oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 68 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
-


-


USMERNENIE Hlavný odborník pre hematológiu a Hlavný odborník pre TKB
Poslal: ornst v 30.03.2020 13:48 (53 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
Usmernenie
Hlavného odbornika pre hematológiu a Hlavného odbornika pre transplantáciu krvotvorných buniek k manažmentu a liečbe hematologických a onkohematologických pacientov v súčasnej situácii pandémie COVID-19
(27.3.2020)

V sivislosti s objavenim sa prvych pripadov potvrdenia koronavirus SARS-CoV-2 v SR, ktory sposobuje ochorenie COVID-19, vladne orgeny a zdravotnicke autority v SR zaviedli cely rad prisnych opatreni na zamedzenie šírenia tejto nebezpednej infekcie v populáciil
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1003 bajtov | Skóre: 0)


Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS dňa 24. mája 2019, Martin
Poslal: ornst v 17.12.2019 21:44 (211 krát čítané)
Téma SHaTS
Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS
dňa 24. mája 2019, Martin

čítaj zápisnicu
SHaTS

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Obsah časopisu Vaskulárna medicína 1/2019
Poslal: ornst v 27.07.2019 17:08 (444 krát čítané)
Téma Antikoagulacná liecba
VASKULÁRNA MEDICÍNA časopis o chorobách ciev a poruchách zrážania krvi
Ročník 11,2019, číslo 1, Dátum vydania: júl 2019
Obsah čisla venovaného liečbe DOAC

Úvodné slovo
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. Úvodné slovo

Antikoagulacná liecba

(Čítať ďalej... | 1415 bajtov | Skóre: 0)


Obsah časopisu Onkológia 3/2019
Poslal: ornst v 27.07.2019 16:47 (461 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
ONKOLÓGIA
Ročník 14, 2019, číslo 3, Dátum vydania: júl 2019
Obsah čisla venovaného malígnym lymfómom

Úvodné slovo
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Malígne lymfómy

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1012 bajtov | Skóre: 0)


Aplastická anémie: novinky z ASH 2018
Poslal: ornst v 30.05.2019 17:51 (431 krát čítané)
Téma Anémia

Aplastická anémie: novinky z ASH 2018
MUDr. Libor Červinek
Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Anémia

(Čítať ďalej... | 619 bajtov | Skóre: 0)


Slovenská hematologická a transfuziologická konferencia 2019
Poslal: ornst v 15.05.2019 14:42 (777 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť
vás pozýva na hematologickú konferenciu
Slovenská hematologická a transfuziologická konferencia 2019
27. -29.10.2019
v hoteli Bellevue v Starom SmokovciOdbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 614 bajtov | Skóre: 0)


Prezident a predsedníctvo výboru a dozornej rady SHaTS
Poslal: ornst v 01.02.2019 20:49 (1053 krát čítané)
Téma SHaTS
25.1.2019 v hoteli Kaskády v Sielnici bola ustanovujúca schôdza nového výboru SHaTS SLS kde prebehla voľba prezidenta, dvoch podpredsedov, vedeckého sekretára, pokladníka a zapisovateľa a predsedu dozornej rady pre nasledujúce obdobie rokov 2019-2022

SHaTS

(Čítať ďalej... | 559 bajtov | Skóre: 0)


Výsledky hlasovania - volby 2019-2022
Poslal: ornst v 21.12.2018 12:53 (1027 krát čítané)
Téma SHaTS
Výsledok hlasovania členov Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti vo voľbách do výboru SHaTS SLS a dozornej rady SHaTS SLS na funkčné obdobie 2019-2022
___________________________________________________________________________
Volebná komisia :
1. MUDr. Marcela Skraková predseda
2. MUDr. Marta Kučeráková členka
3. MUDr. Ján Hudeček, PhD. člen
4. MUDr. Alexander Varga, PhD. člen
5. Ing. Tatina Hammerová členka
Pozorovateľ za SLS: JUDr. Mária Mistríková

pozri výsledky hlasovania
SHaTS

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Aktuality v hematologii 2019
Poslal: ornst v 10.11.2018 12:46 (1236 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

Pozvánka na hematologickú konferenciu s žiadosťou na všetkých hematológov o účasť v sekcii kazuistík


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1562 bajtov | Skóre: 0)


Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na S
Poslal: ornst v 06.11.2018 21:15 (691 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na Slovensku
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Prednostka KDHaO LF UK a NÚDCH, Bratislava

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 594 bajtov | Skóre: 5)


Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
Poslal: ornst v 02.11.2018 21:44 (680 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
KHaT UNM a JLF UK MT

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 617 bajtov | Skóre: 5)


Poslal: ornst v 20.10.2018 17:33 (684 krát čítané)
Téma

sborník abstraktov - I. CESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 16.–19. zárí 2018 - Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, S2/b


Stiahni si suplementum


(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prevzaté: Transfuze a hematologie dnes - suplementum
Poslal: ornst v 20.10.2018 17:28 (585 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

edukačné prednášky - I. CESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 16.–19. zárí 2018 - Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, S2/a


Stiahni si suplementum
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI
Poslal: ornst v 28.07.2018 11:53 (799 krát čítané)
Téma tromboembolia
HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI

Eva Kitzlerová, Zdeněk Fišar, Jiří Raboch
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 218 -223

Podpořeno Výzkumným záměrem VZMSM 0021620849, grantem MZ ČR - RVO VFN64165 a projektem PRVOUK-P26/LF1/4 (Univerzita Karlova v Praze).
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1570 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Liečba myelodysplastického syndrómu s vyšším rizikom
Poslal: ornst v 23.07.2018 10:22 (979 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Liečba myelodysplastického syndrómu s vyšším rizikom

