oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 852 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: tromboembolia

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI
Poslal: ornst v 28.07.2018 11:53 (3424 krát čítané)
Téma tromboembolia
HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI

Eva Kitzlerová, Zdeněk Fi?ar, Jiří Raboch
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 218 -223

Podpořeno Výzkumným záměrem VZMSM 0021620849, grantem MZ ČR - RVO VFN64165 a projektem PRVOUK-P26/LF1/4 (Univerzita Karlova v Praze).
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1659 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Atypický hemolyticko-uremický syndróm
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:33 (3634 krát čítané)
Téma tromboembolia
Atypický hemolyticko-uremický syndróm

Juraj Mari?, Diana Martinková
Interná med. 2017; 17 (11): 439-443

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1750 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých do?tičiek
Poslal: ornst v 20.01.2018 16:05 (4847 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých do?tičiek

Lucia Stančiaková, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Pavol Hollý, Peter Kubisz, Ján Sta?ko
Interná med. 2017; 17 (12): 467-471
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1185 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Apixaban ji? více ne? dva roky dostupný v léčbě ?ilní trombembolické nemoci
Poslal: ornst v 20.01.2018 15:57 (3178 krát čítané)
Téma tromboembolia
Apixaban ji? více ne? dva roky dostupný v léčbě ?ilní trombembolické nemoci

prof. MUDr. Debora Karetová, CSc., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha
Interní Med. 2017; 19(4): 210-213
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 944 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Pagetův-Schrötterův syndrom
Poslal: ornst v 20.01.2018 15:55 (3629 krát čítané)
Téma tromboembolia
Pagetův-Schrötterův syndrom - námahová trombóza horní končetiny v klinické praxi

MUDr. Petr Grenar, MUDr. Dan Raku?an, MUDr. Tomá? Adámek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Interní Med. 2017; 19(4): 217-219
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 960 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Studie SURVET - nový pohled na prevenci recidivy ?ilního tromboembolismu
Poslal: ornst v 20.01.2018 15:38 (3638 krát čítané)
Téma tromboembolia
Studie SURVET - nový pohled na prevenci recidivy ?ilního tromboembolismu

MUDr. Jiří Matu?ka
Angiologická ambulance, MATMED, s. r. o., Hodonín
Interní Med. 2017; 19(5): 258-261
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 970 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia - ktorí pacienti sú rizikoví?
Poslal: ornst v 19.12.2015 14:42 (4519 krát čítané)
Téma tromboembolia
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia - ktorí pacienti sú rizikoví?

Iveta ?imková, Anna Remková, Marcela Boháčeková, Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová
Interná med.; 15 (7-8): 336-340
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1543 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Nádorové ochorenie a trombóza
Poslal: ornst v 19.12.2015 11:44 (3673 krát čítané)
Téma tromboembolia
Nádorové ochorenie a trombóza

Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Andrej Rosík, Ján Sta?ko, Peter Kubisz
Interná med. 2015; 15 (11): 491-494
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 924 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Prevzaté: ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
Poslal: ornst v 04.10.2014 13:52 (3539 krát čítané)
Téma tromboembolia
ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

A. Remková
I.interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

abstrakt predná?ky

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 5228 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 04.10.2014 09:27 (3379 krát čítané)
Téma tromboembolia
Co nového je ve farmakoterapii ?ilních onemocnění

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Via practica 2014; 11(3-4), 103-107

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1861 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: GRAVIDITA A HEMOSTÁZA - PREVENCIA A LIEČBA PORÚCH
Poslal: ornst v 06.10.2013 13:16 (4106 krát čítané)
Téma tromboembolia
GRAVIDITA A HEMOSTÁZA - PREVENCIA A LIEČBA PORÚCH

Mária Hulíková

Interná med. 2013; 13 (6): 310-316

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 820 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Prezentácia: Antifosfolipidový syndróm
Poslal: ornst v 20.09.2013 13:27 (2545 krát čítané)
Téma tromboembolia
Antifosfolipidový syndróm

Mgr. Jana Maru?incová

oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín
úsek hematológie a hemokoagulácie

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 846 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prezentácia: ProC global - screening systému proteinu C
Poslal: ornst v 20.09.2013 13:20 (2629 krát čítané)
Téma tromboembolia
ProC global - screening systému proteinu C

Mgr. Jana Maru?incová

oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín
úsek hematológie a hemokoagulácie

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1000 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: Tromboembolická choroba
Poslal: ornst v 26.07.2013 14:34 (4192 krát čítané)
Téma tromboembolia
Tromboembolická choroba

Vladimír Kollárik

Chorobný proces, označovaný ako tromboembolická choroba (TECH), je komplexná nozologická jednotka. Zahŕňa trombózu hlbokých ?íl dolných končatín a/alebo panvy (prípadne aj trombózu centrálnych ?íl súvisiacu s prítomnosťou centrálneho ?ilového katétra) a na ňu nadväzujúcu embóliu do rieči?ťa truncus pulmonalis a jeho vetiev (pľúcna embólia - PE).
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1676 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Prezentácia: D-dimer a jeho úloha v diagnostike
Poslal: ornst v 27.04.2013 11:08 (3112 krát čítané)
Téma tromboembolia
D-dimer a jeho úloha v diagnostike

Lepejová K, Lepej J., Rácz O.
Roche Proffesional Diagnostics

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 628 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 07.04.2013 10:36 (2936 krát čítané)
Téma tromboembolia
Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia

doc. MUDr. Ľudovít Ga?par, CSc., MUDr. Michal Makovník, doc. MUDr. Peter Gavorník et.al.
Vaskulárna medicína, 2012, 4(3-4): 47-49

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 942 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Prevence kardioembolických cévních mozkových příhod
Poslal: ornst v 30.01.2013 15:20 (2379 krát čítané)
Téma tromboembolia
Prevence kardioembolických cévních mozkových příhod

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, iktové centrum, Praha

Interní medicína pro praxi, 2012; 14(1): 26-29
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1320 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Prevzaté: Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek
Poslal: ornst v 30.01.2013 14:18 (2456 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

MUDr. Ivana Hadačová
Oddělení klinické hematologie FN Motol Praha

Pediatrie pro praxi 2012; 13(4): 225-226
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 902 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: Trombofilie v graviditě
Poslal: ornst v 13.01.2013 11:02 (2676 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombofilie v graviditě

Zuzana Kudrnová
Trombotické centrum a CHL VFN, Prim. prof. MUDr.Jan Kvasnička, DrSc.

Trombofílie je zvý?ená dispozice k tvorbě trombů v cévním systému, která předchází vlastnímu procesu trombogeneze. Trombofilie jsou Vrozené s prevalencí 40 nemocných / 100 000 obyvatel a získané (autoimunitní choroby - SLE, antifosfolipidový sy., malignity ... )

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 832 bajtov | Prezentácia | Skóre: 0)


WEB: Přechod těhotenské hyperkoagulace v syndrom diseminované intravaskulární koagula
Poslal: ornst v 13.01.2013 10:11 (2161 krát čítané)
Téma tromboembolia
Přechod těhotenské hyperkoagulace v syndrom diseminované intravaskulární koagulace

odborné články na portálu PORODNICE.CZ

Syndrom diseminované intravaskulární koagulace (DIC) patří stále k nejzáva?něj?ím poruchám hemostázy v těhotenství.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1879 bajtov | WEB | Skóre: 0)


WEB: Změny hemostázy v těhotenství a v ?estinedělí
Poslal: ornst v 13.01.2013 10:05 (2535 krát čítané)
Téma tromboembolia
Změny hemostázy v těhotenství a v ?estinedělí

odborné články na portálu PORODNICE.CZ

V těhotenství a v ?estinedělí se vrozené a získané poruchy hemostázy mohou projevit buď krvácením, nebo častěji jako trombózy v arteriálním a ?ilním řeči?ti těhotné ?eny nebo fetoplacentární jednotky.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 813 bajtov | WEB | Skóre: 0)


