oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 105 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERU
Posted on 31.03.2007 02:09
Topic: lab.hematologia

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERŮ A JEJICH VÝZNAM PRO KLINICKOU PRAXI


Hejduková M., Hirmerová J., Martínková I., Vykoupilová M., Drozdová P., ?evčíková J. OKH, FN Plzeň

D-dimer je významný plazmatický protein, který je během fibrinolytického procesu uvolňován do cirkulace. Proteolytická degradace zesíťovaného fibrinu plasminem představuje ochranný mechanismus namířený proti tromboze tím, ?e obnovuje průtok krve v ?ilách po odstranění usazenin fibrinu. Molekula D-dimeru se skládá ze dvou D-domén z přilehlých fibrinových jednotek, propojených kovalentní glutamil-lysilovou vazbou mezi jejich g - řetězci. Právě tato kovalentní vazba ve struktuře d-dimeru způsobuje jeho odolnost proti ?těpení plasminem. Molekulová hmotnost D-dimeru je 182 000 daltonů, biologický poločas molekuly je 4 - 6 hodin in vivo.
V krevním řeči?ti jsou normálně přítomny obvykle nedetekovatelné úrovně D-dimeru. Av?ak při určitých klinických stavech, např. po trombotické události, při DIC, malignitách, infekcích, zánětlivých chorobách, po operacích a v těhotenství, se objevuje zvý?ení hladiny D-dimeru v cirkulaci. Vzhledem k tomu má test na D-dimery malou specifitu a nízkou pozitivní prediktivní hodnotu, ale je v?ak velmi citlivý a má vysokou negativní prediktivní hodnotu v diagnose ?ilního tromboembolismu. Jednou z mo?ností vyu?ití kvantitativního stanovení D-dimeru je proto potenciální vyloučení diagnosy ?ilní tromboembolie neinvazivní metodou. Metody detekce D-dimerů jsou zalo?eny na monoklonálních protilátkách, které rozli?ují epitopy na D-dimerových fragmentech. Určité protilátky pou?ité v komerčních testech v?ak mohou kři?ně reagovat s fibrinogenem a jeho deriváty, co? mů?e vést k fale?ně vysokým úrovním D-dimerů a to tedy znamená, ?e různé D-dimerové testy budou mít nestejné rozsahy normálů a odli?ně definované abnormální výsledky testů. Proto pochopení konstrukce testu a specifity protilátky je důle?ité při interpretaci výsledků a porovnávání koncentrací D-dimerů získanými odli?nými metodami. Přesnost klinického pou?ití D-dimerových testů závisí na dvou hlavních charakteristikách monoklonální protilátky pou?ité v testu. Jedná se o fibrinovou specifitu a senzitivitu dané monoklonální protilátky.Nejlep?ích výsledků tedy mů?e být dosa?eno za současného pou?ití monoklonální protilátky s vysokou afinitou k D-dimeru a minimální kří?ovou reakcí s fibrinogenem a jeho deriváty.
Cílem této práce bylo porovnat 3 principielně odli?né metody stanovení D-dimerů z hlediska senzitivity, specifity, negativní prediktivní hodnoty a pozitivní prediktivní hodnoty na souboru pacientů s příznaky ?ilní tromboembolie ( VTE). 140 pacientům (77mu?ům a 63 ?enám) ve věku od 20 do 71 let byla kvantitativně změřena koncentrace D-dimerů v plazmě latexaglutinační metodou a tzv. rychlou ELISOU. Zároveň v?em těmto pacientům byl orientačně stanoven semikvantitativní latexový test. 78 náhodně vybraným pacientům byla hladina D-dimerů stanovena s vyu?itím konvenční ELISY, která je pova?ována za referenční standard.U v?ech testovaných metod jsme zároveň ověřili firmou doporučované cutoff pou?itých reagencií.
Stručná charakteristika testovaných reagencií:
1. Auto Dimertest Micro ( firma Agen), latexový aglutinační kvantitativní test vyu?ívající vysoce specifickou D-dimer monoklonální protilátku DD - 3B6/22 s turbidimetrickou detekcí precipitátu, cutoff doporučené firmou: 150ng/ml DD
2. Vidas D-dimer test ( firma bioMérieux), rychlá ELISA, imunoenzymatická metoda sendvičového typu vyu?ívající monoklonální protilátku P10B5E12 a P2C5A10 ve dvou krocích s konečnou fluorescenční detekcí, firemní cutoff: 500ng/ml FEU (fibrinogen ekvivalentní jednotky)
3. Dimertest EIA Gold ( firma Agen) pro kvantitativní stanovení D-dimerů v plazmě, který reprezentuje klasickou ELISU s vyu?itím specifické protilátky DD-3B/22, doporučené cutoff: 120ng/ml DD
4. ( Agen Dimertest, semikvantitativní latexový test pro stanovení D-dimerů s pou?itím monoklonální protilátky DD - 3B6/22, s cutoff 200ng/ml DD)
Z na?ich výsledků jednoznačně vyplývá, ?e nejvy??í senzitivity ( 100%) a nejvy??í negativní prediktivní hodnoty (100%) bylo shodně dosa?eno při pou?ití metod Vidas D-dimer a Dimertest EIA Gold. Z praktického hlediska v?ak zůstává pou?ití klasické ELISA metody omezené vzhledem k tomu, ?e je finančně náročná, pracná a výsledky nejsou dosa?itelné denně. Proto se nám jeví Vidas D-dimer test, který je časově podstatně méně náročný, jako nejvhodněj?í.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o lab.hematologia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články lab.hematologia:
Neutrofil-lymfocytový stresový faktor


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.76
hlasov: 88


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

tromboembolia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund