oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 42 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERU
Posted on 31.03.2007 01:09
Topic: lab.hematologia

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERŮ A JEJICH VÝZNAM PRO KLINICKOU PRAXI


Hejduková M., Hirmerová J., Martínková I., Vykoupilová M., Drozdová P., Ševčíková J. OKH, FN Plzeň

D-dimer je významný plazmatický protein, který je během fibrinolytického procesu uvolňován do cirkulace. Proteolytická degradace zesíťovaného fibrinu plasminem představuje ochranný mechanismus namířený proti tromboze tím, že obnovuje průtok krve v žilách po odstranění usazenin fibrinu. Molekula D-dimeru se skládá ze dvou D-domén z přilehlých fibrinových jednotek, propojených kovalentní glutamil-lysilovou vazbou mezi jejich g - řetězci. Právě tato kovalentní vazba ve struktuře d-dimeru způsobuje jeho odolnost proti štěpení plasminem. Molekulová hmotnost D-dimeru je 182 000 daltonů, biologický poločas molekuly je 4 - 6 hodin in vivo.
V krevním řečišti jsou normálně přítomny obvykle nedetekovatelné úrovně D-dimeru. Avšak při určitých klinických stavech, např. po trombotické události, při DIC, malignitách, infekcích, zánětlivých chorobách, po operacích a v těhotenství, se objevuje zvýšení hladiny D-dimeru v cirkulaci. Vzhledem k tomu má test na D-dimery malou specifitu a nízkou pozitivní prediktivní hodnotu, ale je však velmi citlivý a má vysokou negativní prediktivní hodnotu v diagnose žilního tromboembolismu. Jednou z možností využití kvantitativního stanovení D-dimeru je proto potenciální vyloučení diagnosy žilní tromboembolie neinvazivní metodou. Metody detekce D-dimerů jsou založeny na monoklonálních protilátkách, které rozlišují epitopy na D-dimerových fragmentech. Určité protilátky použité v komerčních testech však mohou křižně reagovat s fibrinogenem a jeho deriváty, což může vést k falešně vysokým úrovním D-dimerů a to tedy znamená, že různé D-dimerové testy budou mít nestejné rozsahy normálů a odlišně definované abnormální výsledky testů. Proto pochopení konstrukce testu a specifity protilátky je důležité při interpretaci výsledků a porovnávání koncentrací D-dimerů získanými odlišnými metodami. Přesnost klinického použití D-dimerových testů závisí na dvou hlavních charakteristikách monoklonální protilátky použité v testu. Jedná se o fibrinovou specifitu a senzitivitu dané monoklonální protilátky.Nejlepších výsledků tedy může být dosaženo za současného použití monoklonální protilátky s vysokou afinitou k D-dimeru a minimální křížovou reakcí s fibrinogenem a jeho deriváty.
Cílem této práce bylo porovnat 3 principielně odlišné metody stanovení D-dimerů z hlediska senzitivity, specifity, negativní prediktivní hodnoty a pozitivní prediktivní hodnoty na souboru pacientů s příznaky žilní tromboembolie ( VTE). 140 pacientům (77mužům a 63 ženám) ve věku od 20 do 71 let byla kvantitativně změřena koncentrace D-dimerů v plazmě latexaglutinační metodou a tzv. rychlou ELISOU. Zároveň všem těmto pacientům byl orientačně stanoven semikvantitativní latexový test. 78 náhodně vybraným pacientům byla hladina D-dimerů stanovena s využitím konvenční ELISY, která je považována za referenční standard.U všech testovaných metod jsme zároveň ověřili firmou doporučované cutoff použitých reagencií.
Stručná charakteristika testovaných reagencií:
1. Auto Dimertest Micro ( firma Agen), latexový aglutinační kvantitativní test využívající vysoce specifickou D-dimer monoklonální protilátku DD - 3B6/22 s turbidimetrickou detekcí precipitátu, cutoff doporučené firmou: 150ng/ml DD
2. Vidas D-dimer test ( firma bioMérieux), rychlá ELISA, imunoenzymatická metoda sendvičového typu využívající monoklonální protilátku P10B5E12 a P2C5A10 ve dvou krocích s konečnou fluorescenční detekcí, firemní cutoff: 500ng/ml FEU (fibrinogen ekvivalentní jednotky)
3. Dimertest EIA Gold ( firma Agen) pro kvantitativní stanovení D-dimerů v plazmě, který reprezentuje klasickou ELISU s využitím specifické protilátky DD-3B/22, doporučené cutoff: 120ng/ml DD
4. ( Agen Dimertest, semikvantitativní latexový test pro stanovení D-dimerů s použitím monoklonální protilátky DD - 3B6/22, s cutoff 200ng/ml DD)
Z našich výsledků jednoznačně vyplývá, že nejvyšší senzitivity ( 100%) a nejvyšší negativní prediktivní hodnoty (100%) bylo shodně dosaženo při použití metod Vidas D-dimer a Dimertest EIA Gold. Z praktického hlediska však zůstává použití klasické ELISA metody omezené vzhledem k tomu, že je finančně náročná, pracná a výsledky nejsou dosažitelné denně. Proto se nám jeví Vidas D-dimer test, který je časově podstatně méně náročný, jako nejvhodnější.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o lab.hematologia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články lab.hematologia:
Neutrofil-lymfocytový stresový faktor


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.76
hlasov: 88


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

tromboembolia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.44 sekund