WEB: Antioxidanty v ľudskej vý?ive
Poslal: ornst v 30.09.2012 09:39 (2503 krát čítané)
Téma tromboembolia
Antioxidanty v ľudskej vý?ive

Emil Ginter
Publikováno: Vesmír 77, 434, 1998/8

Posledné desaťročia priniesli nový pohľad na vznik mnohých ochorení. Ukázalo sa, ?e niektoré zdanlivo úplne rozdielne nemoci (infarkt srdcového svalu, mozgová porá?ka, rakovina pľúc, očný zákal, cukrovka a mnohé ďal?ie) majú podobnú príčinu: pri ich vzniku hrajú rozhodujúcu úlohu voľné kyslíkové radikály.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1062 bajtov | WEB | Skóre: 1)


WEB: Zázračné diéty a dlhovekosť
Poslal: ornst v 24.09.2012 19:47 (2385 krát čítané)
Téma tromboembolia
Zázračné diéty a dlhovekosť

Emil Ginter
Publikováno: Vesmír 76, 690, 1997/12

Neexistujú ,,zlé" potraviny a ,,dobré" potraviny, existuje v?ak nesprávne zlo?ená vý?iva

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 962 bajtov | WEB | Skóre: 0)


WEB: Cholesterol a zdravie
Poslal: ornst v 24.09.2012 18:08 (3062 krát čítané)
Téma tromboembolia
Cholesterol a zdravie

RNDr. Emil Ginter
HNonline.sk, 10. 1. 2003

poslal M.Hrubi?ko

Len trochu sčítaný občan si podľa titulku povie - aha, reč bude o chorobách srdca a ciev. Bude mať pravdu. Cieľom tohto článku je poukázať na nové poznatky, ktoré dokazujú, ?e problém nazvaný cholesterol nie je a? taký jednoduchý.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1157 bajtov | WEB | Skóre: 0)


Medicína a antifosfolipidové protilátky
Poslal: ornst v 04.09.2011 11:16 (3463 krát čítané)
Téma tromboembolia
Medicína a antifosfolipidové protilátky

Plzeň 23.6.-25.6.2011

Symposium s medzinárodnou účasťou usporiadané Lekárskou fakultou v Plzni, sekciou reprodukčnej imunologie ČIS, Českou spoločnosťou imunologie a alergologie a Gynekologicko-pôrodníckou klinikou LF UK FN Plzeň
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 959 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Výpočet rizika hlbokej ?ilovej trombózy
Poslal: ornst v 11.06.2011 09:16 (3505 krát čítané)
Téma tromboembolia
Výpočet rizika hlbokej ?ilovej trombózy u interných a chirurgických pacientov
Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Tabulky na výpočet bodovej hodnoty rizika H?T u pacientov s akútnym vnútorným ochorením a u chirurgických pacientov pre účel indikácie učinnej metódy tromboprofylaxie.

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 692 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Moderná antikoagulačná liečba
Poslal: ornst v 01.02.2011 21:15 (4076 krát čítané)
Téma tromboembolia
Moderná antikoagulačná liečba
prezentácia
MUDr.Ferdinand Sasváry
Hematologická ambulancia, ?ahy

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 533 bajtov | Skóre: 4)


Prevzaté: Hyperhomocysteinemia - rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb
Poslal: ornst v 11.09.2010 07:58 (4386 krát čítané)
Téma tromboembolia
Hyperhomocyst(e)inémia, rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb a jej liečba

Branislav Schifferdecker, Branislav Vohnout
Worcester, USA, Bratislava, Slovenská republika
Prehľadný článok
Cardiol 2000;9(2):66-74

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1230 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prezentácia: Hyperhomocysteinemie a ?ilní trombóza
Poslal: ornst v 07.08.2010 07:25 (3250 krát čítané)
Téma tromboembolia
Hyperhomocysteinemie a ?ilní trombóza

J.Gumulec1, M.Radina1, M.Brejcha1, M.Penka2
1 OC J.G.Mendela, Nový Jičín
2 OKH FN Brno

