oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 77 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Povolenie: Roferon-A sol inj 3x18 MIU/0,6 ml
Posted on 17.02.2008 15:37
Topic: Skupinové povolenia

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Bratislava, 6.2.2008
Číslo: 08011-2/2008 - OF

Fakultná nemocnica Ru?inov
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Doc. MUDr, Martin Mistrík, PhD.
Antolská 11 851 01 Bratislava

Vec: povolenie


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods, 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ?ivnostenskom podnikaní (?ivnostenský zákon) v znení neskor?ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskor?ích predpisov a podľa § 2 vyhlá?ky MZ SR č, 507/2005 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického pou?itia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia ( ďalej len ,,vyhlá?ka" ) povoľuje pou?itie 400 balení registrovaného lieku Roferon-A sol inj 3x18 MIU/0,6 ml od výrobcu Roche, Nemecko, v neregistrovanej indikácii myeloproliferatívne ochorenie a trombocytémia pri myeloproliferatívnom ochorení pre pacientov na hematologických pracoviskách, alebo v hematológom indikovaných prípadoch na iných oddeleniach a pracoviskách zdravotníckych zariadení v SR, ktorých zoznam je v prílohe č. 1.
Za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť o?etrujúci lekár. V prípade výskytu záva?ných ne?iaducich účinkov je o?etrujúci lekár povinný o tom okam?ite informovať ?tátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Toto povolenie nie je rozhodnutím o úhrade lieku na základe verejného zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa je oprávnená pri skupinovom povolení na základe ?iadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo hlavného odborníka ministerstva pre ?pecializacný odbor, v ktorom sa liek indikuje a terapeuticky pou?íva, skupinová rozhodnúť o úhrade povoleného lieku, o preskripčnom obmedzení a indikačnom obmedzení, pričom nieje potrebný ďal?í individuálny súhlas na úhradu skupinová povoleného lieku pre jednotlivých pacientov.

Ivan Valentovič minister

Na vedomie:
Fakultná nemocnica Ru?inov, riad,, Ru?inovská 6, 826 06 Bratislava
?tátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava
V?etkým zdravotným poisťovniam

Príloha č. 1
Bratislava, 6.2.2008
Číslo: 08011-2/2008 - OF

Zoznam hematologických pracovísk v SR, kde bude podávaný liek Roferon-A sol irtj 3x18 MIU/0,6ml v neregistrovanej indikácii.

KHaT LF UK, SZV a FNsP sv. Cirila a Metoda, Petr?alka
Bratislava Hematologická ambulancia MUDr. Cechovej
Bratislava Hematologická ambulancia FN NR, MUDr. ?ajgaiíková, Nitra
Hematologické oddelenie NsP Komárno
Hemalologické oddelenie NsP Dunajská Streda
Hematologiché odd. FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Hematologická ambulancia MUDr.Medekovej, Senica
Klinika hematológie a onkohematológie FNLP a LF UPJ?, Ko?ice
Hematologické oddelenie FNsP J, A. Reinmana, Pre?ov
Hematologické oddelenie NsP, Michalovce

stiahnúť originál povolenia a prílohu

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Skupinové povolenia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Skupinové povolenia:
Povolenie: Roferon-A sol inj 3x18 MIU/0,6 ml


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 2.25
hlasov: 64


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hl.odborník pre hematol.

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.08 sekund