MUDr. Adriana Kafková, PhD.1, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.2, 3
1NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
2Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice
3Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(4): 231–236
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 2858 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 2/2018
Poslal: ornst v 14.07.2018 14:32 (800 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 2


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 2346 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy
Poslal: ornst v 08.07.2018 12:54 (730 krát čítané)
Téma lymfoproliferacie
Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapylymfoproliferacie

(Čítať ďalej... | 1896 bajtov | Prevzaté | Skóre: 4)


Prevzaté: Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion Dependent
Poslal: ornst v 08.07.2018 12:28 (720 krát čítané)
Téma Anémia
Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion DependentAnémia

(Čítať ďalej... | 1982 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: STOCKHOLM – EHA 2018 – ohlédnutí za kongresem
Poslal: ornst v 07.07.2018 14:32 (755 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
STOCKHOLM – EHA 2018 – ohlédnutí za kongresem očima pana doc. MUDr. Jaroslava Čermáka CSc.
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury
Poslal: ornst v 06.07.2018 14:36 (967 krát čítané)
Téma Trombocytopenia
Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury: systematický přehled a metaanalýza 28 studií.

MUDr. Libor Červinek, Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Immunomodulatory treatments for persistent and chronic immune thrombocytopenic purpura A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of 28 studies
Medicine September 2017
Weber E, Reynaud Q a kolektiv
Trombocytopenia

(Čítať ďalej... | 964 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 1/2018
Poslal: ornst v 04.07.2018 10:50 (901 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24 2018, No. 1


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 2428 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY - abstrakty s hemat.témou
Poslal: ornst v 14.06.2018 17:44 (904 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY
14. - 16. jún 2018, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
uverejnené v Interná med. 2018; 18 (5): 246-255
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 753 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


CLL-IPI predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza
Poslal: ornst v 14.06.2018 16:19 (838 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Mezinárodní prognostický INDEX chronické lymfocytární leukémie (Chronic Lymphocytic Leukemia International Prognostic INDEX, CLL-IPI) predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza

Stefano Molica, Diana Giannarelli, Luciano Levato, Rosana Mirabelli and Tait D. Shanafelt
Blood 2017 130:1739;
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 767 bajtov | Skóre: 0)


Medzinárodný prognostický index CLL
Poslal: ornst v 14.06.2018 15:57 (778 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Medzinárodný prognostický index CLL - IPI

Tabulka výpočtu a hodnotenia
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 445 bajtov | Skóre: 0)


Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
Poslal: ornst v 14.06.2018 13:37 (793 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby
Tomáš Balhárek

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej
diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 944 bajtov | Skóre: 0)


Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných žien
Poslal: ornst v 14.05.2018 09:56 (1032 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Krvná skupina Langereis a naše kazuistiky tehotných žien s protilátkou anti-Lan

Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Pietrzyková Mária4, Babjak Pavol5, Marek Lubušký6, Libuša Ceizelová7, Lenka Matušicová7, Zuzana Čináková8
1Odd. hematológie a KB FNsP Žilina, 2NTS SR Žilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4NTS SR pracovisko Martin, 5Gynekol. odd. FNsP Žilina, 6Gynekol. klinika FN Olomouc, 7Krvná banka UNB Kramáre, 8DFNsP Kramáre
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1125 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES: Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémio
Poslal: ornst v 04.05.2018 15:01 (1196 krát čítané)
Téma Guidelines
Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD
Klinika hematológie a transfuziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková, PhD.2, MUDr. Ľudmila Demitrovičová2
Klinika onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.3, MUDr. Emília Flochová, PhD.3,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Natália Štecová4, MUDr. Tomáš Guman, PhD.4
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Guidelines

(Čítať ďalej... | 1655 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


Skupinový systém Cartwright
Poslal: ornst v 05.04.2018 13:29 (999 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Skupinový systém Cartwright
Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Čingerová Ladislava1, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Fronková Eva4

1Odd. hematológie a KB FNsP Žilina, 2NTS SR, pracovisko Žilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4Transfuziologické odd. FN Plzeň

Súhrn: k dispozícii ponúkame základné informácie o skupinovom systéme Cartwright, ktorý je známy už od 50-tych rokov minulého storočia,
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 862 bajtov | Skóre: 0)


AML najnovší prehľad
Poslal: ornst v 05.04.2018 13:18 (1168 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Akútna myeloblastová leukémia (AML v1.2017)
Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD

Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klinicky a biologicky heterogénnou skupinou klonálnych neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 685 bajtov | Skóre: 0)


Chronická lymfocytová leukémia
Poslal: ornst v 21.03.2018 15:25 (1382 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia (CLL v 1.2018)
Mistrík M, Drgoňa Ľ, Hudeček J, Lazúr J, Mikušková E, Štecová N, Wild A

Chronická lymfocytová leukémia je lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 682 bajtov | Skóre: 0)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
10. March
·
06. March
·
07. February
·
03. February
·
21. January
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
20. January
·
·
·
·
·
·
·
· Transfuze a hematologie dnes 3/2017
22. November
·
11. November
·
03. November
·
21. September
·
19. May
·
·
16. May
·
·
·
19. April
·
· Octaplas
· desmopresin
· rituximab pre MCL
· Hydroxyurea
22. December
· bendamustin
· Haemocompletan
· INTERFERON V LIECBE MPO
· Exacyl
· Fortecortin
· Thalidomide
15. November
·
20. October
· Hydroxyurea
07. October
·
15. July
· THALIDOMIDE

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.99 sekund