X. Česko-Slovenská konference o hemostáze a trombóze - 22-24.5.2003, Hradec Králové
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 874 bajtov | Prezentácia | Skóre: 1.5)


Prevzaté: Pou?ití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onk
Poslal: ornst v 24.07.2010 10:01 (3133 krát čítané)
Téma tromboembolia
Pou?ití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onkologii

MUDr. Miroslav Kří?ek, Ph.D.; MUDr. Jitka ?lechtová; MUDr. Zdeňka Haj?manová
Hematologický úsek ÚKBH LF UK a FN, Plzeň

farmakoterapie 4/2005

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1248 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
09. July
· Genetické faktory a riziko kardiovaskulárnych ochorení
· TROMBOFÍLIA U ORTOPEDICKÝCH A TRAUMATOLOGICKÝCH PACIENTOV
03. June
· Antikoncepcia z pohľadu hematológa
20. November
· FREQUENCY AND VARIATIONS OF THE FACTOR V R2 HAPLOTYPE
31. October
· EPCR gene, sEPCR level and thrombotic risk
26. October
· Genetická predispozícia pre aterosklerózu
· Určenie genotypov I/D polymorfizmu na géne pre ACE
13. October
· Časopis Vaskulárna medicína
12. October
· V?etko o liečbe Warfarínom
18. August
· FARMAKOGENETICKÝ ALGORITMUS STANOVENIA DÁVKY WARFARÍNU
24. July
· The factor V R2 allele: risk of venous thromboembolism
· The Factor V R2 DNA Test
11. July
· Krvácivé komplikace antikoagulační léčby
· HEMOSTATICKÉ UKAZOVATELE A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO U DIABETIKOV
· TROMBOFILNÍ STAVY
22. June
· Geneticky podmienená rezistencia/senzitivita pacientov na Warfarin
19. June
· ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM
24. May
· Liečba warfarínom
· Asociace pro samokontrolu antikoagulace
· Prezentácia slovenských autorov na kongrese v Belehrade
10. May
· SÚČASNÝ POHĽAD NA HOMOCYSTEÍN
17. October
· Syndrom lepivých do?tičiek - jeho diagnostika a liečba
16. August
· Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákr
· VENÓZNY TROMBOEMBOLIZMUS
07. January
· Retroperitoneálny hematóm ako komplikácia antikoagulačnej terapie
· Prevencia VTE pri artroskopických operáciach kolena
· Skúsenosti s podávaním nízkomolekulového heparínu v septickej úrazovej chirurgii
· Prevencia VTE v úrazovej chirurgii
· Prevencia VTE u ortopedického a traumatologického pacienta z pohľadu hematológa
· Prevencia VTE pri veľkých ortopedických operačných výkonoch
· Hemostáza a trombóza- Princípy tromboprofylaxie
· Nádory a trombóza
25. November
· Vztah mezi orálními kontraceptivy a zvý?eným rizikem srdeční či mozkové příhody
· Aspirin a clopidogrel v prevenci ,,atherotrombosy"
07. September
· Trombóza u detí a mladistvých
30. July
· SOUCASNÉ POZNATKY O HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI
02. June
· AMBULANTNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA KUMARINY
31. March
· RACIONÁLNÍ VYU?ITÍ STANOVENÍ D-DIMERU V DIAGNOSTICE
25. March
· ?ilová trombóza
· PROTROMBOTICKÉ STAVY A TROMBÓZA
03. March
· Prevence ?ilní tromboembolické nemoci: obecně platná pravidla
· Laboratorní monitorování antikoagulační léčby
· Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem
· Prevence ?ilní trombózy a plicní embolizace v chirurgii, laparoskopii, urologii
· Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákr
· Trombofilní stavy významné v patogenezi ?ilní tromboembolické nemoci
· Prevence ?ilní tromboembolické nemoci v psychiatrii
· Prevence ?ilní tromboembolické nemoci v pediatrii
· Prevence ?ilní tromboembolické nemoci v ortopedii
· Prevence ?ilní tromboembolické nemoci ve vnitřním lékařství a v neurologii

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.32 sekund