa-zmena spôsobu podávania u hemodialyzovaných pacientov
· Epoetin - erytroblastopénia
17. September
· Informácia o novom výrobku na slovenskom trhu

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.21 sekund