oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Stories Archive
· Download
· Encyclopedie
· Search
· Your Account
· Statistics
· Members List
· Topics
· Submit News
· Web Links

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 40 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Aktuality v hematologii 2019
Poslal: ornst v 10.11.2018 13:46 (136 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

Pozvánka na hematologickú konferenciu s žiadosťou na všetkých hematológov o účasť v sekcii kazuistík


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1562 bajtov | Skóre: 0)


Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na S
Poslal: ornst v 06.11.2018 22:15 (63 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na Slovensku
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Prednostka KDHaO LF UK a NÚDCH, Bratislava

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 594 bajtov | Skóre: 0)


Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
Poslal: ornst v 02.11.2018 22:44 (86 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
KHaT UNM a JLF UK MT

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 617 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 20.10.2018 18:33 (87 krát čítané)
Téma

sborník abstraktov - I. CESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 16.–19. zárí 2018 - Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, S2/b


Stiahni si suplementum


(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prevzaté: Transfuze a hematologie dnes - suplementum
Poslal: ornst v 20.10.2018 18:28 (71 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

edukačné prednášky - I. CESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 16.–19. zárí 2018 - Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, S2/a


Stiahni si suplementum
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI
Poslal: ornst v 28.07.2018 12:53 (259 krát čítané)
Téma tromboembolia
HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI

Eva Kitzlerová, Zdeněk Fišar, Jiří Raboch
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 218 -223

Podpořeno Výzkumným záměrem VZMSM 0021620849, grantem MZ ČR - RVO VFN64165 a projektem PRVOUK-P26/LF1/4 (Univerzita Karlova v Praze).
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1570 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Liečba myelodysplastického syndrómu s vyšším rizikom
Poslal: ornst v 23.07.2018 11:22 (291 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Liečba myelodysplastického syndrómu s vyšším rizikom

MUDr. Adriana Kafková, PhD.1, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.2, 3
1NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
2Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice
3Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(4): 231–236
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 2858 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 2/2018
Poslal: ornst v 14.07.2018 15:32 (228 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 2


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 2346 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy
Poslal: ornst v 08.07.2018 13:54 (199 krát čítané)
Téma lymfoproliferacie
Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapylymfoproliferacie

(Čítať ďalej... | 1896 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion Dependent
Poslal: ornst v 08.07.2018 13:28 (248 krát čítané)
Téma Anémia
Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion DependentAnémia

(Čítať ďalej... | 1982 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: STOCKHOLM – EHA 2018 – ohlédnutí za kongresem
Poslal: ornst v 07.07.2018 15:32 (217 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
STOCKHOLM – EHA 2018 – ohlédnutí za kongresem očima pana doc. MUDr. Jaroslava Čermáka CSc.
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury
Poslal: ornst v 06.07.2018 15:36 (365 krát čítané)
Téma Trombocytopenia
Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury: systematický přehled a metaanalýza 28 studií.

MUDr. Libor Červinek, Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Immunomodulatory treatments for persistent and chronic immune thrombocytopenic purpura A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of 28 studies
Medicine September 2017
Weber E, Reynaud Q a kolektiv
Trombocytopenia

(Čítať ďalej... | 964 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 1/2018
Poslal: ornst v 04.07.2018 11:50 (231 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24 2018, No. 1


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 2428 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY - abstrakty s hemat.témou
Poslal: ornst v 14.06.2018 18:44 (351 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY
14. - 16. jún 2018, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
uverejnené v Interná med. 2018; 18 (5): 246-255
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 753 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


CLL-IPI predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza
Poslal: ornst v 14.06.2018 17:19 (250 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Mezinárodní prognostický INDEX chronické lymfocytární leukémie (Chronic Lymphocytic Leukemia International Prognostic INDEX, CLL-IPI) predikuje prognózu CLL: systematický přehled a metaanalýza

Stefano Molica, Diana Giannarelli, Luciano Levato, Rosana Mirabelli and Tait D. Shanafelt
Blood 2017 130:1739;
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 767 bajtov | Skóre: 0)


Medzinárodný prognostický index CLL
Poslal: ornst v 14.06.2018 16:57 (260 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Medzinárodný prognostický index CLL - IPI

Tabulka výpočtu a hodnotenia
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 445 bajtov | Skóre: 0)


Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL
Poslal: ornst v 14.06.2018 14:37 (292 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby
Tomáš Balhárek

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej
diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 944 bajtov | Skóre: 0)


Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných žien
Poslal: ornst v 14.05.2018 10:56 (450 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Krvná skupina Langereis a naše kazuistiky tehotných žien s protilátkou anti-Lan

Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Pietrzyková Mária4, Babjak Pavol5, Marek Lubušký6, Libuša Ceizelová7, Lenka Matušicová7, Zuzana Čináková8
1Odd. hematológie a KB FNsP Žilina, 2NTS SR Žilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4NTS SR pracovisko Martin, 5Gynekol. odd. FNsP Žilina, 6Gynekol. klinika FN Olomouc, 7Krvná banka UNB Kramáre, 8DFNsP Kramáre
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1125 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES: Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémio
Poslal: ornst v 04.05.2018 16:01 (501 krát čítané)
Téma Guidelines
Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD
Klinika hematológie a transfuziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková, PhD.2, MUDr. Ľudmila Demitrovičová2
Klinika onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.3, MUDr. Emília Flochová, PhD.3,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Natália Štecová4, MUDr. Tomáš Guman, PhD.4
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Guidelines

(Čítať ďalej... | 1655 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


Skupinový systém Cartwright
Poslal: ornst v 05.04.2018 14:29 (442 krát čítané)
Téma Imunohematológia
Skupinový systém Cartwright
Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Čingerová Ladislava1, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Fronková Eva4

1Odd. hematológie a KB FNsP Žilina, 2NTS SR, pracovisko Žilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4Transfuziologické odd. FN Plzeň

Súhrn: k dispozícii ponúkame základné informácie o skupinovom systéme Cartwright, ktorý je známy už od 50-tych rokov minulého storočia,
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 862 bajtov | Skóre: 0)


AML najnovší prehľad
Poslal: ornst v 05.04.2018 14:18 (522 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Akútna myeloblastová leukémia (AML v1.2017)
Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD

Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klinicky a biologicky heterogénnou skupinou klonálnych neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 685 bajtov | Skóre: 0)


Chronická lymfocytová leukémia
Poslal: ornst v 21.03.2018 16:25 (631 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia (CLL v 1.2018)
Mistrík M, Drgoňa Ľ, Hudeček J, Lazúr J, Mikušková E, Štecová N, Wild A

Chronická lymfocytová leukémia je lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 682 bajtov | Skóre: 0)


ALL najnovší prehľad
Poslal: ornst v 10.03.2018 08:23 (508 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Akútna lymfoblastová leukémia (ALL v 1.2017)
Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je nádorové ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou v lymfocytovom vývojovom rade (línii),
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 693 bajtov | Skóre: 5)


Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
Poslal: ornst v 06.03.2018 16:40 (588 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD, KHaT UNM a JLF UK MT
MUDr. Miriam Ladická, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Bratislava
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 556 bajtov | Skóre: 5)


Epidemiológia relaps/refraktérnej B-bunkovej ALL
Poslal: ornst v 07.02.2018 16:07 (652 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Epidemiológia relaps/refraktérnej B-bunkovej ALL
MUDr. Juraj Chudej, PhD, KHaT UNM a JLF UK MT

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 536 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 4/2017
Poslal: ornst v 03.02.2018 17:05 (576 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,23, 2017, No. 4


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1440 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky
Poslal: ornst v 21.01.2018 14:47 (587 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

MUDr. Ján Lakota, CSc.1, 2
1Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 376

Osteonekróza čeľuste (ONČ), resp. antiresorbčná osteonekróza (ARON), bola prehľadne opísaná v článku, ktorý bol publikovaný v tomto časopise (1). Pri konvenčnej liečbe ARON je však úspech zhojenia osteonekrózy minimálny.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1597 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Poslal: ornst v 21.01.2018 14:34 (622 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Lymfomy z B-buněk marginální zóny

MUDr. Juraj Ďuraš 1, 2, MUDr. Michal Kaščák1, 2, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1, 2
1Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 344–349
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1687 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Lenalidomid v liečbe lymfómu z plášťových buniek
Poslal: ornst v 21.01.2018 14:24 (658 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Lenalidomid v liečbe lymfómu z plášťových buniek

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 441–444
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 775 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.01.2018 14:20 (539 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 436–439
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1022 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
21. January
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
20. January
·
·
·
·
·
·
·
· Transfuze a hematologie dnes 3/2017
22. November
·
11. November
·
03. November
·
21. September
·
19. May
·
·
16. May
·
·
·
19. April
·
· Octaplas
· desmopresin
· rituximab pre MCL
· Hydroxyurea
22. December
· bendamustin
· Haemocompletan
· INTERFERON V LIECBE MPO
· Exacyl
· Fortecortin
· Thalidomide
15. November
·
20. October
· Hydroxyurea
07. October
·
15. July
· THALIDOMIDE
24. May
· Narodny register darcov kostnej drene
15. May
· VINBLASTIN
· HYDROXYUREA
12. April
· Gaucherova choroba
09. April
· FORTECORTIN
· EXACYL
08. January
· INTERFERON V LIECBE MPO
24. December
· ATRA - vyradenie z kategorizacneho zoznamu

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 1.00 sekund